Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Ultimele anunțuri

Anunțuri recente

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova (etaj 1, sala 14) în termenul prevăzut de Calendar:

  1. a) în data de 23 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, între orele  14.00-21:00;
  2. b) în data de 24 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, între orele 9,00 12:00.

 

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratul şcolar se poate realiza și electronic (scanat), prin poştă electronică, la adresa de e-mail resurseumaneph@gmail.com în data de 23 iulie 2024, până la ora 21:00  şi în data de 24 iulie 2024 până la ora 12:00.  La contestația transmisă electronic la inspectoratul școlar se anexează o copie a buletinului / cărții de identitate.

(Atenție! Contestațiile primite în format electronic primesc e-mail de confirmare și număr de înregistrare)

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Atașăm modelul tipizatului:

Formular contestatii 2024_titulariz

Comisia județeană de mobilitate,

CONCURS NAȚIONAL_2024_INFORMAȚII IMPORTANTE_REPARTIZARE CANDIDAȚI SALI

CENTRUL DE CONCURS_ COLEGIUL NAȚIONAL AL.I CUZA, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_COLEGIUL NATIONAL AL.I CUZA PLOIESTI

CENTRUL DE CONCURS_ COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_COLEGIUL CNMV

CENTRUL DE CONCURS_ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_Colegiul pedagogic Regina Maria-Corect

CENTRUL DE CONCURS_ ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADU STANIAN, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_COLEGIUL RADU STANIAN PLOIESTI

COMISIA JUDETEANA DE ORGANIZARE,

CONCURS NAȚIONAL_2024

PROBA SCRISA DIN DATA DE 17 IULIE 2024 INCEPE LA ORA 9.00. ACCESUL CANDIDAȚILOR IN SĂLI ESTE PERMIS PÂNĂ CEL TÂRZIU ORA 8,00.

FOARTE IMPORTANT_ANUNT LOCAȚIE CENTRE DE CONCURS

TITULARIZARE_CENTRE DE CONCURS_2024_modi

 PROCEDURA ME 29389/21.06.2024 – desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2024

Procedura_29389_2024_proba_scrisa

COMISIA JUDETEANĂ DE ORGANIZARE

ANUNT IMPORTANT_CONCURS NAȚIONAL_2024_CENTRE CONCURS

Accesul candidaţilor în săli se face in intervalul orar 7.30-8.00 pe baza buletinului/ carţii de identitate .

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte în intervalul orar stabilit.

Nr.

crt.

Unitatea şcolară Adresa
1. Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti Str. Trei Ierarhi, nr. 10
2. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti Bulevardul Independenţei nr.8
3. Colegiul Național Pedagogic„Regina Maria” Ploieşti Str. Nicolae Iorga nr. 7
4. Școala Gimnazială ”Radu Stanian”, municipiul Ploiești Str. Bobâlna nr.76

TITULARIZARE_CENTRE DE CONCURS_2024_modi

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE,

MRU_ETAPA VALIDARE ABSOLVENTI_ TITULARIZARE_11_12 IULIE 2024

ABSOLVENTII PROMOTIA 2024 (ABSOLVENTI COLEGIUL ”REGINA MARIA” PLOIESTI, LICENTA, MASTER, NIVEL I DPPD, NIVEL II DPPD) VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE IN ZILELE DE 11-12 IULIE 2024. CANDIDAȚII VOR PREZENTA COPIE A ADEVERINTEI DE ABSOLVIRE .

PROGRAMUL  DE VALIDARE ESTE URMATORUL:

JOI, 11 IULIE 2024, ORELE 10.00-15.00

VINERI, 12 IULIE 2024, ORELE 10.00-12.00

 

COMPARTIMENTUL MRU,

In atenția candidaților care echivalează inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024,  în cadrul concursului național, sesiunea 2024

 

Potrivit art.64 alin.6 din Metodologia cadru…… aprobată prin OME 6877/2024”Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.”

CANDIDAȚII INSCRIȘI IN PERIOADA 09-17 MAI 2024 LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE ADUC  TIPIZATUL DE MAI JOS IN ZILELE DE 03 SI 04 IUNIE 2024, INTRE ORELE 10.00-15.00.

