Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Ultimele anunțuri

Anunțuri recente

MRU_PROGRAM VERIFICARE DOSARE_ETAPĂ RESTRANGERE DE ACTIVITATE/ COMPLETARE CATEDRĂ LA NIVEL JUDETEAN

Luni, 26 februarie 2024- orele- 12.00-16.00

Marti, 27 februarie 2024- orele- 10,00-15.00

Compartimentul MRU,

LISTA CATEDRELOR ŞI POSTURILOR  AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01 septembrie 2024

PH_LISTA_RESTRANGERE_FEBRUARIE_2024

Condiții specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2024

Criterii_specifice_pretransfer_februarie 2024

 

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete publicata la data de 22.02.2024, pentru anul școlar 2024-2025

listare_posturi_2202

 

MRU_ 06 FEBRUARIE 2024_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT

SEDINTA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STRADA DEMOCRATIEI NR. 35, MARTI, 06 FEBRUARIE 2024, ORA 09.00

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE VA FI PUBLICATĂ IN DATA DE 05 FEBRUARIE 2024, ORA 16.30

Lista posturi 06 FEBRUARIE 2024

COMPARTIMENTUL MRU,

CONCURS INTERNAȚIONAL DE PROGRAMARE
Centrul Județean de Excelență Prahova – Ploiești anunță organizarea celei de a VIII-a ediții a concursului internațional de programare InfO(l)Cup, competiție aflată în Calendarul competițiilor internaţionale pe discipline școlare, la care participă elevi români.
Concursul va fi organizat în perioada 10-11 februarie 2024 și este adresat elevilor juniori, școlarizați de Centrele Judetene de Excelență din Romania și unor echipe de elevi din aproximativ 13 țări cu tradiție și rezultate de prestigiu în informatică. Echipele prahovene vor susține probele în cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești.
Concursul de informatică ”InfO(1) CUP” – https://www.info1cup.com, este un concurs unic în România în cadrul căruia comisiile științifice și tehnice sunt formate din absolvenți, olimpici internaționali ai României și elevi ai centrului de excelență prahovean, Executive Chairman și coordonatorul comisiei științifice fiind Tamio Vesa Nakajima – doctorand Universitatea Oxford, UK.
De-a lungul celor șapte ediții desfășurate până la acest moment, InfO(1)Cup a reușit să se impună drept unul dintre cele mai competitive concursuri de programare, unele dintre țările participante folosind rundele concursului InfO(1)Cup în vederea selecției loturilor naționale.
Concursul internațional InfO(1) este un concurs în care elevii devin actorii propriei educații.
Responsabilitatea, profesionalismul, competitivitatea și seriozitatea sunt puse în slujba unui proiect, în care eroii sunt ei, elevii!
Vă invităm să îi cunoașteți!
Chairman InfO(1)Cup – Director, prof. Daniela Lica

 

Intocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2024-2025, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;

APROBATI_MENTINERE _2024

RESPINSI_MENTINERE _2024

Intregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiului şcolar și comunicarea cadrelor didactice şi inspectoratelor școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare. Lista a fost prezentată și validată în CA al ISJ Prahova din data de 31.01.2023.

INTREGIRE NORMA, 2 IN 1_ANEXA 4_DIN PROIECTUL DE INCADRARE_AFISARE_31 IANUARIE_1

 

 

Anunțuri / Resurse Elevi

Ministerul Educației a aprobat lista competițiilor ce se vor organiza și desfășura în România în anul școlar 2023 – 2024, la nivel internațional, național și regional, respectiv lista proiectelor de educație extrașcolare internaționale, naționale, regionale și interjudețene.

Ordinele de ministru care aprobă aceste liste sunt publicate ► aici [marcate cu eticheta NOU], alături de calendarele aferente competițiilor prevăzute în anexele 1 – 5 ale ordinului de ministru nr. 3.469/2024 (aprobate distinct, prin note, menționate ca atare).

