Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Ultimele anunțuri

Anunțuri recente

In atenția candidaților care echivalează inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024,  în cadrul concursului național, sesiunea 2024

 

Potrivit art.64 alin.6 din Metodologia cadru…… aprobată prin OME 6877/2024”Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.”

CANDIDAȚII INSCRIȘI IN PERIOADA 09-17 MAI 2024 LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE ADUC  TIPIZATUL DE MAI JOS IN ZILELE DE 03 SI 04 IUNIE 2024, INTRE ORELE 10.00-15.00.

Adev Definitivat_echivalere note tit_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_ETAPA DETAȘARE LA CERERE_PUNCTAJE

DETASARE LA CERERE_PUNCTAJE

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_ANUNT_PLANIFICAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASĂ

REPROGRAMAREA  UNOR INSPECȚII LA CLASĂ

Planificare_3_inspectii_tit

Planificare2_ 2024_INSPECTII

Reprogramare_ 2024_INSPECTII_titularizare

Planificarea inspecțiilor speciale  postată pe discipline:

EDUCATOR PUERICULTOR

macheta inspecții speciale EDUCATOR PUERICULTOR

EDUCATOARE

macheta inspecții speciale EDUCATOARE

INVATATORI

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__INVATATORI

LIMBA ROMANA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA ROMANA

LIMBA ENGLEZA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_LIMBA ENGLEZĂ

LIMBA GERMANA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_GERMANA

LIMBA FRANCEZĂ

LFR_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA FRANCEZA

LIMBA NEOGREACĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_neogreacă

MATEMATICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_MATEMATICĂ

CHIMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__CHIMIE

BIOLOGIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__BIOLOGIE

ISTORIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_ISTORIE

FIZICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__fizica

FILOSOFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__FILOSOFIE

EDUCAȚIE SOCIALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__ED SOCIALA

ECONOMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ECONOMIE

GEOGRAFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_22 MAI_GEOGRAFIE

RELIGIE ORTODOXĂ

RELIGIE1_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ARTE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ ARTE

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_EDUCATIE MUZICALA

EDUCAȚIE FIZICĂ

PLANIFICARE LECTII_EDUCATIE FIZICA

PROFESOR CONSILIER

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__PROFESOR CONSILIER

INVATAMANT SPECIAL

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_TECI

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_KINETO

DISCIPLINE TEHNICE- PROFESORI

DT_ET_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ED TEHNOLOG_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

 

CANDIDAȚI RESPINȘI

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS_iunie

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS

Comisia de mobilitate,

CENTRELE DE SUSȚINERE A PROBELOR PRACTICE ORALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE-SESIUNEA 2024

TABEL PROGRAMARE PROBE PRACTICE 2024 – DE AFIȘAT

ANUNT_PROBE PRACTICE_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

În data de 18.05.2024, IȘJ Prahova, a organizat, sub coordonarea doamnei inspector școlar pentru discipline socio-umane, prof. Nicoleta-Elena Iordache, prima ediție a Concursului Transdisciplinar „Raționament logic”, în parteneriat cu IȘJ Hunedoara și IȘJ Suceava.
Concursul, singurul de acest tip din țară, s-a bucurat de un număr de peste 200 de participanți, dovedindu-se interesul elevilor de liceu față de un concurs care să le verifice și să le exerseze abilitățile logice în vederea extinderii cunoașterii prin raționare.
Concursul s-a desfășurat on-line, pe platforma ProProfs, o platformă securizată, care nu le-a permis elevilor accesul pe alte site-uri.
Rigorile impuse de acest concurs, precum și tipologia itemilor, se înscriu pe linia celor întâlnite în examenele de admitere la multe din facultățile din țară și din străinătate.
Rezultatele sunt postate mai jos.

