Inspectoratul Școlar Județean Prahova

  • Programe de Conversie Profesionala – Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

ANUNT INSCRIERE CONVERSII UPG_2023-2024

Fisa_Inscriere_reconversie profesională_UPG

  • Programe de Conversie Profesionala – Universitatea Danubius din Galati

conversie_UnivDanubius_GL

  • Program de Master – Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti

Anunt master FMPE

FMPE_Poster

În conformitate cu Procedura specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 CPT din 16.12.2022 (Anexa Notei nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022), la nivelul Comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică-CMDFCD, s-a completat Anexa 5 (centralizatorul), până în data de 31 ianuarie 2023, pentru toate cadrele didactice care au încheiat perioada de 5 ani la 31 august 2022, respectiv intervalul 01 septembrie 2017-31 august 2022.

În vederea realizării raportării și centralizării datelor, pănă la data de 23.03.2023, se va încărca Anexa 5 Centralizatorul, prin accesarea linkului https://forms.gle/sj348iYKCmf6ZZBf8 atât în format letric (pdf), asumat de către directorul unității de învățământ prin semnătura și ștampilă, cât și în format editabil (link descărcare format Excel).

anunt

 Având în vedere Adresa M.E. Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″,  se organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special,  care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Prahova, la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022,  având ca obiectiv principal  dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.

          Grupul ţintă pentru judeţul Prahova va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.

          Pentru seria curentă (23 mai-31 iulie 2022 ) sunt eligibili directorii/directorii adjuncți care NU au participat la cursurile CRED, seriile 1-11.

          Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 de ore online sincron și 25 de ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022.

          Link formular înscriere: https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA

Formularul va fi completat până la data de 14 mai 2022. După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, veți fi contactați în vederea depunerii dosarului la sediul CCD Prahova.

         Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesațí: https://ccdph.ro/wp/noutati

 

 

Înscrierea și depunerea dosarelor de înscriere (nivel gimnazialdisciplinele: limba română, limba engleză, limba franceză, matematică, religie, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, educație muzicală, educație socială, educație fizică, TIC, tehnologii), în vederea participării la cursul de formare  profesională „CRED- Curriculum  relevant,  educatie  deschisă  pentru  toți- Formare nivel II – învățământ   gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți- CRED, se prelungește până la data de 13.05.2022 , ora 16.00. Înscrierea se face prin accesarea și completarea formularului Google, la linkul:   https://forms.gle/CmhXjELqNfKLtB6o6

 

Persoanele care se înscriu online în formular vor depune concomitent și dosarul de înscriere până la aceeași dată,  (luni-joi, orele 8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00), la intrarea în sediul CCD Prahova, folosind anexele atașate.

Dosarul de înscriere al cursantului trebuie să conțină obligatoriu, toate documentele următoare:

  Cererea de înscriere la programul de formare continuă – Anexa 1;

Formularul de înregistrare individuală a participanţilor – Anexa 8;

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 3;

Declaraţie – Anexa 5;

Copie CI/BI;

Copie certificat de naştere;

Copie certificat de căsătorie (unde este cazul);

Copie diplomă de licenţă.

Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte că predau la nivel gimnazial, funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), dacă  a avut funcţie de conducere (director/ director adjunct, membru al consiliului de administraţie, inspector şcolar- în ultimii doi ani).

 

          Recomandări privind documentele atașate la dosarul de înscriere:

– documentele se vor depune în format A4

– nu se vor realiza copii față-verso a documentelor, pe o foaie va fi copiat un singur document

– documentele nu vor fi capsate

– documentele vor fi așezate în ordinea specificată în enumerarea de mai sus

– toate documentele vor fi puse într-o singură folie, și nu vor fi îndosariate.

 

Anexele pot fi descărcate de mai jos, sau de pe site-ul CCD PRAHOVA, www.ccdph.ro.