Detalii aici

ISJ Prahova publică Procedura operațională privind repartizarea copiilor înscriși în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024 – realizată în conformitate cu dispozițiile Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobate prin OME nr. 4319/2023 și Raportul locurilor disponibile în unitățile de învățământ antepreșcolar/preșcolar în vederea înscrierii copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024.

2023-2024_PO_ETAPA AJUSTARI_FINAL

RAPORT DINAMIC LOCURI LIBERE

Erată Procedura operațională privind repartizarea copiilor înscriși în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024:

Erata_PO_Etapa ajustari_Gradinita

Declaratie acord_Ed. timpurie

CERERE-TIP-PRESCOLAR

Anunt_Etapa-ajustari_ISJ-PH.pdf

CERERE-TIP_ANTEPRESCOLAR.pdf

Declaratie-pe-propria-raspundere_ISJ-PH.pdf

Declaratie-acord_Ed.-timpurie-1.pdf

Anunțuri / Resurse Cadre didactice

MRU_PROGRAM VERIFICARE DOSARE_ETAPĂ RESTRANGERE DE ACTIVITATE/ COMPLETARE CATEDRĂ LA NIVEL JUDETEAN

Luni, 26 februarie 2024- orele- 12.00-16.00

Marti, 27 februarie 2024- orele- 10,00-15.00

Compartimentul MRU,

LISTA CATEDRELOR ŞI POSTURILOR  AFLATE ÎN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01 septembrie 2024

PH_LISTA_RESTRANGERE_FEBRUARIE_2024

Condiții specifice de ocupare a posturilor/ catedrelor pentru etapele de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate / pretransfer consimțit între unitățile de învățământ 2024

Criterii_specifice_pretransfer_februarie 2024

 

Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete publicata la data de 22.02.2024, pentru anul școlar 2024-2025

listare_posturi_2202

 

MRU_ 06 FEBRUARIE 2024_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT

SEDINTA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STRADA DEMOCRATIEI NR. 35, MARTI, 06 FEBRUARIE 2024, ORA 09.00

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE VA FI PUBLICATĂ IN DATA DE 05 FEBRUARIE 2024, ORA 16.30

Lista posturi 06 FEBRUARIE 2024

COMPARTIMENTUL MRU,

Intocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2024-2025, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, conform hotărârii comisiei paritare şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare;

APROBATI_MENTINERE _2024

RESPINSI_MENTINERE _2024

Intregirea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare pe perioadă nedeterminată/determinată a personalului didactic de predare titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiului şcolar și comunicarea cadrelor didactice şi inspectoratelor școlare, a acordului/acordului de principiu/refuzului cadrelor didactice titulare pentru întregirea/completarea normei didactice de predare. Lista a fost prezentată și validată în CA al ISJ Prahova din data de 31.01.2023.

INTREGIRE NORMA, 2 IN 1_ANEXA 4_DIN PROIECTUL DE INCADRARE_AFISARE_31 IANUARIE_1

 

 

Eliberarea certificatelor de obținere a definitivării în învățământ pentru candidații care au promovat examenul în sesiunea 2023 va avea loc la ISJ Prahova, sala 13, după următorul grafic:

Luni,        29 ianuarie 2024, între orele 09.00-15.00
Miercuri, 31 ianuarie 2024, între orele 09.00-15.00
Certificatul se eliberează personal, în baza BI/CI.
Compartimentul DRU

MRU_ 23 IANUARIE 2024_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT

SEDINTA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STRADA DEMOCRATIEI NR. 35, MARTI, 23 IANUARIE 2024, ORA 10.00

LISTA POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE VA FI PUBLICATĂ IN DATA DE 22 IANUARIE 2024, ORA 16.30.

Lista posturi 23 ianuarie 2024

COMPARTIMENTUL MRU,

Candidații care au depus în luna noiembrie 2023 dosarul de înscriere pentru Gradul didactic I, sesiunea 2026, vor participa la colocviul de admitere organizat de centrul de perfecționare pe care l-au solicitat în cererea și fișa de înscriere.

