Inspectoratul Școlar Județean Prahova

În vederea completării dosarelor pentru gradele didactice II și I – sesiunea 2024, candidații vor depune până la data de 7 iunie 2024, la inspectorul de specialitate, următoarele documente:

 • Pentru GRADUL DIDACTIC II, sesiunea 2024:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a celor 4 fișe de evaluare a activității didactic în cadrul inspecției speciale;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

 • Pentru GRADUL DIDACTIC I, sesiunea 2024:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

 

Observații:

 1. Cadrele didactice care au avut perioada de susținere a gradului didactic prelungită vor atașa documentelor de mai sus copii ale documentelor de la inspecțiile curente care au fost refăcute – dacă este cazul (însoțite de copii ale fișelor de evaluare și delegatie), precum și aprobarea eliberată de ISJ Prahova, compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane, în ceea ce privește prelungirea gradului didactic cu un an sau doi ani școlari.
 2. În cazul nedepunerii documentelor de la IC2 susținute pentru gradele didactice, în anul școlar 2022/2023, acestea vor fi atașate dosarului.
 3. Cadrele didactice care au fost încadrate, în perioada derulării gradelor didactice, în alte unități școlare decât în cele care au depus dosarele de înscriere, vor atașa o copie a numirii pe post.

Compartimentul DRU

Candidații care au depus în luna noiembrie 2023 dosarul de înscriere pentru Gradul didactic I, sesiunea 2026, vor participa la colocviul de admitere organizat de centrul de perfecționare pe care l-au solicitat în cererea și fișa de înscriere.

Informații despre desfășurarea colocviului de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2024-2026, pentru candidații înscriși la:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – https://www.upg-ploiesti.ro/ro/noutati-dppd

Universitatea din București – https://unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea Valahia din Târgoviște – https://dppd.valahia.ro/?page_id=24

Universitatea Transilvania din Brașov – https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/grade-didactice

Universitatea din Craiova – https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/gradul_I.php

Universitatea Națională de Arte din București – https://unarte.org/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea din Pitești – https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2/departamentul-de-tiine-ale-educaiei2/formare-continua-programe-si-gradedidactice/gradul-didactic1

Academia de Studii Economice – https://dppd.ase.ro/gradul-didactic-i/

Compartimentul DRU

 

Cadrele didactice care au depus dosare de înscriere în anul școlar 2023-2024 pentru Gradul didactic II, sesiunea 2025, vor susține inspecția curentă 2 în anul școlar 2023-2024.

Lista_cadre didactice_inscrise_grad didactic II_sesiunea 2025

Cadrele didactice care au depus cereri de efectuare a IC1 necesar înscrierii la gradul didactic I, sesiunea 2027, vor susține inspecția curentă 1 în anul școlar 2023-2024 și vor depune dosarul de înscriere în anul școlar 2024-2025.

Lista_sustinere_IC1_grad didactic I_sesiunea 2027

Cadrele didactice care au depus cereri de efectuare a IC1 necesar înscrierii la gradul didactic II, sesiunea 2026, vor susține inspecția curentă 1 în anul școlar 2023-2024 și vor depune dosarul de înscriere în anul școlar 2024-2025.

Lista_sustinere_IC1_grad didactic II_sesiunea 2026

Inspecțiile sunt planificate de către inspectorii de specialitate conform Procedurii operaționale a ISJ Prahova nr. 178/12.10.2023 privind realizarea inspecțiilor de specialitate în anul școlar 2023-2024.

Compartimentul DRU

 

În atenția candidaților la examenele pentru obținerea gradului didactic I și II

 • Informații privind înscrierea candidaților

Informații_inscriere_Grade didactice_oct2023

 • Cerere de înscriere grad didactic II, sesiunea 2025

Cerere inscriere grad II

 

 • Fișă de înscriere grad didactic II, sesiunea 2025

Fișă de înscriere_grad_II

 • Cerere de înscriere grad didactic I, sesiunea 2026

Cerere inscriere grad I

 • Fișă de înscriere grad didactic I, sesiunea 2026

Fișă de înscriere_grad_l

 • Cerere de preînscriere grad didactic II, sesiunea 2026

Cerere preinscriere grad II

 • Cerere de preînscriere grad didactic I, sesiunea 2027

Cerere preinscriere grad I

În atașament, găsiți informații referitoare la graficul activităților de pregătire și examinare pentru obținerea gradului didactic II și legate de depunerea lucrării metodico-știițifice pentru obținerea gradului didactic I, sesiunea 2024.

Adresa_UnivBucuresti

In atasament, găsiți informații referitoare la calendarul activităților de pregătire și examinare pentru obținerea gradului didactic II.

UnivTransilvania_Calendar grad didactic II 2023

ÎNSCRIERI PENTRU CURSURILE DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE GRAD DIDACTIC II, SESIUNEA 2023 – UPG PLOIEȘTI

În perioada 06.06.2023 – 23.06.2023 se fac  înscrieri pentru cursurile de pregătire în vederea obţinerii gradului didactic II, sesiunea august 2023.

Înscrierile se fac fizic, în corpul J, etaj II, sala J II 8, între orele 9:00 – 13:00.
Actele necesare înscrierii sunt:

Cerere tip (formularul poate fi descărcat de aici)
Copie simplă CI
Taxă de participare în valoare de 350 de lei, se achită la casierie, corp A, etaj II sau în contul:
RO52TREZ52120F330500XXXX deschis la Trezoreria Ploiesti, CUI: 2844790

 

În vederea completării dosarelor pentru gradele didactice II și I – sesiunea 2023, candidații vor depune până la data de 7 iunie 2023, la inspectorul de specialitate, următoarele documente:

 • Pentru GRADUL DIDACTIC II, sesiunea 2023:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a celor 4 fișe de evaluare a activității didactic în cadrul inspecției speciale;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

 • Pentru GRADUL DIDACTIC I, sesiunea 2023:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

 

Observații:

 1. Cadrele didactice care au avut perioada de susținere a gradului didactic prelungită vor atașa documentelor de mai sus copii ale documentelor de la inspecțiile curente care au fost refăcute – dacă este cazul (însoțite de copii ale fișelor de evaluare), precum și aprobarea eliberată de ISJ Prahova, compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane, în ceea ce privește prelungirea gradului didactic cu un an sau doi ani școlari.
 2. În cazul nedepunerii documentelor de la IC2 susținute pentru gradele didactice, în anul școlar 2021/2022, acestea vor fi atașate dosarului.
 3. Cadrele didactice care au fost încadrate, în perioada derulării gradelor didactice, în alte unități școlare decât în cele care au depus dosarele de înscriere, vor atașa o copie a numirii pe post.

Compartimentul DRU

În atenția candidaților la examenele pentru obținerea gradului didactic I și II

 • Informații privind înscrierea candidaților
Informații_inscriere_Grade didactice
 • Cerere de înscriere grad didactic II, sesiunea 2024
Cerere inscriere grad II
 • Fișă de înscriere grad didactic II, sesiunea 2024
Fișă de înscriere_grad_II
 • Cerere de înscriere grad didactic I, sesiunea 2025
Cerere inscriere grad I
 • Fișă de înscriere grad didactic I, sesiunea 2025
Fișă de înscriere_grad_l
 • Cerere de preînscriere grad didactic II, sesiunea 2025
Cerere preinscriere grad II
 • Cerere de preînscriere grad didactic I, sesiunea 2026
Cerere preinscriere grad I