Adev Definitivat_echivalere note tit_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

Anunțuri / Resurse Elevi
TELVERDE 0800816244, program: 9.00-16.00 de luni până joi și 9.00-14.00 vineri

1. Candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului national de bacalaureat achită suma de 464 lei.

2. În celelate cazuri, stabilirea sumei de plată pentru candidații din promoțiile anterioare, care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul national de bacalaureat se face diferențiat, în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul, luîndu-se în calcul toate  cheltuielile  necesare examinării fiecărui candidat, cu aplicarea prevederilor articolelor 3,4,36 și 37 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat-2011, aprobată prin OMECTS nr 4799/2010 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat-2011, cu modificările și completările ulterioare, valabilă și pentru bacalaureatul 2024, conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr 6156/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea examneului de bacalaureat -2024, astfel :

– pentru fiecare probă scrisă se va achita suma de 130 lei;

– pentru proba A se va achita suma de 24 lei;

– pentru proba C se va achita suma de 25 lei;

– pentru proba D se va achita suma de 25 lei.

Anunțuri / Resurse Cadre didactice

Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2024, se va desfășura pe 24 iulie 2024 la Centrul de examen – Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Ploiești.

Proba scrisă începe la ora 9.00, iar durata de redactare a lucrării este de 4 ore. 

Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul orar 7.30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate. 

Lista candidaților admiși înscriși pentru susținerea lucrării scrise se găsește aici Lista candidatilor inscrisi sa participe la proba scrisa

Repartizarea candidaților pe săli se găsește aici REPARTIZAREA_CANDIDATILOR_ALFABETIC

Contestațiile se înregistrează la centrul de  examen sau pot fi transmise prin email la adresa de email formare.isjph@gmail.com în ziua de 30 iulie 2024 din momentul afișării rezultatelor până la ora 20.00 și pe 31 iulie 2024 până la ora 12.00. 

Informații suplimentare aici Anunt contestatii

TELVERDE NAȚIONAL 0800801100

Telefon gratuit la care cetățenii pot semnala în data de 24.07.2024, în intervalul orar 8.00-17.00, eventualele disfuncționalități în organizarea și desfășurarea examenului.

TELVERDE ISJ PRAHOVA 0800816244

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova (etaj 1, sala 14) în termenul prevăzut de Calendar:

  1. a) în data de 23 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, între orele  14.00-21:00;
  2. b) în data de 24 iulie 2024 contestațiile se depun, în scris, între orele 9,00 12:00.

 

Contestația la proba scrisă se depune personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procură notarială în original.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratul şcolar se poate realiza și electronic (scanat), prin poştă electronică, la adresa de e-mail resurseumaneph@gmail.com în data de 23 iulie 2024, până la ora 21:00  şi în data de 24 iulie 2024 până la ora 12:00.  La contestația transmisă electronic la inspectoratul școlar se anexează o copie a buletinului / cărții de identitate.

(Atenție! Contestațiile primite în format electronic primesc e-mail de confirmare și număr de înregistrare)

Nu pot fi contestate lucrările scrise ale altor candidați.

Atașăm modelul tipizatului:

Formular contestatii 2024_titulariz

Comisia județeană de mobilitate,

CONCURS NAȚIONAL_2024_INFORMAȚII IMPORTANTE_REPARTIZARE CANDIDAȚI SALI

CENTRUL DE CONCURS_ COLEGIUL NAȚIONAL AL.I CUZA, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_COLEGIUL NATIONAL AL.I CUZA PLOIESTI

CENTRUL DE CONCURS_ COLEGIUL NAȚIONAL MIHAI VITEAZUL, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_COLEGIUL CNMV

CENTRUL DE CONCURS_ COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_Colegiul pedagogic Regina Maria-Corect

CENTRUL DE CONCURS_ ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADU STANIAN, MUNICIPIUL PLOIESTI

REPARTIZARE IN SALI 17.07.2024_PRAHOVA_COLEGIUL RADU STANIAN PLOIESTI

COMISIA JUDETEANA DE ORGANIZARE,

CONCURS NAȚIONAL_2024

PROBA SCRISA DIN DATA DE 17 IULIE 2024 INCEPE LA ORA 9.00. ACCESUL CANDIDAȚILOR IN SĂLI ESTE PERMIS PÂNĂ CEL TÂRZIU ORA 8,00.