REZULTATE_ CONCURSUL TRANSDISCIPLINAR „RAȚIONAMENT LOGIC”

MRU_ETAPA VALIDARE DOSARE INSCRIERE TITULARIZARE_MIERCURI, 22 MAI 2024

CANDIDAȚII INSCRISI IN PERIOADA 09-17 MAI 2024, CU EXCEPTIA CELOR CARE SUNT PROMOTIA 2024, VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE IN DATA DE 22 MAI 2024, INTRE ORELE 8.30-15.30, LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN PRAHOVA, STR. DEMOCRATIEI NR. 35:

SALA MARE – DISCIPLINELE: PUERICULTOR, EDUCATOARE, INVATATORI, LIMBA ROMANA, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANA, NEOGREACA

SALA NR. 13- DISCIPLINELE- MATEMATICĂ, INFORMATICA, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, ISTORIE, RELIGIE ORTODOXĂ, GEOGRAFIE

SALA NR. 12- DISCIPLINELE-DISCIPLINE SOCIO-UMANE, ED. MUZICALĂ, ED.PLASTICĂ, ED. FIZICĂ, ED. TEHNOLOGICĂ, DISCIPLINE TEHNICE, INSTRUIRE PRACTICĂ, INVATAMANT SPECIAL, PROFESOR CONSILIER

NOTA_ ABSOLVENTII PROMOTIA 2024 (ABSOLVENTI COLEGIUL ”REGINA MARIA” PLOIESTI, LICENTA, MASTER, NIVEL I DPPD, NIVEL II DPPD) VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE IN DATA DE 09-10 IULIE 2024, DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR. PROGRAMUL DE VALIDARE VA FI POSTAT IN TIMP UTIL.

COMPARTIMENTUL MRU,

Anunțuri / Resurse Elevi

1. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului national de bacalaureat achită suma de 464 lei.

2. În celelate cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul national de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luîndu-se în calcul toate  cheltuielile  necesare examinării fiecărui candidat, cu aplicarea prevederilor articolelor 3,4,36 și 37 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin OMECTS nr 4799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat-2011, cu modificările și completările ulterioare, valabilă și pentru bacalaureatul 2024, conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr 6156/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea examneului de bacalaureat -2024, astfel :

– pentru fiecare probă scrisă se va achita suma de 130 lei;

– pentru proba A se va achita suma de 24 lei;

– pentru proba C se va achita suma de 25 lei;

– pentru proba D se va achita suma de 25 lei.

Conform calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2024 :

  • 31 mai 2024: Afișarea rezultatelor până la ora 12.00;
  • 31 mai 2024 : Depunerea contestațiilor (între orele 12.00 și 14.00)
Anunt_contestatii_bac special

 

cerere_contestatie_bac2024

 

  • 4 iunie 2024: Afișarea rezultatelor finale
Anunțuri / Resurse Cadre didactice
Validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică pentru candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, se face personal, pe baza de CI / BI, la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, sala 12, după următorul program:
             MARȚI,         11.06. 2024     – 9.00 – 15.00
             MIERCURI, 12.06. 2024    –   9.00 – 15.00
Validarea este obligatorie pentru parcurgerea etapelor următoare ale examenului.
Compartimentul DRU

MRU_ANUNT_PLANIFICAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASĂ

REPROGRAMAREA  UNOR INSPECȚII LA CLASĂ

Planificare_3_inspectii_tit

Planificare2_ 2024_INSPECTII

Reprogramare_ 2024_INSPECTII_titularizare

Planificarea inspecțiilor speciale  postată pe discipline:

EDUCATOR PUERICULTOR

macheta inspecții speciale EDUCATOR PUERICULTOR

EDUCATOARE

macheta inspecții speciale EDUCATOARE

INVATATORI

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__INVATATORI

LIMBA ROMANA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA ROMANA

LIMBA ENGLEZA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_LIMBA ENGLEZĂ

LIMBA GERMANA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_GERMANA

LIMBA FRANCEZĂ

LFR_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA FRANCEZA

LIMBA NEOGREACĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_neogreacă

MATEMATICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_MATEMATICĂ

CHIMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__CHIMIE

BIOLOGIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__BIOLOGIE

ISTORIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_ISTORIE

FIZICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__fizica

FILOSOFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__FILOSOFIE

EDUCAȚIE SOCIALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__ED SOCIALA

ECONOMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ECONOMIE

GEOGRAFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_22 MAI_GEOGRAFIE

RELIGIE ORTODOXĂ

RELIGIE1_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ARTE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ ARTE

