Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Ultimele anunțuri

Anunțuri recente

In atenția candidaților care au înregistrat dosare de concurs, în perioada 04-08 septembrie 2023, la nivelul unităților de învățământ care aveau posturi/ catedre neocupate:

Potrivit art .104 alin .4 din Metodologie – cadru privind mobilitatea …, aprobată prin OM nr. 6218 /2022 posturile / catedrele / orele rămase neîncadrate sau vacantate după începerea anului școlar pot fi ocupate prin concurs organizat la nivelul unității de învățământ sau prin asocieri temporare de unități.
In data de 13 septembrie se vor organiza concursuri in acest scop , în asociere de unități astfel :
1 ) Educațor – puericultor la GPP Nr 23 Ploiesti – 8 candidați de la Creșa 39 Ploiesti, Sc 2 Boldești , Creșa Câmpina , GPP Urlați;
2) Educatoare – la GPP Nr 23 Ploiesti – 4 candidați de la  Grad. ” Sf Apostol Petru și Pavel Ploiesti, Grad. Marshmalow ;
3) Învățători  – la Sc.G.” I.A . Bassarabescu Ploiești – 12 candidați de la SG ” Mihai Eminescu ” Ploiesti, Sc Concordia, Sc Adunați, Cerașu, Dițești, Călugăreni, Provita de Sus, Talea, Sângeru, L.T.Azuga;
4) Matematică – la Sc. G. ” I.A. Bassarabescu ” Ploiesti – 2 candidați de la Sc Cărbunești ,Sc Sângeru;
5) Informatică – la Sc.G .I.A.Bassarabescu Ploiesti – 1 candidat;
6) Fizică – la Lic . Tehn. ” Lazăr Edeleanu” Ploiesti, – 6 candidați de la L.T. Urlați , Sc . Fântânele, Vadu Săpat, Lic. Valea Doftanei;
7 ) Chimie – la Lic. Tehn. ” Lazăr Edeleanu” Ploiesti – 6 candidați de la Lic.Lazar Edeleanu” ,Lic.Ciorani,SG ” Excelsis” Ploiesti, Sc.G . Valea Călugărească,Sc Vărbilău;
8) Biologie – la Lic. Tehn. ” Lazăr Edeleanu ” Ploiesti;

9) Profesor consilier – la CJRAE Prahova – 7 candidați ;
10 ) Religie – la CSEI Nr. 2 Ploiesti – 1 candidat de la Sc Liliești , CSEI Vălenii de Munte, Sc . Jugureni;
11) Educație plastică – la Palatul Copiilor Ploiesti -3 candidați de la Sc.Balta Doamnei,Sc. Olari, Sc Gherghita, Sc.Tinosu, Sc.Vadu Parului.Sc Râfov;
12) Educație tehnologică – la Sc. G.” Elena Doamna ” Ploiesti -7 candidați de la C.N. ” N. Iorga ” Văleni,Sc Măgurele,Col” Ferdinand I ” Măneciu, Sc Filipeștii de Târg, Poienarii Burchii, Podenii Noi;
13) Învățământ special- la CSEI Nr 2 Ploiesti – 7 candidați de la CSEI nr.1 Ploiesti, CSEI nr.2 Ploiesti, CSEI Breaza,CSEI Vălenii de Munte, CSEI Filipeștii de Târg;
14) Clubul copiilor – la Palatul Copiilor Ploiesti – 5 candidați de la Palatul Copiilor Ploiesti și Clubul Copiilor Câmpina. La centrul de concurs Palatul Copiilor Ploiesti , la disciplina de concurs educație plastică/ vizuală se adaugă un candidat care provine de la Lic ” Simion Stolnicu” Comarnic.

15)Profesori discipline tehnice – electronică la Lic Energetic Campina – 1candidat;
– economic/ ad- tiv/ posta -la Lic Valea Călugărească – 1 candidat;
– Ind. alimentară – la Lic ” Romeo Constantinescu ” Vălenii de Munte – 1candidat.
– prelucrarea lemnului la Col Forestier Câmpina 2 candidați de la Col Forestier Câmpina și Sc. Prof. Sângeru;

16)Pregătire și instruire practică
– electrotehnică – la Lic. Tehn . Transporturi Ploiesti – 2 candidați de la Lic. de Transporturi și de la Lic. Tehn.” Lazăr Edeleanu ” Ploiesti;.

