Inspectoratul Școlar Județean Prahova

ADMITERE LICEU 2024-2025 – LEGISLAȚIE

 1. ORDIN nr. 6.154 din 31 august 2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Anexa Nr.1 – CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul școlar 2024-2025

Anexa Nr.2

 1. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024–2025
 2. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar,pentruanul școlar 2024 – 2025

Anexa Nr.3 – Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele  vocaționale

Anexa nr.4 – Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională/olimpiada de limbă modernă cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv și structura  acesteia

Anexa Nr.5 – Declarație părinte

 

 1. Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

 

 1. Ordinul nr. 3939 din 29.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei de inscriere in clasa a IX-a, in anul scolar 2024—2025, a elevilor care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiile I, II sau III la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educatiei

Anexă – LISTA privind corespondența specificului olimpiadei naționale cu filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea

 

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL  2024-2025 – LEGISLAȚIE

 

 1. Ordin nr. 6070/31 august 2023 privind organizarea, desfasurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2024
 2. Ordin nr. 5068/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat
 3. Ordin nr. 3556/29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfasurare a admiterii în învățământul dual_pentru _calificări_profesionale de nivel 3
 4. Ordin nr. 5.443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin OMENCS nr. 5.068/2016
 5. Ordin nr. 5.442/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3.556/2017

 

FIȘE DE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2024-2025

 

 1. FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal 
 2. ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 3. FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
 4. 4FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 în învăţământul profesional şi dual, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţi de învățământ de masă

PLAN MASURI ADMITERE 2024-2025

GHIDUL CANDIDATULUI 2024

Fiecare român poartă, încă din copilărie, imaginea voievozilor plini de curaj și de credință: Mircea, Vlad, Ștefan și, mai ales, Mihai Viteazul, Domnul Unirii celei dintâi. Nimic nu i-a împiedicat pe români să-și urmeze visul de a avea o patrie unită, niciun obstacol nu i-a întors din drum, niciun dușman nu a fost lăsat nepedepsit și țara s-a întregit sub sceptrul unui mare rege și a unei unice regine, Ferdinand și Maria! Ziua de 1 Decembrie este ziua simbol a românității și a izbânzii unui vis de veacuri! Este ziua în care, la vederea tricolorului, fiecare român vibrează și conștiința unității de neam reînvie! La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! 🇹🇩

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere, atât la invatamantul liceal, cât si la cel profesional si dual, sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
ACTUALIZARE LA DATA DE 09.08.2022

26-28 iulie 2022 – Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau invatamantul profesional, la unitățile de invatamant care au oferta educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere in învățământul   profesional si dual de stat
Unitățile de invatamant care au oferta educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile si îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

PH_Locuri libere învățământ profesional și dual_etapa a II-a