Inspectoratul Școlar Județean Prahova

CONCURS INTERNAȚIONAL DE PROGRAMARE
Centrul Județean de Excelență Prahova – Ploiești anunță organizarea celei de a VIII-a ediții a concursului internațional de programare InfO(l)Cup, competiție aflată în Calendarul competițiilor internaţionale pe discipline școlare, la care participă elevi români.
Concursul va fi organizat în perioada 10-11 februarie 2024 și este adresat elevilor juniori, școlarizați de Centrele Judetene de Excelență din Romania și unor echipe de elevi din aproximativ 13 țări cu tradiție și rezultate de prestigiu în informatică. Echipele prahovene vor susține probele în cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești.
Concursul de informatică ”InfO(1) CUP” – https://www.info1cup.com, este un concurs unic în România în cadrul căruia comisiile științifice și tehnice sunt formate din absolvenți, olimpici internaționali ai României și elevi ai centrului de excelență prahovean, Executive Chairman și coordonatorul comisiei științifice fiind Tamio Vesa Nakajima – doctorand Universitatea Oxford, UK.
De-a lungul celor șapte ediții desfășurate până la acest moment, InfO(1)Cup a reușit să se impună drept unul dintre cele mai competitive concursuri de programare, unele dintre țările participante folosind rundele concursului InfO(1)Cup în vederea selecției loturilor naționale.
Concursul internațional InfO(1) este un concurs în care elevii devin actorii propriei educații.
Responsabilitatea, profesionalismul, competitivitatea și seriozitatea sunt puse în slujba unui proiect, în care eroii sunt ei, elevii!
Vă invităm să îi cunoașteți!
Chairman InfO(1)Cup – Director, prof. Daniela Lica

 

Din 2011, România marchează anual Ziua Culturii Naționale la 15 ianuarie, data de naștere a poetului național Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889).

Inspectoratul Școlar Județean  Prahova are onoarea de a sărbători în 2024  Ziua Culturii Naționale alături de Ministrul Educației, Ligia Deca, în cadrul unei vizite de lucru în județul Prahova a Excelentei Sale.

Agenda doamnei ministru este următoarea:

Ora 9.00 – Școala Primară, Sat Nucșoara de Jos, Comuna Posești – donație de carte pentru biblioteca școlii

Ora 11.00 – Inaugurarea Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Sinaia

Ora 15.00 – Întâlnirea cu directori și cu cadre didactice din județ la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova

Ora 16.00 –  Semnarea contractelor cu unitățile de învățământ liceal admise în cadrul apelului PNRR „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”.

Vizita doamnei ministru este o oportunitate pentru Inspectoratul Școlar Județean Prahova și pentru  comunitatea de cadre didactice de a pune în discuție situații diverse, de la realizări la planuri de viitor, ale învățământului prahovean.

15 ianuarie 2024

Marți, 12 decembrie 2023, la Teatrul Național ”I. l. Caragiale”, Ministerul Educației a organizat festivitatea de premiere a elevilor laureați la olimpiadele internaționale pe discipline școlare desfășurate în anul 2023, a profesorilor care i-au pregătit și a unităților de învățământ în care elevii studiază/au studiat. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Ministrului Educației, doamna Ligia Deca.
Printre premianți s-au aflat și elevii prahoveni:
-Maria Bușagă de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Premiul I, nivel A1, la Olimpiada Internațională a Elenismului
-Mihai Manta de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Științele Pământului
-Theodoros Sollas de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești – Mențiune, nivel B2 la Olimpiada Internațională a Elenismului.
Felicitări elevilor care au obținut aceste rezultate remarcabile și profesorilor care i-au îndrumat!

Fișier Dată adăugată
mp4 12 decembrie 12/12/2023 21:46

Proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, s-a finalizat în data de 15 iulie 2023. Finanțarea acordată în cadrul Proiectului a avut ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care au beneficiat 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora și 200 de membri ai personalului didactic…

Comunicat de presă_ZEST4EDU_PN2022_Final proiect

Școala Altfel la …Școala de Flori

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Școala de Flori organizează  „Școala Altfel la …Școala de Flori”, atelier de creație cu tematică florală, înscris în seria activităților dedicate implementării Programului național „Școala Altfel”..