-transporturi rutiere -la Lic.de Transporturi – 1 candidat;
– silvicultură – la Colegiul Forestier Câmpina – 2 candidați de la Col Forestier și Sc Prof. Sângeru
– turism – la Lic ” Romeo Constantinescu ” Vălenii de Munte – 1 candidat;
– chimie industriala – la Lic . Boldești-Scăeni – 1 candidat;
– comerț și servicii – la Lic . Tehn. ” C.I. Istrati ” Câmpina;
– agricultura – la Lic Agricol Valea Călugărească – 1 candidat

Compartimentul MRU,

MRU_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT IN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-08 SEPTEMBRIE 2023

SEDINTA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STRADA DEMOCRATIEI NR. 35, MARTI, 12 SEPTEMBRIE 2023, ORA 10.00

Lista posturi 08 SEPTEMBRIE 2023_actualizat

LISTA POSTURILOR VA FI ACTUALIZATA LUNI, 11 SEPTEMBRIE 2023, ORA 16.00.

COMPARTIMENTUL MRU,

CONCURS LA NIVEL DE UNITATE DE INVATAMANT_SEPTEMBRIE 2023

Met_ocup_post_an_scolar_4959_2013

ordinul-nr-5574-2020-privind-organizarea-si-desfasurarea-concursurilor-de-ocupare-a-posturilor-didactice-catedrelor-care-se-vacanteaza-pe-parcursul-anului-scolar-in-unita

2_CERERE_TIP_CONCURS_UNITATE_august_2023

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR RAMASE VACANTE/REZERVATE, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024, ACTUALIZATĂ LA 05 SEPTEMBRIE 2023-

lista posturi 05 09 2023_

INSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA UNITATILE DE INVATAMANT-06, 07, 08 SEPTEMBRIE 2023 ( Înscrierea se face în baza cererii de concurs, fără a fi condiționată de prezentarea unui document de direcționare din partea ISJ Prahova)

DESFASURAREA PROBELOR SCRISE- 12,13, 14 SEPTEMBRIE 2023

VALIDAREA CONCURSURILOR IN CA- 15 SEPTEMBRIE 2023

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR LA COMPARTIMENTUL MRU- 15 SEPTEMBRIE 2023

COMPARTIMENTUL MRU,

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE REACTUALIZATA LA 30 AUGUST 2023

lista posturi 30_08 (1)

ACEASTA LISTA A  POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE REACTUALIZATA LA 30 AUGUST 2023 VA FI UTILIZATA PENTRU ETAPELE DE REPARTIZARE DIN 31AUGUST-01 SEPTMEBRIE 2023 .

COMPARTIMENTUL MRU,

Anunțuri / Resurse Elevi

ISJ Prahova publică Procedura operațională privind repartizarea copiilor înscriși în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024 – realizată în conformitate cu dispozițiile Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobate prin OME nr. 4319/2023 și Raportul locurilor disponibile în unitățile de învățământ antepreșcolar/preșcolar în vederea înscrierii copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024.

2023-2024_PO_ETAPA AJUSTARI_FINAL

RAPORT DINAMIC LOCURI LIBERE

Erată Procedura operațională privind repartizarea copiilor înscriși în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024:

Erata_PO_Etapa ajustari_Gradinita

Declaratie acord_Ed. timpurie

CERERE-TIP-PRESCOLAR

Anunt_Etapa-ajustari_ISJ-PH.pdf

CERERE-TIP_ANTEPRESCOLAR.pdf

Declaratie-pe-propria-raspundere_ISJ-PH.pdf

Declaratie-acord_Ed.-timpurie-1.pdf

ADMITEREA CANDIDAȚILOR

PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SERAL

ȘI PENTRU CEL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

 

 • CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024 se va organiza la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, str. Democrației, Nr. 35, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, pot depune dosarele de înscriere la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în perioada  20-21, 24-25 iulie 2023, astfel:

Joi, 20 iulie                    10.00 – 14.00

Vineri, 21 iulie               10.00 – 12.00

Luni, 24 iulie                 11.00 – 15.00

Marți, 25 iulie                10.00 – 14.00

 

            

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) certificatul de naştere – copie;
 3. c) cartea de identitate – copie;
 4. d) certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie conform cu originalul (pentru autentificare trebuie prezentate documentele în original);
 5. e) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate – copie;
 6. f) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) – copie;
 7. g) fişa medicală – copie.