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_EDUCATIE MUZICALA

EDUCAȚIE FIZICĂ

PLANIFICARE LECTII_EDUCATIE FIZICA

PROFESOR CONSILIER

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__PROFESOR CONSILIER

INVATAMANT SPECIAL

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_TECI

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_KINETO

DISCIPLINE TEHNICE- PROFESORI

DT_ET_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ED TEHNOLOG_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

 

CANDIDAȚI RESPINȘI

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS_iunie

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS

Comisia de mobilitate,

CENTRELE DE SUSȚINERE A PROBELOR PRACTICE ORALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE-SESIUNEA 2024

TABEL PROGRAMARE PROBE PRACTICE 2024 – DE AFIȘAT

ANUNT_PROBE PRACTICE_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

In atenția candidaților care echivalează inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024,  în cadrul concursului național, sesiunea 2024

 

Potrivit art.64 alin.6 din Metodologia cadru…… aprobată prin OME 6877/2024”Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.”

CANDIDAȚII INSCRIȘI IN PERIOADA 09-17 MAI 2024 LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE ADUC  TIPIZATUL DE MAI JOS IN ZILELE DE 03 SI 04 IUNIE 2024, INTRE ORELE 10.00-15.00.

Adev Definitivat_echivalere note tit_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

În vederea completării dosarelor pentru gradele didactice II și I – sesiunea 2024, candidații vor depune până la data de 7 iunie 2024, la inspectorul de specialitate, următoarele documente:

  • Pentru GRADUL DIDACTIC II, sesiunea 2024:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a celor 4 fișe de evaluare a activității didactic în cadrul inspecției speciale;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

  • Pentru GRADUL DIDACTIC I, sesiunea 2024:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

 

Observații:

  1. Cadrele didactice care au avut perioada de susținere a gradului didactic prelungită vor atașa documentelor de mai sus copii ale documentelor de la inspecțiile curente care au fost refăcute – dacă este cazul (însoțite de copii ale fișelor de evaluare și delegatie), precum și aprobarea eliberată de ISJ Prahova, compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane, în ceea ce privește prelungirea gradului didactic cu un an sau doi ani școlari.
  2. În cazul nedepunerii documentelor de la IC2 susținute pentru gradele didactice, în anul școlar 2022/2023, acestea vor fi atașate dosarului.
  3. Cadrele didactice care au fost încadrate, în perioada derulării gradelor didactice, în alte unități școlare decât în cele care au depus dosarele de înscriere, vor atașa o copie a numirii pe post.

Compartimentul DRU

În vederea completării dosarelor de definitivat- sesiunea 2024, școlile vor desemna un reprezentant care va depune, pentru toți candidații din unitatea respectivă, următoarele documente:

  • procesele-verbale pentru cele două inspecții de specialitate, fișele de evaluare a activității didactice în cadrul acestora, delegațiile inspectorului/metodistului și grila de evaluare a portofoliului, în copie, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile;
  • adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului, calificativul parțial aferent anului școlar în curs (din toate școlile în care este încadrat) și vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului, conform modelului solicitat.

Grafic de depunere: 3 iunie 2024, 10.00-15.00, ISJ Prahova, camera 13

                                          4 iunie 2024, 10.00-15.00, ISJ Prahova, camera 13

Validarea datelor de înscriere la examenul de definitivat se va face de către fiecare candidat, după un grafic ce va fi anunțat ulterior.

Compartimentul DRU

MRU_ETAPA DETAȘARE LA CERERE_PUNCTAJE

DETASARE LA CERERE_PUNCTAJE

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_ETAPA VALIDARE DOSARE INSCRIERE TITULARIZARE_MIERCURI, 22 MAI 2024

CANDIDAȚII INSCRISI IN PERIOADA 09-17 MAI 2024, CU EXCEPTIA CELOR CARE SUNT PROMOTIA 2024, VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE IN DATA DE 22 MAI 2024, INTRE ORELE 8.30-15.30, LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN PRAHOVA, STR. DEMOCRATIEI NR. 35:

SALA MARE – DISCIPLINELE: PUERICULTOR, EDUCATOARE, INVATATORI, LIMBA ROMANA, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANA, NEOGREACA

SALA NR. 13- DISCIPLINELE- MATEMATICĂ, INFORMATICA, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, ISTORIE, RELIGIE ORTODOXĂ, GEOGRAFIE