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 martie 2023, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești, începând cu ora 12.30. Parteneri sunt Consiliul Județean Prahova, Centrul Județean de Cultură Prahova și  Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova. Participanții vor fi elevi de toate vârstele din unitățile de învățământ prahovene, înscriși în proiect de cadrele didactice coordonatoare.

„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Școala Altfel la …Școala de Flori

 

03 martie 2023

Comunicat de presă

 

Situația încadrării normelor didactice în județul Prahova, în anul școlar

2022 – 2023

 

În anul școlar 2022 – 2023, la nivelul județului Prahova încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic se situează în limitele normalității.
Astfel, cadrele didactice titulare ocupă 5252,88 norme didactice, adică 72,62% din total;
Profesorii suplinitori cu studii corespunzătoare (calificați) ocupă 904,18 norme didactice, adică 12,15% din total;
Profesorii suplinitori cu studii superioare altele decât cele corespunzătoare postului, necalificați fără studii corespunzătoare, (dintre o parte sunt înscriși la cursuri de conversie profesională),  ocupă 104,97 norme didactice, adică 1,45% din total;
Profesorii suplinitori în curs de calificare ocupă 42,58 norme, adică 0,58% din total;
Norme încadrate prin plata cu ora, 1014,19 adică 13,2%, din care, cu pensionari, un număr de 228,2 sau 3,18%.
Asigurarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic calificat a fost și rămâne una dintre principalele priorități ale activității Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

09.02.2023

Comunicat de presă

 

În perioada 09.02.2023 – 10.02.2023, o delegație de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova participă, la Ankara, la o întâlnire organizată de Ministerul Educației din Turcia

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Erasmus+ DIGI ESSA 4 SCHOOLS (Digital Effective School Self-Assessment For Sustainable School Improvement), 2022-1-TR01-KA220-SCH-000087735.

Participă invitați din șase țări, reprezentând opt instituții partenere din cadrul proiectului:  Ministry of National Education Presidency of Inspection Board, Turcia, Directorate of Ankara National Education (AMEM), Turcia, Hacettepe University, Turcia, Universitat Jaume I De Castellon, Spain, Universita Degli Studi Di Firenze, Italy, Universidade De Lisboa, Portugal, EduXprss Coöperatie U.A., Holland, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, România.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova este reprezentat de Ilona Cornelia RIZEA, inspector școlar general, Cristina PETRE, inspector școlar și Aurel GRAUR, inspector școlar.

Printre obiectivele proiectului, se numără: autoevaluarea instituțiilor de învățământ, dezvoltarea unui model eficient de autoevaluare digitală – instrument compatibil cu evaluarea externă, creșterea capacității de digitalizare a instituțiilor, sprijinirea dezvoltării profesionale a managerilor școlari și a profesorilor.

Prin analizarea bunelor practici din țările UE în ceea ce privește autoevaluarea, se urmărește, de asemenea, elaborarea unui raport cuprinzând procedurile, principiile, criteriile și instrumentele care se vor constitui într-un model viabil de autoevaluare a unităților școlare.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a organizat joi, 2 februarie 2023, o întâlnire de lucru cu mediatorii școlari din județul Prahova.

Au participat directori si mediatori școlari din 19 unități de învățământ. Au fost abordate probleme de ordin administrativ referitoare la desfășurarea activității mediatorilor.

În cadrul întâlnirii s-a prelucrat legislația aplicabilă în cazul mediatorilor școlari, cu accent pe OM 1539/2007, privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar.

În prezent, mediatorii școlari își desfășoară activitatea în 16 unități de învățământ, urmând ca, în următoarele săptămâni,  să mai fie angajați încă trei.

Conform ordinului amintit, principala responsabilitate a mediatorului școlar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația copiilor si în viața scolii si facilitând colaborarea dintre familie – comunitate – scoală.

Câteva dintre atribuțiile mediatorului școlar:

 1. Facilitează dialogul scoală – familie – comunitate.

 2. Contribuie la menținerea si dezvoltarea încrederii si a respectului față de scoală în comunitate si a respectului scolii față de comunitate.