 26-28 iulie – Repartizarea candidaților

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Ilona Cornelia Rizea

 

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

                                                                                      Inspector școlar,

                                               Prof. Camelia Stroe-Bibescu

Anunțuri / Resurse Cadre didactice
 • Programe de Conversie Profesionala – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

ANUNT INSCRIERE CONVERSII UPG_2023-2024

Fisa_Inscriere_reconversie profesională_UPG

 • Programe de Conversie Profesionala – Universitatea Danubius din Galati

conversie_UnivDanubius_GL

 • Program de Master – Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti

Anunt master FMPE

FMPE_Poster

In atenția candidaților care au înregistrat dosare de concurs, în perioada 04-08 septembrie 2023, la nivelul unităților de învățământ care aveau posturi/ catedre neocupate:

Potrivit art .104 alin .4 din Metodologie – cadru privind mobilitatea …, aprobată prin OM nr. 6218 /2022 posturile / catedrele / orele rămase neîncadrate sau vacantate după începerea anului școlar pot fi ocupate prin concurs organizat la nivelul unității de învățământ sau prin asocieri temporare de unități.
In data de 13 septembrie se vor organiza concursuri in acest scop , în asociere de unități astfel :
1 ) Educațor – puericultor la GPP Nr 23 Ploiesti – 8 candidați de la Creșa 39 Ploiesti, Sc 2 Boldești , Creșa Câmpina , GPP Urlați;
2) Educatoare – la GPP Nr 23 Ploiesti – 4 candidați de la  Grad. ” Sf Apostol Petru și Pavel Ploiesti, Grad. Marshmalow ;
3) Învățători  – la Sc.G.” I.A . Bassarabescu Ploiești – 12 candidați de la SG ” Mihai Eminescu ” Ploiesti, Sc Concordia, Sc Adunați, Cerașu, Dițești, Călugăreni, Provita de Sus, Talea, Sângeru, L.T.Azuga;
4) Matematică – la Sc. G. ” I.A. Bassarabescu ” Ploiesti – 2 candidați de la Sc Cărbunești ,Sc Sângeru;
5) Informatică – la Sc.G .I.A.Bassarabescu Ploiesti – 1 candidat;
6) Fizică – la Lic . Tehn. ” Lazăr Edeleanu” Ploiesti, – 6 candidați de la L.T. Urlați , Sc . Fântânele, Vadu Săpat, Lic. Valea Doftanei;
7 ) Chimie – la Lic. Tehn. ” Lazăr Edeleanu” Ploiesti – 6 candidați de la Lic.Lazar Edeleanu” ,Lic.Ciorani,SG ” Excelsis” Ploiesti, Sc.G . Valea Călugărească,Sc Vărbilău;
8) Biologie – la Lic. Tehn. ” Lazăr Edeleanu ” Ploiesti;

9) Profesor consilier – la CJRAE Prahova – 7 candidați ;
10 ) Religie – la CSEI Nr. 2 Ploiesti – 1 candidat de la Sc Liliești , CSEI Vălenii de Munte, Sc . Jugureni;
11) Educație plastică – la Palatul Copiilor Ploiesti -3 candidați de la Sc.Balta Doamnei,Sc. Olari, Sc Gherghita, Sc.Tinosu, Sc.Vadu Parului.Sc Râfov;
12) Educație tehnologică – la Sc. G.” Elena Doamna ” Ploiesti -7 candidați de la C.N. ” N. Iorga ” Văleni,Sc Măgurele,Col” Ferdinand I ” Măneciu, Sc Filipeștii de Târg, Poienarii Burchii, Podenii Noi;
13) Învățământ special- la CSEI Nr 2 Ploiesti – 7 candidați de la CSEI nr.1 Ploiesti, CSEI nr.2 Ploiesti, CSEI Breaza,CSEI Vălenii de Munte, CSEI Filipeștii de Târg;
14) Clubul copiilor – la Palatul Copiilor Ploiesti – 5 candidați de la Palatul Copiilor Ploiesti și Clubul Copiilor Câmpina. La centrul de concurs Palatul Copiilor Ploiesti , la disciplina de concurs educație plastică/ vizuală se adaugă un candidat care provine de la Lic ” Simion Stolnicu” Comarnic.

15)Profesori discipline tehnice – electronică la Lic Energetic Campina – 1candidat;
– economic/ ad- tiv/ posta -la Lic Valea Călugărească – 1 candidat;
– Ind. alimentară – la Lic ” Romeo Constantinescu ” Vălenii de Munte – 1candidat.
– prelucrarea lemnului la Col Forestier Câmpina 2 candidați de la Col Forestier Câmpina și Sc. Prof. Sângeru;

16)Pregătire și instruire practică
– electrotehnică – la Lic. Tehn . Transporturi Ploiesti – 2 candidați de la Lic. de Transporturi și de la Lic. Tehn.” Lazăr Edeleanu ” Ploiesti;.

