Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

(Actualizare – în sensul modificării perioadei de înscriere în prima sesiune, vezi pasajul subliniat din anexă): Calendarul examenului național de bacalaureat – 2023

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională (aprobată prin ordinul de ministru nr. 3.262/30.01.2023pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023 

  • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

 

Examenul național de bacalaureat 2022

Sesiunea august-septembrie 2022

16 august 2022           Limba si literatura romana – proba E.a) – proba scrisa

17 august 2022           Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisa

18 august 2022           Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E.d) – proba scrisa

19 august 2022           Limba si literatura materna – proba E.b) – proba scrisa

22-23 august 2022      Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2022           Evaluarea competenţelor digitale-proba D

26 și 29 august 2022    Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

31 august 2022           Afisarea rezultatelor la probele scrise (pana la ora 12,00) si depunerea contestatiilor (orele 12.00-18.00)

1-2 septembrie 2022   Rezolvarea contestatiilor

3 septembrie 2022      Afisarea rezultatelor finale

Sesiunea iunielie 2022

Centre de examen pentru probele scrise

Calendar sesiunea iunie-iulie 2022

20 iunie 2022 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 18,00)
28-30 iunie 2022 Rezolvarea contestațiilor
1 iulie 2022 Afișarea rezultatelor finale

Examenul național de bacalaureat 2022 se va desfășura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr.5.151/30.08.2021  (calendarul examenului este parte integrantă a ordinului).

Programele pentru susţinerea probelor scrise la disciplinele limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie, valabile pentru examenul naţional de bacalaureat 2022, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 – disponibile aici.

Programa de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat din anul 2022, este prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013.

Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului naţional de bacalaureat – 2022, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.950/2019.

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

(Actualizare – în sensul modificării perioadei de înscriere în prima sesiune, vezi pasajul subliniat din anexă): Calendarul examenului național de bacalaureat – 2023

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională (aprobată prin ordinul de ministru nr. 3.262/30.01.2023pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023 

  • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)