Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Ministerul Educației a aprobat lista competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România în anul școlar 2023 – 2024, la nivel internațional, național și regional, respectiv lista proiectelor de educație extrașcolare internaționale, naționale, regionale și interjudețene.

Ordinele de ministru care aprobă aceste liste sunt publicate ► aici [marcate cu eticheta NOU], alături de calendarele aferente competițiilor prevăzute în anexele 1 – 5 ale ordinului de ministru nr. 3.469/2024 (aprobate distinct, prin note, menționate ca atare).

Detalii aici

Miercuri, 7 iunie 2023, a avut loc festivitatea de deschidere a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică, la Centrul Cultural Vălenii de Munte.

În deschidere ne-a incantat cu un moment artistic trupa CELESTA a Colegiului Național „Nicolae  Grigorescu”, municipiul Câmpina

Olimpiada se va desfășura în perioada 7 – 11 iunie 2023.

Imagine 1 Imagine 2
Imagine 3 Imagine 4
Imagine 5 Imagine 6
Imagine 1 Imagine 2

Urmăriți cronica video a Concursul de comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal la disciplina biologie, Etapa națională – ediția a XV-a, desfășurat la Ploiești

Concurs Național de comunicări științifice ale elevilor – Biologie – Ploiești – mai 2023

REZULTATE – Olimpiada interdisciplinară de limba și literatură română și religie Cultură şi spiritualitate românească, clasele V-XII
Etapa judeţeană, 11 martie 2023

Rezultate finale 2023

Înscriere olimpiada de religie – etapa județeană -2023

Etapa județeană a olimpiadei de RELIGIE se va desfășura pe data de 18 martie 2023,  în centrul județean – LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU”, Municipiul Ploiești.
https://forms.gle/pp2zXXoqGFdzoYPX9

În data de 12 Martie 2023, va avea loc Olimpiada de biologie – etapa județeană, pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, municipiul Ploiești.

– Proba scrisă se va desfășura între orele 10,00-13,00

– Nr. maxim de elevi pentru Olimpiada de biologie – etapa județeană: 10 elevi/an de studiu/liceu

– Accesul elevilor în săli este permis până la ora 9,30 și se va face pe baza CI

– Nu se permite accesul elevilor cu telefoane mobile în sala de concurs

– Evaluarea lucrărilor elevilor se va realiza, la sfârșitul probei, în prezența elevului – autor al lucrării și a unui elev concurent – martor. În cazul în care elevul nu poate asista la corectarea lucrării sale, dă o declarație scrisă (pe verso – ul fișei de concurs) din care să reiasă că este de acord ca lucrarea să fie evaluată în absența lui, în prezența a doi elevi-martori.

Olimpiada de matematică – etapa județeană se va desfașura sâmbătă,  11 martie 2023. Gasiti detalii de organizare privind  centrele de concurs pe www.mateph.ro

Olimpiadele județeane din aria curriculară ”TEHNOLOGII”, precum şi concursurile pe meserii (proba scrisă), se vor desfăşura sâmbătă, 04.03.2023, în următoarele centre de examen:

Nr.crt.

Olimpiada județeană aria curriculară ”TEHNOLOGII”

 

Centrul de examen

1 Educație tehnologică/educație tehnologică și aplicații practice Școala Gimnazială ”Elena Doamna”, Municipiul Ploiești
2 Mecanică Liceul Tehnologic Energetic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești
3 Construcţii, instalații și lucrări publice
4 Electric, electrotehnic, electromecanic
5 Electronică, automatizări, telecomunicații
6 Industrie textilă și pielărie
7 Fabricarea produselor din lemn
8 Economic, administrativ, comerț
9 Turism şi alimentaţie
10 Agricultură – creşterea animalelor
11 Protecţia mediului
12 Industrie alimentară
13 Analiza produselor alimentare

 

Nr.crt.

Concursul județean pe meserii

Centrul de examen

1 MECANICA –  Mecanic auto Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești
2 MECANICA- Sudor Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești
3 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE -Bucătar Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești
4 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație Liceul Tehnologic de Servicii ”Sfântul Apostol Andrei, Municipiul Ploiești
5 ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC – Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești

Ora de începere a olimpiadelor şi a concursurilor pe meserii, pentru elevi, este ora 10:00. Elevii participanți vor fi în sălile de examen cel târziu la ora 9.30 şi vor avea asupra lor, obligatoriu, carnetul de elev cu fotografie, completat cu toate datele la zi.

Proba practică a concursurilor pe meserii se va desfășura în data 07.03.2023, începănd cu ora 10,00, în centrele de examen stabilite

Vicepreşedinţii din centrele de examen vor informa şcolile participante la concurs cu detalii privind organizarea fazei județene.

SUCCES ELEVILOR!