FOARTE IMPORTANT_ANUNT LOCAȚIE CENTRE DE CONCURS

TITULARIZARE_CENTRE DE CONCURS_2024_modi

 PROCEDURA ME 29389/21.06.2024 – desfășurarea probei scrise, sigilarea și securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2024

Procedura_29389_2024_proba_scrisa

COMISIA JUDETEANĂ DE ORGANIZARE

ANUNT IMPORTANT_CONCURS NAȚIONAL_2024_CENTRE CONCURS

Accesul candidaţilor în săli se face in intervalul orar 7.30-8.00 pe baza buletinului/ carţii de identitate .

Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte în intervalul orar stabilit.

Nr.

crt.

Unitatea şcolară Adresa
1. Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Ploieşti Str. Trei Ierarhi, nr. 10
2. Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti Bulevardul Independenţei nr.8
3. Colegiul Național Pedagogic„Regina Maria” Ploieşti Str. Nicolae Iorga nr. 7
4. Școala Gimnazială ”Radu Stanian”, municipiul Ploiești Str. Bobâlna nr.76

TITULARIZARE_CENTRE DE CONCURS_2024_modi

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE,

MRU_ETAPA VALIDARE ABSOLVENTI_ TITULARIZARE_11_12 IULIE 2024

ABSOLVENTII PROMOTIA 2024 (ABSOLVENTI COLEGIUL ”REGINA MARIA” PLOIESTI, LICENTA, MASTER, NIVEL I DPPD, NIVEL II DPPD) VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE IN ZILELE DE 11-12 IULIE 2024. CANDIDAȚII VOR PREZENTA COPIE A ADEVERINTEI DE ABSOLVIRE .

PROGRAMUL  DE VALIDARE ESTE URMATORUL:

JOI, 11 IULIE 2024, ORELE 10.00-15.00

VINERI, 12 IULIE 2024, ORELE 10.00-12.00

 

COMPARTIMENTUL MRU,

REZULTATE FINALE GRADATII DE MERIT SESIUNEA 2024

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ obţinute la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa C.A. al ISJ Ph in data de 27.06

Tabel nominal cuprinzand punctajele obtinute la concursul de acordare a gradatiilor de merit dupa contestatii – Sesiunea 2024

__________________________________________________________

2024-PUNCTAJ GRADATII INAINTE DE CONTESTATII (postate azi 12.06.2024)

Anunt contestatii gradatii merit 2024

MODEL CERERE CONTESTATII

____________________________________________________________________

MODEL CERERE INSCRIERE CONCURS PENTRU ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT 1

GM 2024_MODEL DECLARAȚIE CF ANEXA 4

PROCEDURA-GRADATII-DE-MERIT_Personal-DIDACTIC-AUXILIAR_2024

MODEL PAGINA DE GARDĂ 1

NR. GRADATII DE MERIT_ISJ PH_Sesiunea 2024

OME Nr. 4308_2024_Metodologie_gradatie-de-merit-2024

PROCEDURA GRADATII DE MERIT_Personal DIDACTIC AUXILIAR_ 2024

INVATAMANT PRESCOLAR_ANTEPRESCOLAR_Fisa de evaluare_2024

INVATAMANT PRIMAR_Fisa de evaluare_2024

PROFESOR_INV. PREUNIVERSITAR_Fisa de autoevaluare_2024

INVATAMANT SPECIAL_Fisa de evaluare_2024

CJRAE_Cadre didactice_Fisa de evaluare_2024

CSS Cadre didactice_Fisa de autoevaluare_2024

CSS Personal de conducere_Fisa de autoevaluare_2024

INVATAMANT VOCAȚIONAL_Fisa-autoevaluare_2024

MAISTRI_INSTRUCTORI_Fisa de autoevaluare_2024

MANAGEMENT_Fisa de evaluare_gradatie_2024_

PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR_Cadre didactice_Fisa de evaluare_2024

PALATE SI CLUBURI_MANAGEMENT_Fisa de evaluare_2024

SECRETAR_Fisa de evaluare_2024

ADM. PATRIMONIU_FISA_EVALUARE_2024

CONTABIL_Fisa de autoevalure_2024

BIBLIOTECAR_Fisa de autoevaluare_2024

INFORMATICIAN_Fisa_de_autoevaluare_2024

LABORANT_Fisa de evaluare_2024

PEDAGOG_ Fisa de autoevaluare_2024

___________________________________________________________

 

Validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică pentru candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, se face personal, pe baza de CI / BI, la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, sala 12, după următorul program:
             MARȚI,         11.06. 2024     – 9.00 – 15.00
             MIERCURI, 12.06. 2024    –   9.00 – 15.00
Validarea este obligatorie pentru parcurgerea etapelor următoare ale examenului.
Compartimentul DRU

MRU_ANUNT_PLANIFICAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASĂ

REPROGRAMAREA  UNOR INSPECȚII LA CLASĂ

Planificare_3_inspectii_tit

Planificare2_ 2024_INSPECTII

Reprogramare_ 2024_INSPECTII_titularizare

Planificarea inspecțiilor speciale  postată pe discipline:

EDUCATOR PUERICULTOR

macheta inspecții speciale EDUCATOR PUERICULTOR

EDUCATOARE

macheta inspecții speciale EDUCATOARE

INVATATORI

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__INVATATORI

LIMBA ROMANA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA ROMANA

LIMBA ENGLEZA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_LIMBA ENGLEZĂ

LIMBA GERMANA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_GERMANA

LIMBA FRANCEZĂ

LFR_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA FRANCEZA

LIMBA NEOGREACĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_neogreacă

MATEMATICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_MATEMATICĂ

CHIMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__CHIMIE

BIOLOGIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__BIOLOGIE

ISTORIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_ISTORIE

FIZICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__fizica

FILOSOFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__FILOSOFIE

EDUCAȚIE SOCIALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__ED SOCIALA

ECONOMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ECONOMIE

GEOGRAFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_22 MAI_GEOGRAFIE

RELIGIE ORTODOXĂ

RELIGIE1_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ARTE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ ARTE

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_EDUCATIE MUZICALA

EDUCAȚIE FIZICĂ

PLANIFICARE LECTII_EDUCATIE FIZICA

PROFESOR CONSILIER

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__PROFESOR CONSILIER

INVATAMANT SPECIAL

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_TECI

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_KINETO

DISCIPLINE TEHNICE- PROFESORI

DT_ET_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ED TEHNOLOG_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

 

CANDIDAȚI RESPINȘI

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS_iunie

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS

Comisia de mobilitate,

CENTRELE DE SUSȚINERE A PROBELOR PRACTICE ORALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE-SESIUNEA 2024

TABEL PROGRAMARE PROBE PRACTICE 2024 – DE AFIȘAT

ANUNT_PROBE PRACTICE_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

Relația cu presa

CONCURS INTERNAȚIONAL DE PROGRAMARE
Centrul Județean de Excelență Prahova – Ploiești anunță organizarea celei de a VIII-a ediții a concursului internațional de programare InfO(l)Cup, competiție aflată în Calendarul competițiilor internaţionale pe discipline școlare, la care participă elevi români.
Concursul va fi organizat în perioada 10-11 februarie 2024 și este adresat elevilor juniori, școlarizați de Centrele Judetene de Excelență din Romania și unor echipe de elevi din aproximativ 13 țări cu tradiție și rezultate de prestigiu în informatică. Echipele prahovene vor susține probele în cadrul Colegiului Național „Ion Luca Caragiale”, Ploiești.
Concursul de informatică ”InfO(1) CUP” – https://www.info1cup.com, este un concurs unic în România în cadrul căruia comisiile științifice și tehnice sunt formate din absolvenți, olimpici internaționali ai României și elevi ai centrului de excelență prahovean, Executive Chairman și coordonatorul comisiei științifice fiind Tamio Vesa Nakajima – doctorand Universitatea Oxford, UK.
De-a lungul celor șapte ediții desfășurate până la acest moment, InfO(1)Cup a reușit să se impună drept unul dintre cele mai competitive concursuri de programare, unele dintre țările participante folosind rundele concursului InfO(1)Cup în vederea selecției loturilor naționale.
Concursul internațional InfO(1) este un concurs în care elevii devin actorii propriei educații.
Responsabilitatea, profesionalismul, competitivitatea și seriozitatea sunt puse în slujba unui proiect, în care eroii sunt ei, elevii!
Vă invităm să îi cunoașteți!
Chairman InfO(1)Cup – Director, prof. Daniela Lica

 

Din 2011, România marchează anual Ziua Culturii Naționale la 15 ianuarie, data de naștere a poetului național Mihai Eminescu (15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889).

