Inspectoratul Școlar Județean Prahova

REZULTATELE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A LECTORILOR ADȘ
din cadrul Proiectului ,,Școala ADȘ Prahova,, Cod SMIS: 133456

Rezultate etapa I_ 06.10.2023

Rezultate finale_ 06.10.2023

Inspectoratul Școlar Județean Prahova (Partener 1),  organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Școala ADȘ Prahova”, codul proiectului: 133456. Posturile vacante scoase la concurs sunt cu timp parțial și pe perioadă determinată, pe perioada derulării activităților proiectului.

Anunt selectie 2.10.2023
4.1. Model cerere inscriere la concurs LECTORI ADS PRIMAR
4.2. Model declaratie disponibilitate LECTORI ADS PRIMAR
4.3. Model declaratie antecedente penale
4.4 Declaratie consimtamant prelucrare date cu caracter personal

Proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, s-a finalizat în data de 15 iulie 2023. Finanțarea acordată în cadrul Proiectului a avut ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care au beneficiat 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora și 200 de membri ai personalului didactic…

Comunicat de presă_ZEST4EDU_PN2022_Final proiect

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, cu sediul Str. Democratiei nr. 35, Ploiești, Prahova, tel.0244/577699,fax0244/577400, isjph.ro , în calitate de achizitor, achiziționează direct plăci publicitare exterior în cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022, pentru publicitatea acestuia.

Invitatie_placi publicitare_iul 2023

Specficatii tehnice_placi publicitare_iul 2023

Imagine placă publicitară JPG

Imagine placă publicitară- vectorial

 

Publicat în 03 iulie 2023

Erată

Publicat în 04 iulie 2023

 

ERATA la INVITATIA DE PARTICIPARE pentru achizitie directa de materiale promotionale (materiale publicitare) pentru conferința națională din cadrul proiectului, „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022 desfasurata in zilele 29, 30, 31.05.2023

Erata_ materiale promotionale_conferinta nationala

 

 

Publicat azi, 19.05.2023

ERATA la INVITAȚIA DE PARTICIPARE pentru achizitie directă de servicii de evenimente (înregistrare și editare video) pentru conferința națională care va avea loc in zilele de 29, 30, 31.05.2023 in cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022

Erata_inregistrare video_conferinta nationala

 

 

Publicat azi, 19.05.2023

ERATA la INVITAȚIA DE PARTICIPARE pentru achiziția de servicii hoteliere, de restaurant și de vanzare cu amanuntul (cazare și masă) pentru organizarea conferinței naționale organizate în cadrul proiectului „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație”, cod PN2022 în zilele 29, 30, 31.05.2023

Erata_cazare si masa_conferinta nationala

 

 

Publicat azi, 19.05.2023