Informații despre desfășurarea colocviului de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2024-2026, pentru candidații înscriși la:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – https://www.upg-ploiesti.ro/ro/noutati-dppd

Universitatea din București – https://unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea Valahia din Târgoviște – https://dppd.valahia.ro/?page_id=24

Universitatea Transilvania din Brașov – https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/grade-didactice

Universitatea din Craiova – https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/gradul_I.php

Universitatea Națională de Arte din București – https://unarte.org/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea din Pitești – https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2/departamentul-de-tiine-ale-educaiei2/formare-continua-programe-si-gradedidactice/gradul-didactic1

Academia de Studii Economice – https://dppd.ase.ro/gradul-didactic-i/

Compartimentul DRU

 

Relația cu presa

CONCURS INTERNAȚIONAL DE PROGRAMARE
Centrul Județean de Excelență Prahova – Ploiești anunță organizarea celei de a VIII-a ediții a concursului internațional de programare InfO(l)Cup, competiție aflată în Calendarul competițiilor internaţionale pe discipline școlare, la care participă elevi români.
Concursul va fi organizat în perioada 10-11 februarie 2024 și este adresat elevilor juniori, școlarizați de Centrele Judetene de Excelență din Romania și unor echipe de elevi din aproximativ 13 țări cu tradiție și rezultate de prestigiu în informatică. Echipele prahovene vor susține probele în cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești.
Concursul de informatică ”InfO(1) CUP” – https://www.info1cup.com, este un concurs unic în România în cadrul căruia comisiile științifice și tehnice sunt formate din absolvenți, olimpici internaționali ai României și elevi ai centrului de excelență prahovean, Executive Chairman și coordonatorul comisiei științifice fiind Tamio Vesa Nakajima – doctorand Universitatea Oxford, UK.
De-a lungul celor șapte ediții desfășurate până la acest moment, InfO(1)Cup a reușit să se impună drept unul dintre cele mai competitive concursuri de programare, unele dintre țările participante folosind rundele concursului InfO(1)Cup în vederea selecției loturilor naționale.
Concursul internațional InfO(1) este un concurs în care elevii devin actorii propriei educații.
Responsabilitatea, profesionalismul, competitivitatea și seriozitatea sunt puse în slujba unui proiect, în care eroii sunt ei, elevii!
Vă invităm să îi cunoașteți!
Chairman InfO(1)Cup – Director, prof. Daniela Lica

 

Din 2011, România marchează anual Ziua Culturii Naționale la 15 ianuarie, data de naștere a poetului național Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889).

Inspectoratul Școlar Județean  Prahova are onoarea de a sărbători în 2024  Ziua Culturii Naționale alături de Ministrul Educației, Ligia Deca, în cadrul unei vizite de lucru în județul Prahova a Excelentei Sale.

Agenda doamnei ministru este următoarea:

Ora 9.00 – Școala Primară, Sat Nucșoara de Jos, Comuna Posești – donație de carte pentru biblioteca școlii

Ora 11.00 – Inaugurarea Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Sinaia

Ora 15.00 – Întâlnirea cu directori și cu cadre didactice din județ la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova

Ora 16.00 –  Semnarea contractelor cu unitățile de învățământ liceal admise în cadrul apelului PNRR „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”.

Vizita doamnei ministru este o oportunitate pentru Inspectoratul Școlar Județean Prahova și pentru  comunitatea de cadre didactice de a pune în discuție situații diverse, de la realizări la planuri de viitor, ale învățământului prahovean.

15 ianuarie 2024

Marți, 12 decembrie 2023, la Teatrul Național ”I. l. Caragiale”, Ministerul Educației a organizat festivitatea de premiere a elevilor laureați la olimpiadele internaționale pe discipline școlare desfășurate în anul 2023, a profesorilor care i-au pregătit și a unităților de învățământ în care elevii studiază/au studiat. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Ministrului Educației, doamna Ligia Deca.
Printre premianți s-au aflat și elevii prahoveni:
-Maria Bușagă de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Premiul I, nivel A1, la Olimpiada Internațională a Elenismului
-Mihai Manta de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Științele Pământului
-Theodoros Sollas de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești – Mențiune, nivel B2 la Olimpiada Internațională a Elenismului.
Felicitări elevilor care au obținut aceste rezultate remarcabile și profesorilor care i-au îndrumat!

Fișier Dată adăugată
mp4 12 decembrie 12/12/2023 21:46

Proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, s-a finalizat în data de 15 iulie 2023. Finanțarea acordată în cadrul Proiectului a avut ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care au beneficiat 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora și 200 de membri ai personalului didactic…

Comunicat de presă_ZEST4EDU_PN2022_Final proiect

Școala Altfel la …Școala de Flori

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Școala de Flori organizează  „Școala Altfel la …Școala de Flori”, atelier de creație cu tematică florală, înscris în seria activităților dedicate implementării Programului național „Școala Altfel”..

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 martie 2023, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești, începând cu ora 12.30. Parteneri sunt Consiliul Județean Prahova, Centrul Județean de Cultură Prahova și  Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova. Participanții vor fi elevi de toate vârstele din unitățile de învățământ prahovene, înscriși în proiect de cadrele didactice coordonatoare.

„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Școala Altfel la …Școala de Flori

 

03 martie 2023

Comunicat de presă

 

Situația încadrării normelor didactice în județul Prahova, în anul școlar

2022 – 2023

 

În anul școlar 2022 – 2023, la nivelul județului Prahova încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic se situează în limitele normalității.
Astfel, cadrele didactice titulare ocupă 5252,88 norme didactice, adică 72,62% din total;
Profesorii suplinitori cu studii corespunzătoare (calificați) ocupă 904,18 norme didactice, adică 12,15% din total;
Profesorii suplinitori cu studii superioare altele decât cele corespunzătoare postului, necalificați fără studii corespunzătoare, (dintre o parte sunt înscriși la cursuri de conversie profesională),  ocupă 104,97 norme didactice, adică 1,45% din total;
Profesorii suplinitori în curs de calificare ocupă 42,58 norme, adică 0,58% din total;
Norme încadrate prin plata cu ora, 1014,19 adică 13,2%, din care, cu pensionari, un număr de 228,2 sau 3,18%.
Asigurarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic calificat a fost și rămâne una dintre principalele priorități ale activității Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

09.02.2023

Comunicat de presă

 

În perioada 09.02.2023 – 10.02.2023, o delegație de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova participă, la Ankara, la o întâlnire organizată de Ministerul Educației din Turcia

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Erasmus+ DIGI ESSA 4 SCHOOLS (Digital Effective School Self-Assessment For Sustainable School Improvement), 2022-1-TR01-KA220-SCH-000087735.

Participă invitați din șase țări, reprezentând opt instituții partenere din cadrul proiectului:  Ministry of National Education Presidency of Inspection Board, Turcia, Directorate of Ankara National Education (AMEM), Turcia, Hacettepe University, Turcia, Universitat Jaume I De Castellon, Spain, Universita Degli Studi Di Firenze, Italy, Universidade De Lisboa, Portugal, EduXprss Coöperatie U.A., Holland, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, România.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova este reprezentat de Ilona Cornelia RIZEA, inspector școlar general, Cristina PETRE, inspector școlar și Aurel GRAUR, inspector școlar.

Printre obiectivele proiectului, se numără: autoevaluarea instituțiilor de învățământ, dezvoltarea unui model eficient de autoevaluare digitală – instrument compatibil cu evaluarea externă, creșterea capacității de digitalizare a instituțiilor, sprijinirea dezvoltării profesionale a managerilor școlari și a profesorilor.

Prin analizarea bunelor practici din țările UE în ceea ce privește autoevaluarea, se urmărește, de asemenea, elaborarea unui raport cuprinzând procedurile, principiile, criteriile și instrumentele care se vor constitui într-un model viabil de autoevaluare a unităților școlare.