Candidații care au depus în luna noiembrie 2023 dosarul de înscriere pentru Gradul didactic I, sesiunea 2026, vor participa la colocviul de admitere organizat de centrul de perfecționare pe care l-au solicitat în cererea și fișa de înscriere.

Informații despre desfășurarea colocviului de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2024-2026, pentru candidații înscriși la:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – https://www.upg-ploiesti.ro/ro/noutati-dppd

Universitatea din București – https://unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea Valahia din Târgoviște – https://dppd.valahia.ro/?page_id=24

Universitatea Transilvania din Brașov – https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/grade-didactice

Universitatea din Craiova – https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/gradul_I.php

Universitatea Națională de Arte din București – https://unarte.org/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea din Pitești – https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2/departamentul-de-tiine-ale-educaiei2/formare-continua-programe-si-gradedidactice/gradul-didactic1

Academia de Studii Economice – https://dppd.ase.ro/gradul-didactic-i/

Compartimentul DRU