Inspectoratul Școlar Județean  Prahova are onoarea de a sărbători în 2024  Ziua Culturii Naționale alături de Ministrul Educației, Ligia Deca, în cadrul unei vizite de lucru în județul Prahova a Excelentei Sale.

Agenda doamnei ministru este următoarea:

Ora 9.00 – Școala Primară, Sat Nucșoara de Jos, Comuna Posești – donație de carte pentru biblioteca școlii

Ora 11.00 – Inaugurarea Școlii Gimnaziale ”George Enescu” Sinaia

Ora 15.00 – Întâlnirea cu directori și cu cadre didactice din județ la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova

Ora 16.00 –  Semnarea contractelor cu unitățile de învățământ liceal admise în cadrul apelului PNRR „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”.

Vizita doamnei ministru este o oportunitate pentru Inspectoratul Școlar Județean Prahova și pentru  comunitatea de cadre didactice de a pune în discuție situații diverse, de la realizări la planuri de viitor, ale învățământului prahovean.

15 ianuarie 2024

Marți, 12 decembrie 2023, la Teatrul Național ”I. l. Caragiale”, Ministerul Educației a organizat festivitatea de premiere a elevilor laureați la olimpiadele internaționale pe discipline școlare desfășurate în anul 2023, a profesorilor care i-au pregătit și a unităților de învățământ în care elevii studiază/au studiat. Evenimentul s-a desfășurat în prezența Ministrului Educației, doamna Ligia Deca.
Printre premianți s-au aflat și elevii prahoveni:
-Maria Bușagă de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Premiul I, nivel A1, la Olimpiada Internațională a Elenismului
-Mihai Manta de la Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, Municipiul Ploiești – Medalie de Argint la Olimpiada Internațională de Științele Pământului
-Theodoros Sollas de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Municipiul Ploiești – Mențiune, nivel B2 la Olimpiada Internațională a Elenismului.
Felicitări elevilor care au obținut aceste rezultate remarcabile și profesorilor care i-au îndrumat!

Fișier Dată adăugată
mp4 12 decembrie 12/12/2023 21:46

Proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, s-a finalizat în data de 15 iulie 2023. Finanțarea acordată în cadrul Proiectului a avut ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care au beneficiat 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora și 200 de membri ai personalului didactic…

Comunicat de presă_ZEST4EDU_PN2022_Final proiect

Școala Altfel la …Școala de Flori

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Școala de Flori organizează  „Școala Altfel la …Școala de Flori”, atelier de creație cu tematică florală, înscris în seria activităților dedicate implementării Programului național „Școala Altfel”..

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 martie 2023, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești, începând cu ora 12.30. Parteneri sunt Consiliul Județean Prahova, Centrul Județean de Cultură Prahova și  Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova. Participanții vor fi elevi de toate vârstele din unitățile de învățământ prahovene, înscriși în proiect de cadrele didactice coordonatoare.

„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Școala Altfel la …Școala de Flori

 

03 martie 2023

Comunicat de presă

 

Situația încadrării normelor didactice în județul Prahova, în anul școlar

2022 – 2023

 

În anul școlar 2022 – 2023, la nivelul județului Prahova încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic se situează în limitele normalității.
Astfel, cadrele didactice titulare ocupă 5252,88 norme didactice, adică 72,62% din total;
Profesorii suplinitori cu studii corespunzătoare (calificați) ocupă 904,18 norme didactice, adică 12,15% din total;
Profesorii suplinitori cu studii superioare altele decât cele corespunzătoare postului, necalificați fără studii corespunzătoare, (dintre o parte sunt înscriși la cursuri de conversie profesională),  ocupă 104,97 norme didactice, adică 1,45% din total;
Profesorii suplinitori în curs de calificare ocupă 42,58 norme, adică 0,58% din total;
Norme încadrate prin plata cu ora, 1014,19 adică 13,2%, din care, cu pensionari, un număr de 228,2 sau 3,18%.
Asigurarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic calificat a fost și rămâne una dintre principalele priorități ale activității Inspectoratului Școlar Județean Prahova.