SALA NR. 12- DISCIPLINELE-DISCIPLINE SOCIO-UMANE, ED. MUZICALĂ, ED.PLASTICĂ, ED. FIZICĂ, ED. TEHNOLOGICĂ, DISCIPLINE TEHNICE, INSTRUIRE PRACTICĂ, INVATAMANT SPECIAL, PROFESOR CONSILIER

NOTA_ ABSOLVENTII PROMOTIA 2024 (ABSOLVENTI COLEGIUL ”REGINA MARIA” PLOIESTI, LICENTA, MASTER, NIVEL I DPPD, NIVEL II DPPD) VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE IN DATA DE 09-10 IULIE 2024, DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR. PROGRAMUL DE VALIDARE VA FI POSTAT IN TIMP UTIL.

COMPARTIMENTUL MRU,

 

VINERI- 17 MAI 2024- PROGRAM PRELUARE DOSARE

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_17 MAI 2024

8,15-9,15 INSTRUIREA CANDIDATILOR

9,15-10,15 INREGISTRAREA DOSARELOR

10,15- 11,00 INSTRUIREA CANDIDATILOR

11,00-12,00 INREGISTRAREA DOSARELOR

11,00-12,00 INSTRUIREA CANDIDATILOR ETAPA DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTLUI

12,00-13,00 INREGISTRAREA DOSARELOR ETAPA DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTLUI

13,30-14,00 SITUATII SPECIALE

 

DOSARELE DE DETASARE LA CERERE SI DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI VOR FI VERIFICATE, VINERI, 17 MAI 2024- ORELE 10.00-12,00

16 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_16 MAI 2024

15 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_15 MAI 2024

14 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_14 MAI 2024

13 mai 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_13 MAI 2024_actualizat

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_13 MAI 2024

10 mai 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_10 MAI 2024

09 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_09 MAI 2024

NOTA:
1.ABSOLVENTII PROMOTIEI 2024 VOR COMPLETA CU ”9999” LA MEDII.
2.ADEVERINTA MEDICALA ESTE  ELIBERATA  DE MEDICUL DE MEDICINA MUNCII.

3. CAZIERUL ȘI CERTIFICATUL DE INTEGRITATE SUNT DOCUMENTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE INSCRIERE. FIECARE CANDIDAT VA SOLICITA ACESTE DOCUMENTE.
4.ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE  la adresa de e-mail  resurseumaneph@gmail.com
5.ORICE INFORMATIE NOU APARUTA, DIN PARTEA ME,  VA FI POSTATA SI PE  SITE-UL ISJ PRAHOVA : www.isjph.ro
6. DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE CONFORM ANEXEI 3 DIN METODOLOGIA 6877/2023
COMISIA DE MOBILITATE,

Relația cu presa

CONCURS INTERNAȚIONAL DE PROGRAMARE
Centrul Județean de Excelență Prahova – Ploiești anunță organizarea celei de a VIII-a ediții a concursului internațional de programare InfO(l)Cup, competiție aflată în Calendarul competițiilor internaţionale pe discipline școlare, la care participă elevi români.
Concursul va fi organizat în perioada 10-11 februarie 2024 și este adresat elevilor juniori, școlarizați de Centrele Judetene de Excelență din Romania și unor echipe de elevi din aproximativ 13 țări cu tradiție și rezultate de prestigiu în informatică. Echipele prahovene vor susține probele în cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești.
Concursul de informatică ”InfO(1) CUP” – https://www.info1cup.com, este un concurs unic în România în cadrul căruia comisiile științifice și tehnice sunt formate din absolvenți, olimpici internaționali ai României și elevi ai centrului de excelență prahovean, Executive Chairman și coordonatorul comisiei științifice fiind Tamio Vesa Nakajima – doctorand Universitatea Oxford, UK.
De-a lungul celor șapte ediții desfășurate până la acest moment, InfO(1)Cup a reușit să se impună drept unul dintre cele mai competitive concursuri de programare, unele dintre țările participante folosind rundele concursului InfO(1)Cup în vederea selecției loturilor naționale.
Concursul internațional InfO(1) este un concurs în care elevii devin actorii propriei educații.
Responsabilitatea, profesionalismul, competitivitatea și seriozitatea sunt puse în slujba unui proiect, în care eroii sunt ei, elevii!
Vă invităm să îi cunoașteți!
Chairman InfO(1)Cup – Director, prof. Daniela Lica

 

Din 2011, România marchează anual Ziua Culturii Naționale la 15 ianuarie, data de naștere a poetului național Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889).

