Inspectoratul Școlar Județean Prahova

ADMITERE LICEU 2024-2025 – LEGISLAȚIE

 1. ORDIN nr. 6.154 din 31 august 2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025

Anexa Nr.1 – CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul școlar 2024-2025

Anexa Nr.2

 1. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024–2025
 2. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar,pentruanul școlar 2024 – 2025

Anexa Nr.3 – Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele  vocaționale

Anexa nr.4 – Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională/olimpiada de limbă modernă cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv și structura  acesteia

Anexa Nr.5 – Declarație părinte

 

 1. Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012

 

 1. Ordinul nr. 3939 din 29.02.2024 pentru aprobarea Metodologiei de inscriere in clasa a IX-a, in anul scolar 2024—2025, a elevilor care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiile I, II sau III la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educatiei

Anexă – LISTA privind corespondența specificului olimpiadei naționale cu filiera/profilul/specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea

 

ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL  2024-2025 – LEGISLAȚIE

 

 1. Ordin nr. 6070/31 august 2023 privind organizarea, desfasurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2024-2024
 2. Ordin nr. 5068/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat
 3. Ordin nr. 3556/29.03.2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfasurare a admiterii în învățământul dual_pentru _calificări_profesionale de nivel 3
 4. Ordin nr. 5.443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin OMENCS nr. 5.068/2016
 5. Ordin nr. 5.442/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3.556/2017

 

FIȘE DE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2024-2025

 

 1. FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal 
 2. ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
 3. FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL
 4. 4FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025 în învăţământul profesional şi dual, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distincte alocate candidaţilor cu CES în unităţi de învățământ de masă

PLAN MASURI ADMITERE 2024-2025

GHIDUL CANDIDATULUI 2024

ADMITEREA CANDIDAȚILOR

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL

ȘI PENTRU CEL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 

 • CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 se va organiza la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, str. Democrației, Nr. 35, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, pot depune dosarele de înscriere la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în perioada  20-21, 24-25 iulie 2023, astfel:

Joi, 20 iulie                    10.00 – 14.00

Vineri, 21 iulie               10.00 – 12.00

Luni, 24 iulie                 11.00 – 15.00

Marți, 25 iulie                10.00 – 14.00

 

            

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) certificatul de naştere – copie;
 3. c) cartea de identitate – copie;
 4. d) certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie conform cu originalul (pentru autentificare trebuie prezentate documentele în original);
 5. e) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate – copie;
 6. f) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) – copie;
 7. g) fişa medicală – copie.

 26-28 iulie – Repartizarea candidaților

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Ilona Cornelia Rizea

 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

                                                                                      Inspector școlar,

                                               Prof. Camelia Stroe-Bibescu

Încarc...