 3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară din comunitate care nu sunt înscriși la grădiniță si sprijină familia/suspinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învățământul preșcolar.

 4. Monitorizează copiii de vârstă școlară, din circumscripția școlară, care nu au fost înscriși niciodată la scoală, propunând conducerii scolii soluții optime pentru recuperarea lor si facilitând accesul acestora la programele alternative de învățământ (înscrierea în învățământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvență redusă, includerea în programul A doua șansă etc.)


Comunicat de presă:   Anul 2 de ZEST4EDU

 

Rezultate obținute în al doilea an de proiect ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație

 În anul 2 de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia au adus un aport important în implementarea proiectului.

Rezultatele principale obținute în perioada 16.11.2021-16.11.2022:

 • Finalizarea primului an de consiliere cu elevii din grupul țintă – 126 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate în Prahova, și 146 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate in Neamț
 • Desfășurarea de activități educaționale non-formale și utilizarea instrumentului de sprijin pentru activități antreprenoriale pentru etapa finală a proiectelor dezvoltate în școli, respectiv postarea produselor realizate pentru comercializare.
 • Realizarea și publicarea materialelor educaționale non-formale: Pachet de lecții cu tema CETĂȚENIE ACTIVĂ și EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ; materialele sunt disponibile pe contul de YouTube al proiectului, dar și pe Portalul de dezvoltare personală – https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817
 • https://dezvoltare-personala.org/ ;

 Planificarea, organizarea și realizarea primei serii de materiale video pe teme de dezvoltare personală, cu experții din cadrul proiectului, dar și cu experții experți educaționali externi.

 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” – 220 cadre didactice participante la cursul de formare, dintre care 32 se află în curs de formare; 137 de cadre didactice certificate.
 • Organizarea și desfășurarea programului de formareTehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES” – 94 de cadre didactice au început cursul de formare în luna octombrie 2022.

 Organizarea și desfășurarea de activități creative – Affirmative Art workshops – pe parcursul lunii mai 2022, au avut loc 16 sesiuni de Affirmative Art în format fizic, la care au participat 17 școli din județele Prahova și Neamț, cu un total de 186 de participanți. Totodată, în luna noiembrie s-au desfășurat și sesiunile finale, online, de Affirmative Art, în 14 dintre cele 19 școli incluse în proiect.

 • Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului țintă și la nivelul comunităților pe teme legate de educația incluzivă a continuat cu temele 3 – Măsuri de sprijin pentru combaterea barierelor de atitudine în ce privește integrarea școlară și socială a copiilor și tinerilor cu CES și/sau dizabilități: informarea/formarea elevilor din unitățile de învățământ și a părinților acestora cu privire la educația incluzivă, în vederea creșterii capacității de înțelegere și acceptare a elevilor care învață în ritmuri diferite și 6 – Combaterea violenței în școli, inclusiv a celei de limbaj, cu postări în lunile decembrie 2021, ianuarie 2022, martie și aprilie 2022.

Proiectul „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație” continuă implementarea activităților specifice în vederea realizării obiectivelor sale prin colaborarea strânsă între parteneri.

Informații referitoare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe:

https://zest4edu.ro/

https://www.facebook.com/zest4edu

https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817

https://dezvoltare-personala.org/

………

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează  „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

Festivalul Brazilor Împodobiți

 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova și Direcția Silvică Prahova, organizează  Festivalul Brazilor Împodobiți, cu ocazia sărbătoririi a 54 de ani de activitate.

Evenimentul va avea loc luni, 19 decembrie 2022, în zona din fața Palatului Administrativ din Ploiești, începând cu ora 13.00. Vor fi împodobiți 100 de brazi, cu ornamente confecționate de elevi din unități de învățământ prahovene. În perioada ulterioară activității, brazii vor fi plantați în curțile școlilor implicate în activitate.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a fost înființat în 1968, ajungând la 54 de ani de activitate. Din 2007 se marchează, anual, acest eveniment, prin diferite manifestări.

Încarc...