-transporturi rutiere -la Lic.de Transporturi – 1 candidat;
– silvicultură – la Colegiul Forestier Câmpina – 2 candidați de la Col Forestier și Sc Prof. Sângeru
– turism – la Lic ” Romeo Constantinescu ” Vălenii de Munte – 1 candidat;
– chimie industriala – la Lic . Boldești-Scăeni – 1 candidat;
– comerț și servicii – la Lic . Tehn. ” C.I. Istrati ” Câmpina;
– agricultura – la Lic Agricol Valea Călugărească – 1 candidat

Compartimentul MRU,

MRU_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT IN PERIOADA 01 SEPTEMBRIE-08 SEPTEMBRIE 2023

SEDINTA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STRADA DEMOCRATIEI NR. 35, MARTI, 12 SEPTEMBRIE 2023, ORA 10.00

Lista posturi 08 SEPTEMBRIE 2023_actualizat

LISTA POSTURILOR VA FI ACTUALIZATA LUNI, 11 SEPTEMBRIE 2023, ORA 16.00.

COMPARTIMENTUL MRU,

CONCURS LA NIVEL DE UNITATE DE INVATAMANT_SEPTEMBRIE 2023

Met_ocup_post_an_scolar_4959_2013

ordinul-nr-5574-2020-privind-organizarea-si-desfasurarea-concursurilor-de-ocupare-a-posturilor-didactice-catedrelor-care-se-vacanteaza-pe-parcursul-anului-scolar-in-unita

2_CERERE_TIP_CONCURS_UNITATE_august_2023

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR RAMASE VACANTE/REZERVATE, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024, ACTUALIZATĂ LA 05 SEPTEMBRIE 2023-

lista posturi 05 09 2023_

INSCRIEREA CANDIDAȚILOR LA UNITATILE DE INVATAMANT-06, 07, 08 SEPTEMBRIE 2023 ( Înscrierea se face în baza cererii de concurs, fără a fi condiționată de prezentarea unui document de direcționare din partea ISJ Prahova)

DESFASURAREA PROBELOR SCRISE- 12,13, 14 SEPTEMBRIE 2023

VALIDAREA CONCURSURILOR IN CA- 15 SEPTEMBRIE 2023

TRANSMITEREA DOCUMENTELOR LA COMPARTIMENTUL MRU- 15 SEPTEMBRIE 2023

COMPARTIMENTUL MRU,

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE REACTUALIZATA LA 30 AUGUST 2023

lista posturi 30_08 (1)

ACEASTA LISTA A  POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE REACTUALIZATA LA 30 AUGUST 2023 VA FI UTILIZATA PENTRU ETAPELE DE REPARTIZARE DIN 31AUGUST-01 SEPTMEBRIE 2023 .

COMPARTIMENTUL MRU,

PROGRAMUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRLOR VACANTE/ REZERVATE RĂMASE NEICADRATE

program repartizare 31 AUGUST 2023

COMISIA DE MOBILITATE,

PROGRAMUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRLOR VACANTE/ REZERVATE RĂMASE NEICADRATE_01 septembrie 2023

program repartizare 01 SEPTEMBRIE 2023

COMISIA DE MOBILITATE,

Relația cu presa

Școala Altfel la …Școala de Flori

Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Școala de Flori organizează  „Școala Altfel la …Școala de Flori”, atelier de creație cu tematică florală, înscris în seria activităților dedicate implementării Programului național „Școala Altfel”..

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 martie 2023, în Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești, începând cu ora 12.30. Parteneri sunt Consiliul Județean Prahova, Centrul Județean de Cultură Prahova și  Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova. Participanții vor fi elevi de toate vârstele din unitățile de învățământ prahovene, înscriși în proiect de cadrele didactice coordonatoare.