Inspectoratul Școlar Județean  Prahova are onoarea de a sărbători în 2024  Ziua Culturii Naționale alături de Ministrul Educației, Ligia Deca, în cadrul unei vizite de lucru în județul Prahova a Excelentei Sale.

Agenda doamnei ministru este următoarea:

Ora 9.00 – Școala Primară, Sat Nucșoara de Jos, Comuna Posești – donație de carte pentru biblioteca școlii

Ora 11.00 – Inaugurarea Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Sinaia

Ora 15.00 – Întâlnirea cu directori și cu cadre didactice din județ la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova

Ora 16.00 –  Semnarea contractelor cu unitățile de învățământ liceal admise în cadrul apelului PNRR „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”.

Vizita doamnei ministru este o oportunitate pentru Inspectoratul Școlar Județean Prahova și pentru  comunitatea de cadre didactice de a pune în discuție situații diverse, de la realizări la planuri de viitor, ale învățământului prahovean.

15 ianuarie 2024

Marți, 12 decembrie 2023, la Teatrul Național ”I. l. Caragiale”, Ministerul Educației a organizat festivitatea de premiere a elevilor laureați la olimpiadele internaționale pe discipline școlare desfășurate în anul 2023, a profesorilor care i-au pregătit și a unităților de învățământ în care elevii studiază/au studiat. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Ministrului Educației, doamna Ligia Deca.
Printre premianți s-au aflat și elevii prahoveni:
-Maria Bușagă de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Premiul I, nivel A1, la Olimpiada Internațională a Elenismului
-Mihai Manta de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Științele Pământului
-Theodoros Sollas de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești – Mențiune, nivel B2 la Olimpiada Internațională a Elenismului.
Felicitări elevilor care au obținut aceste rezultate remarcabile și profesorilor care i-au îndrumat!

Fișier Dată adăugată
mp4 12 decembrie 12/12/2023 21:46

Proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, s-a finalizat în data de 15 iulie 2023. Finanțarea acordată în cadrul Proiectului a avut ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care au beneficiat 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora și 200 de membri ai personalului didactic…

Comunicat de presă_ZEST4EDU_PN2022_Final proiect

Școala Altfel la …Școala de Flori

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Școala de Flori organizează  „Școala Altfel la …Școala de Flori”, atelier de creație cu tematică florală, înscris în seria activităților dedicate implementării Programului național „Școala Altfel”..

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 martie 2023, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești, începând cu ora 12.30. Parteneri sunt Consiliul Județean Prahova, Centrul Județean de Cultură Prahova și  Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova. Participanții vor fi elevi de toate vârstele din unitățile de învățământ prahovene, înscriși în proiect de cadrele didactice coordonatoare.

„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Școala Altfel la …Școala de Flori

 

03 martie 2023

Comunicat de presă

 

Situația încadrării normelor didactice în județul Prahova, în anul școlar

2022 – 2023

 

În anul școlar 2022 – 2023, la nivelul județului Prahova încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic se situează în limitele normalității.
Astfel, cadrele didactice titulare ocupă 5252,88 norme didactice, adică 72,62% din total;
Profesorii suplinitori cu studii corespunzătoare (calificați) ocupă 904,18 norme didactice, adică 12,15% din total;
Profesorii suplinitori cu studii superioare altele decât cele corespunzătoare postului, necalificați fără studii corespunzătoare, (dintre o parte sunt înscriși la cursuri de conversie profesională),  ocupă 104,97 norme didactice, adică 1,45% din total;
Profesorii suplinitori în curs de calificare ocupă 42,58 norme, adică 0,58% din total;
Norme încadrate prin plata cu ora, 1014,19 adică 13,2%, din care, cu pensionari, un număr de 228,2 sau 3,18%.
Asigurarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic calificat a fost și rămâne una dintre principalele priorități ale activității Inspectoratului Școlar Județean Prahova.