Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Eliberarea certificatelor de obținere a definitivării în învățământ pentru candidații care au promovat examenul în sesiunea 2023 va avea loc la ISJ Prahova, sala 13, după următorul grafic:

Luni,        29 ianuarie 2024, între orele 09.00-15.00
Miercuri, 31 ianuarie 2024, între orele 09.00-15.00
Certificatul se eliberează personal, în baza BI/CI.
Compartimentul DRU

În atenția candidaților la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2024

Lista disciplinelor de examen corelată cu numerele ordinelor de ministru de aprobare a programelor pentru susținerea examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar

liste discipline definitivat

Monitorul Oficial Partea I nr. 1067Bis

 

În atenția candidaților la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2024

 • Informații privind înscrierea candidaților și desfășurarea examenului

Informatii_Definitivat2024

 • Fișă de înscriere

Fisa_inscriere_definitivat2024

 • Adeverință de calificative și vechime

Adeverinta_calificativ_vechime_definitivat

 • Program de depunere dosare ISJ Prahova

Program depunere dosare definitivat – oct 2023

 • OME nr. 6330/2023 privind calendarul de organizare și desfășurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, în anul școlar 2023-2024

calendar-definitivat-2024

Rezultatele inițiale obținute la examenul pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023

REZULTATE INITIALE DEFINITIVAT 2023

Contestațiile se înregistrează la centrul de examen – Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Ploiești în zilele de 25 iulie până la ora 20.00 și 26 iulie până la ora 12.00 sau pot fi transmise prin fax la nr. 0244570292 sau prin email la adresa formare.isjph@gmail.com

Informații suplimentare aici

Anunt contestatii

cerere_contestatie_def_2023

Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023, se va desfășura pe 19 iulie 2023 la Centrul de examen – Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Ploiești. Proba scrisă începe la ora 9.00, iar durata de redactare a lucrării este de 4 ore. 

Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul orar 7.30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate. 

Repartizarea candidaților se găsește aici REPARTIZAREA CANDIDATILOR

Contestațiile se înregistrează la centrul de examen în zilele de 25 iulie până la ora 20.00 și 26 iulie până la ora 12.00 sau pot fi transmise prin fax la nr. 0244570292 sau prin email la adresa formare.isjph@gmail.com.

Informații suplimentare aici Anunt contestatii

TELVERDE NAȚIONAL 0800801100

Telefon gratuit la care cetățenii pot semnala în data de 19 iulie 2023, în intervalul orar 8.00-17.00, eventualele disfuncționalități în organizarea și desfășurarea examenului.

TELVERDE ISJ PRAHOVA 0800816244

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ-sesiunea 2023 se va desfășura pe data de 19.07.2023 la Centrul de examen – Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” din Ploiești (Strada Nicolae Iorga Nr. 7).

Listele cu candidații înscriși la examen, care au fișe valide pentru a participa la proba scrisă, se găsesc pe site-ul http://www.definitivat.edu.ro/2023/

Validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică pentru candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, se face personal, pe baza de CI / BI, la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, sala 12, după următorul program:
             JOI, 22.06. 2023     – 9.00 – 14.00
             VINERI, 23.06. 2023- 9.00-14.00
Validarea este obligatorie pentru parcurgerea etapelor următoare ale examenului.

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, a fost modificat prin OME n.4396/30.05.2023

OME nr.4396 din 30.05.2023

Compartimentul DRU

În vederea completării dosarelor de definitivat- sesiunea 2023, școlile vor desemna un reprezentant care va depune pentru toți candidații din unitatea respectivă, următoarele documente:

 • procesele-verbale pentru cele două inspecții de specialitate, în copie, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile, împreună cu fișele de evaluare a activității didactice în cadrul acestora și grila de evaluare a portofoliului;
 • adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului, calificativul parțial aferent anului școlar în curs (din toate școlile în care este încadrat) și vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului;

Grafic de depunere: 6 iunie 2023, 9.00-15.00, ISJ Prahova, camera 12

                                          7 iunie 2023, 9.00-15.00, ISJ Prahova, camera 12

Validarea datelor de înscriere la examenul de definitivat se va face de către fiecare candidat, după un grafic ce va fi anunțat ulterior.

Compartimentul DRU

În atenția candidaților promovați la examenul de definitivat, sesiunea 2022

Eliberarea certificatelor pentru candidații promovați la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2022, va avea loc la ISJ Prahova, sala 13, după următorul grafic:
Miercuri, 22 februarie 2023, între orele 10.00-14.00 – candidații cu nume de la A la J
Vineri, 24 februarie 2023, între orele 10.00-14.00 – candidații cu nume de la L la Z
Certificatul se eliberează personal, în baza BI/CI.
Compartimentul DRU

În atenția candidaților la examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023

 • Informații privind înscrierea candidaților și desfășurarea examenului
Informatii_definitivat_2023
 • Fișă de înscriere
Fisa de inscriere_definitivat
 • Adeverință de calificative și vechime
Adeverinta vechime si calificative_definitivat
 • Program de depunere dosare ISJ Prahova
Program depunere dosare definitivat - oct 2022
 • OME nr. 5722/2022 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5434/2020
ordin-metodologie-definitivat

 

Proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ – sesiunea 2022, are loc miercuri 20 iulie 2022, la Centrul de Examen Colegiul Național Pedagogic ”Regina Maria”, municipiul Ploiești, pentru toate disciplinele.

Proba scrisă se desfășoară începând cu ora 9.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

Accesul candidaților în Centrul de Examen se face în intervalul 7.30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil.

Repartiția pe săli a candidaților este afișată la avizierul Centrului de Examen și va fi afișată și pe site-ul Centrului de Examen, în data de 19.07.2022, după ora 15.00.

Fișier Dată adăugată
pdf 3769 22/10/2021 17:02