„Școala Altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

Școala Altfel la …Școala de Flori

 

03 martie 2023

Comunicat de presă

 

Situația încadrării normelor didactice în județul Prahova, în anul școlar

2022 – 2023

 

În anul școlar 2022 – 2023, la nivelul județului Prahova încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic se situează în limitele normalității.
Astfel, cadrele didactice titulare ocupă 5252,88 norme didactice, adică 72,62% din total;
Profesorii suplinitori cu studii corespunzătoare (calificați) ocupă 904,18 norme didactice, adică 12,15% din total;
Profesorii suplinitori cu studii superioare altele decât cele corespunzătoare postului, necalificați fără studii corespunzătoare, (dintre o parte sunt înscriși la cursuri de conversie profesională),  ocupă 104,97 norme didactice, adică 1,45% din total;
Profesorii suplinitori în curs de calificare ocupă 42,58 norme, adică 0,58% din total;
Norme încadrate prin plata cu ora, 1014,19 adică 13,2%, din care, cu pensionari, un număr de 228,2 sau 3,18%.
Asigurarea încadrării unităților de învățământ cu personal didactic calificat a fost și rămâne una dintre principalele priorități ale activității Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

09.02.2023

Comunicat de presă

 

În perioada 09.02.2023 – 10.02.2023, o delegație de la Inspectoratul Școlar Județean Prahova participă, la Ankara, la o întâlnire organizată de Ministerul Educației din Turcia

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului Erasmus+ DIGI ESSA 4 SCHOOLS (Digital Effective School Self-Assessment For Sustainable School Improvement), 2022-1-TR01-KA220-SCH-000087735.

Participă invitați din șase țări, reprezentând opt instituții partenere din cadrul proiectului:  Ministry of National Education Presidency of Inspection Board, Turcia, Directorate of Ankara National Education (AMEM), Turcia, Hacettepe University, Turcia, Universitat Jaume I De Castellon, Spain, Universita Degli Studi Di Firenze, Italy, Universidade De Lisboa, Portugal, EduXprss Coöperatie U.A., Holland, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, România.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova este reprezentat de Ilona Cornelia RIZEA, inspector școlar general, Cristina PETRE, inspector școlar și Aurel GRAUR, inspector școlar.

Printre obiectivele proiectului, se numără: autoevaluarea instituțiilor de învățământ, dezvoltarea unui model eficient de autoevaluare digitală – instrument compatibil cu evaluarea externă, creșterea capacității de digitalizare a instituțiilor, sprijinirea dezvoltării profesionale a managerilor școlari și a profesorilor.

Prin analizarea bunelor practici din țările UE în ceea ce privește autoevaluarea, se urmărește, de asemenea, elaborarea unui raport cuprinzând procedurile, principiile, criteriile și instrumentele care se vor constitui într-un model viabil de autoevaluare a unităților școlare.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a organizat joi, 2 februarie 2023, o întâlnire de lucru cu mediatorii școlari din județul Prahova.

Au participat directori si mediatori școlari din 19 unități de învățământ. Au fost abordate probleme de ordin administrativ referitoare la desfășurarea activității mediatorilor.

În cadrul întâlnirii s-a prelucrat legislația aplicabilă în cazul mediatorilor școlari, cu accent pe OM 1539/2007, privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar.

În prezent, mediatorii școlari își desfășoară activitatea în 16 unități de învățământ, urmând ca, în următoarele săptămâni,  să mai fie angajați încă trei.

Conform ordinului amintit, principala responsabilitate a mediatorului școlar este de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația copiilor si în viața scolii si facilitând colaborarea dintre familie – comunitate – scoală.

Câteva dintre atribuțiile mediatorului școlar:

 1. Facilitează dialogul scoală – familie – comunitate.

 2. Contribuie la menținerea si dezvoltarea încrederii si a respectului față de scoală în comunitate si a respectului scolii față de comunitate.

 3. Monitorizează copiii de vârstă preșcolară din comunitate care nu sunt înscriși la grădiniță si sprijină familia/suspinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învățământul preșcolar.

 4. Monitorizează copiii de vârstă școlară, din circumscripția școlară, care nu au fost înscriși niciodată la scoală, propunând conducerii scolii soluții optime pentru recuperarea lor si facilitând accesul acestora la programele alternative de învățământ (înscrierea în învățământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvență redusă, includerea în programul A doua șansă etc.)


Comunicat de presă:   Anul 2 de ZEST4EDU

 

Rezultate obținute în al doilea an de proiect ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație

 În anul 2 de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia au adus un aport important în implementarea proiectului.