Director, prof. Mariana Cazacu

 

 

ANEXA 1_CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM

ANEXA 3_ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANEXA 5_DECLARATIE_PROPRIE_RASPUNDERE

ANEXA 8 – Formularul de înregistrare individuala a participantilor

Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2 (RED)

CCD Prahova demarează procesul de selecție a cadrelor didactice  din învățământul primar și gimnazial, în vederea participării în perioada 9 mai-27 iunie 2022, la cursul de formare  profesională Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2  (RED – acreditat prin OME NR. 3306/22.02.2022; cu durata de 50 de ore blended-learning, 24 de ore online sincron și 26 de ore online asincron; 12 credite profesionale transferabile), în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED. 

https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/03/ANUNT-PREINSCRIERE-RED-1.pdf

[pdf-embedder url=”https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/03/ANUNT-PREINSCRIERE-RED-1.pdf” title=”ANUNȚ PREÎNSCRIERE RED (1)”]

https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/03/adresa-selectie-RED-SM-1.pdf

[pdf-embedder url=”https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/03/adresa-selectie-RED-SM-1.pdf” title=”adresa selectie RED-SM (1)”]

Având în vedere organizarea urmatoarei serii de formare în cadrul Proiectului CRED, 25 ianuarie – 20 aprilie 2021, va informam ca, în perioada 25-29 ianuarie 2021, cadrele didactice care au confirmat participarea prin Formularele online, transmise în scoli de catre C.C.D.Prahova (decembrie 2020), si nu au transmis dosarele de înscriere, le vor depune la secretariatul CCD Prahova.
Mai multe detalii gasiti pe site-ul CCD Prahova: https://ccdph.ro/wp/proiectul-cred/

Fișier Dată adăugată
pdf 3686 22/10/2021 16:15
doc 3685 22/10/2021 16:15

Având în vedere organizarea urmatoarei serii de formare în cadrul Proiectului CRED (17 mai-30 iulie 2021), va informam ca în perioada 22 aprilie – 7 mai 2021, cadrele didactice care au confirmat participarea în Formularele online transmise în scoli de catre C.C.D. Prahova (aprilie 2021), si au fost selectate în vederea participarii (primind notificare în acest sens, pe e-mail), vor depune la sediul CCD Prahova, dosarul de înscriere integral, continând toate documentele solicitate, indiferent daca l-au mai depus într-o etapa de selectie anterioara.
Dosarul de înscriere al cursantului trebuie sa contina obligatoriu, toate documentele urmatoare:
– Cerere de înscriere – Anexa 1
– Formular de înregistrare individuala – Anexa 8
– Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 3
– Declaratie pe propria raspundere – Anexa 5
– copie CI/BI
– copie certificat de nastere
– copie certificat de casatorie (unde este cazul si dovedeste schimbarea numelui)
– copie diploma de licenta
– adeverinta eliberata de unitatea de învatamânt dupa data de 20 ianuarie 2021, din care sa rezulte: functia didactica, specializarea, vechimea, gradul didactic, statutul: titular/suplinitor, functia de conducere.
Atasam Adresa M.E.C. Nr. 4141 /CRED/13.04.2021, mentionând ca etapele de înscriere din calendar sunt considerate parcurse de catre cadrele didactice care au confirmat participarea în Formularele online transmise în scoli de catre C.C.D. Prahova.
Recomandari privind documentele atasate la dosarul de înscriere:
– documentele se vor depune în format A4
– nu se vor realiza copii fata-verso a documentelor, pe o foaie va fi copiat un singur document
– documentele nu vor fi capsate
– documentele vor fi asezate în ordinea specificata în enumerarea de mai sus
– documentele vor fi puse în folie, nu vor fi îndosariate.

Adresa de contact: mihaela.niculescu@educred.ro

Fișier Dată adăugată
doc 3691 22/10/2021 16:16
pdf 3687 22/10/2021 16:16
doc 3688 22/10/2021 16:16
doc 3689 22/10/2021 16:16
doc 3690 22/10/2021 16:16

Casa Corpului Didactic Prahova organizeaza în cadrul proiectului „CRED-Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti” workshopul cu tema Educatie financiara si antreprenoriat pentru cadrele didactice din învatamântul primar si gimnazial.

Delegat din partea Ministerului Educatiei – doamna inspector Daniela Calugaru
Speaker: profesor universitar Corina Dumitrescu, Universitatea Politehnica Bucuresti

Pentru ÎNSCRIERE si alte detalii, am atasat anuntul integral.

Fișier Dată adăugată
pdf 3744 22/10/2021 16:31
pdf 3743 22/10/2021 16:31