Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Fiecare român poartă, încă din copilărie, imaginea voievozilor plini de curaj și de credință: Mircea, Vlad, Ștefan și, mai ales, Mihai Viteazul, Domnul Unirii celei dintâi. Nimic nu i-a împiedicat pe români să-și urmeze visul de a avea o patrie unită, niciun obstacol nu i-a întors din drum, niciun dușman nu a fost lăsat nepedepsit și țara s-a întregit sub sceptrul unui mare rege și a unei unice regine, Ferdinand și Maria! Ziua de 1 Decembrie este ziua simbol a românității și a izbânzii unui vis de veacuri! Este ziua în care, la vederea tricolorului, fiecare român vibrează și conștiința unității de neam reînvie! La mulți ani, România! La mulți ani, români de pretutindeni! 🇹🇩

Repartizarea de către comisia de admitere județeană a candidaților care nu au participat sau nu au fost admiși la etapele anterioare de admitere, atât la invatamantul liceal, cât si la cel profesional si dual, sau au fost admiși, dar nu au confirmat locurile ocupate prin depunerea dosarelor de înscriere.
ACTUALIZARE LA DATA DE 09.08.2022

26-28 iulie 2022 – Înscrierea candidaților care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși sau au fost admiși, dar nu și-au depus dosarele de înscriere la liceu sau invatamantul profesional, la unitățile de invatamant care au oferta educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere in învățământul   profesional si dual de stat
Unitățile de invatamant care au oferta educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile si îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.

PH_Locuri libere învățământ profesional și dual_etapa a II-a