Rezultatele principale obținute în perioada 16.11.2021-16.11.2022:

 • Finalizarea primului an de consiliere cu elevii din grupul țintă – 126 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate în Prahova, și 146 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate in Neamț
 • Desfășurarea de activități educaționale non-formale și utilizarea instrumentului de sprijin pentru activități antreprenoriale pentru etapa finală a proiectelor dezvoltate în școli, respectiv postarea produselor realizate pentru comercializare.
 • Realizarea și publicarea materialelor educaționale non-formale: Pachet de lecții cu tema CETĂȚENIE ACTIVĂ și EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ; materialele sunt disponibile pe contul de YouTube al proiectului, dar și pe Portalul de dezvoltare personală – https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817
 • https://dezvoltare-personala.org/ ;

 Planificarea, organizarea și realizarea primei serii de materiale video pe teme de dezvoltare personală, cu experții din cadrul proiectului, dar și cu experții experți educaționali externi.

 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” – 220 cadre didactice participante la cursul de formare, dintre care 32 se află în curs de formare; 137 de cadre didactice certificate.
 • Organizarea și desfășurarea programului de formareTehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES” – 94 de cadre didactice au început cursul de formare în luna octombrie 2022.

 Organizarea și desfășurarea de activități creative – Affirmative Art workshops – pe parcursul lunii mai 2022, au avut loc 16 sesiuni de Affirmative Art în format fizic, la care au participat 17 școli din județele Prahova și Neamț, cu un total de 186 de participanți. Totodată, în luna noiembrie s-au desfășurat și sesiunile finale, online, de Affirmative Art, în 14 dintre cele 19 școli incluse în proiect.

 • Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului țintă și la nivelul comunităților pe teme legate de educația incluzivă a continuat cu temele 3 – Măsuri de sprijin pentru combaterea barierelor de atitudine în ce privește integrarea școlară și socială a copiilor și tinerilor cu CES și/sau dizabilități: informarea/formarea elevilor din unitățile de învățământ și a părinților acestora cu privire la educația incluzivă, în vederea creșterii capacității de înțelegere și acceptare a elevilor care învață în ritmuri diferite și 6 – Combaterea violenței în școli, inclusiv a celei de limbaj, cu postări în lunile decembrie 2021, ianuarie 2022, martie și aprilie 2022.

Proiectul „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație” continuă implementarea activităților specifice în vederea realizării obiectivelor sale prin colaborarea strânsă între parteneri.

Informații referitoare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe:

https://zest4edu.ro/

https://www.facebook.com/zest4edu

https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817

https://dezvoltare-personala.org/

………

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează  „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

Festivalul Brazilor Împodobiți

 

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova și Direcția Silvică Prahova, organizează  Festivalul Brazilor Împodobiți, cu ocazia sărbătoririi a 54 de ani de activitate.

Evenimentul va avea loc luni, 19 decembrie 2022, în zona din fața Palatului Administrativ din Ploiești, începând cu ora 13.00. Vor fi împodobiți 100 de brazi, cu ornamente confecționate de elevi din unități de învățământ prahovene. În perioada ulterioară activității, brazii vor fi plantați în curțile școlilor implicate în activitate.

Inspectoratul Școlar Județean Prahova a fost înființat în 1968, ajungând la 54 de ani de activitate. Din 2007 se marchează, anual, acest eveniment, prin diferite manifestări.

ANUNȚ

Admitere 2022-2023

Rezolvarea situațiilor speciale apărute după etapa de

repartizare computerizată

 

Distribuirea adreselor de schimbare a repartiției/ de repartizare

se va realiza la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova,

Marți, 26 iulie 2022, în intervalul orar 9.00-12.00

 

RETRAGEREA DOSARULUI de la liceul la care a fost repartizat computerizat și

DEPUNEREA DOSARULUI la liceul unde a primit noua repartiție

se va face în perioada 26-28 iulie 2022

Afis_ADMITERE_2022_SP

ANUNȚ IMPORTANT

 Inspectoratul Școlar Județean Prahova organizează concurs pentru ocuparea a  16 funcții vacante de director și a 27 de funcții vacante de director adjunct din unitățile școlare prahovene (sesiunea iunie-octombrie 2022).

Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

La concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct  pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;

d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților, constituite conform prevederilor art. 8 alin. (1) din metodologie, se încarcă în aplicația informatică dedicată, în perioada 28 iunie—17 iulie 2022.

 • Proba scrisă va avea loc în data de 08 septembrie 2022.
 • Proba de interviu se va desfășura în perioada 22-29 septembrie 2022.

Metodologia de concurs, procedura privind utilizarea platformei de înscriere la concurs, bibliografia, fișele posturilor pentru director și director adjunct, locația în care se va desfășura proba de interviu și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

!!! Vă rugăm să consultați cu atenție Ordinul nr. 4098 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 4.597/2021 pentru Anexele modificate.

***

Documentație concurs: