Inspectoratul Școlar Județean Prahova

2023-2024

 • ORDIN Nr.3009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfășurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolvenților claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării si inovării nr. 4.843/2009
 • O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică

Activitate CCD
1.

 


Cercuri pedagogice

Cercul pedagogic nr. 1

Responsabil: Prof. Liliana Mircea,

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Ploieşti

Componenţa cercului pedagogic Toate liceele

 

Cercul pedagogic nr. 2

Responsabil: Prof. Dragomirescu Cristina,

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Componenţa cercului pedagogic Toate şcolile gimnaziale

 


OLIMPIADA DE INOVARE ȘI CREAȚIE DIGITALĂ – INFOEDUCAȚIE 2024

 


Olimpiada de Tehnologia Informației 2024

 


Olimpiada de Informatică 2024


Olimpiada de Informatică aplicată  – AcadNet 2024

Consfătuirea profesorilor de Informatica si TIC are loc luni 18 septembrie 2023, ora 10.00

 

CONSTANTIN G. NATALIA ILEANA Colegiul Național Nicolae Grigorescu Campina
DRAGOMIRESCU I. CRISTINA LAURENȚIA Colegiul National Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești
DRĂGHICI C. SIMONA Colegiul National I.L.Caragiale, Municipiul Ploiești
DUȚĂ I. LAURA DORA Colegiul Spiru Haret , Municipiul Ploiești
LINCAN P. IULIA MONICA Colegiul National Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești
NĂSTASE T. LUMINIȚA- Gabriela Colegiul Național Nichita Stănescu Ploiești
POPA N. MIRELA Luminita Colegiul Spiru Haret , Municipiul Ploiești
IONESCU Daniela Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiesti

2022-2023

 • Subiecte-atestat-2022-2023-avizate-CC.pdf

 • ORDIN Nr.3009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfășurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolvenților claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării si inovării nr. 4.843/2009
 • O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
 • M E T O D O L O G I A de organizare şi desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică

Activitate CCD – Luni, 27 februarie · 11:00 am – 12:00 pm
1. Educație remedială: modalități de implementare la discipline informatice; planuri individualizate de învăţare remedială
2. Two pointers technique
Informații de participare prin Google Meet
Linkul apelului video:    https://meet.google.com/vgw-imgp-pem

 


Cercuri pedagogice

Cercul pedagogic nr. 1

Responsabil: Prof. Liliana Mircea,

Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Ploieşti

Componenţa cercului pedagogic Toate liceele

 

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI
I R.E.D  utilizate la INFORMATICA si TIC 21.11.2022 Colegiul National „Nicolae Iorga” Valenii de Munte Savu Laura
II Importanța utilizări resurselor digitale in proiectele Europene. 24.04.2023 Liceul Tehnologic „1 Mai” Municipiul Ploieşti

Liceul Tehnologic de Transporturi Municipiul Ploieşti-școală asociată

Vasilescu Simion Emilia

 

Cercul pedagogic nr. 2

Responsabil: Prof. Dragomirescu Cristina,

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Ploieşti

Componenţa cercului pedagogic Toate şcolile gimnaziale

 

SEM. TEMA ACTIVITĂŢII DATA ORGANIZATORI MODERATORI
I Instrumente actuale în Informatică si TIC pentru implementarea programei școlare 28.11.2022 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Municipiul Ploiești

Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr Comuna Bărcăneşti –școală asociată

 

Davidescu Irina
II Utilizarea aplicațiilor STEM în predarea informaticii la gimnaziu 27.03.2022 Școala Gimnazială „Toma Caragiu” Municipiul Ploiești

Școala Gimnazială Comuna Drăgănești – școală asociată

Costea Adriana Gabriela

OLIMPIADA DE INOVARE ȘI CREAȚIE DIGITALĂ – INFOEDUCAȚIE

 • etapa județeană: 27 mai 2023 – Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” Ploiești
 • Rezultate -etapa judeteană
 • programarea proiectelor pe secțiuni/ore
 • criterii de jurizare
 • regulament
 • Participarea la Olimpiada de Inovare și Creație Digitală – InfoEducație este individuală sau în echipe de maximum 2 elevi. Un elev poate să participe doar la o secțiune cu o singură lucrare pentru care este autor sau coautor în echipa de realizare. Participarea la o etapă superioară este condiţionată de calificarea obţinută la etapa precedentă la aceeași secțiune. Lucrările informatice realizate de elevi vor fi prezentate în concurs pe suport amovibil și/sau online, cu excepția celor de la secțiunea roboți. Fiecare lucrare va fi însoțită de o scurtă documentație tehnică în format electronic și de un fișier README în care să fie specificate componentele din proiect (fotografii, paragrafe de text, cod binar, cod sursă etc.) care nu au fost realizate de autorul/autorii lucrării. Nerespectarea acestei reguli atrage după sine notarea lucrării cu punctaj 0. În cazul în care lucrarea a fost realizată în echipă de 2 elevi se va preciza, în fișierul README, rolul fiecărui component al echipei de realizare a proiectului.  Fiecărei lucrări îi vor fi alocate maximum 15 minute pentru prezentare.
 • formular de inscrieri (termen 19 mai 2023 ora 12.00)

Olimpiada de Tehnologia Informației 2023

Premii etapa județeană
Rezultate finale  – etapă județeană.

(Nu au fost depuse contestații)

Contestațiile la Olimpiada de Tehnologia Informației, etapa județeană se depun în data de 24.04.2023 în intervalul orar 8.00-12.00 la secretariatul centrului de concurs unde s-a susținut proba pe baza cărții de identitate.

Model cerere de contestații

Etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației va avea loc în data de 22 aprilie 2023, iar elevii vor primi subiectele la ora 9,00. Proba se va încheia la ora 13,00. Elevii trebuie să fie prezenţi în centrele de concurs până la ora 8.30 și vor avea asupra lor carnetul de elev și Cartea de identitate.

Centre de concurs:

secțiunea TIC -clasa a IX-a -Colegiul Național Al.I.Cuza Ploiesti

sectiunea TIC( clasele a X-a, a XI-a si a XII-a) si sectiunea C# – Colegiul Spiru Haret Ploiesti


Olimpiada de Informatică 2023

Olimpiada de informatică va fi organizată în acest an în parteneriat de către Ministerul Educației și SEPI.

  • Proba de la Olimpiada Naţională de Informatică, etapa judeţeană – secţiunea liceu va avea loc sâmbătă, 18 martie 2023, în intervalul orar 9.00-13.00.Proba de la Olimpiada Naţională de Informatică, etapa judeţeană – secţiunea gimnaziu va avea loc duminică, 19 martie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00.Elevii trebuie să fie prezenţi în centrele de concurs până la ora 8.30.Elevii au obligaţia să cunoască datele necesare pentru conectarea pe platforma de concurs.
  • Premii la etapa județeană 

Olimpiada de Informatică aplicată  – AcadNet 2023

 • simulare concurs – 25 februarie 2023
 • etapa locală – 04 martie 2023
 • etapa județeană – 1 aprilie 2023
 • etapa națională și internațională- 4-7 mai 2023

Etapa județeană a Olimpiadei de Informatică aplicată  – AcadNet 2023 se desfășoară la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploiești, pe 1.04.2023.  Accesați site-ul https://www.liceul-energetic-elie-radu.ro/acadnet-prahova-2023  Concurenții vor fi prezenți în sălile de concurs cu jumătate de oră înainte de  ora anunțată pe site pentru începerea secțiunii la care participă.

Simularea din 25 februarie 2023 se va susține în intervalul orar 10-18.

Etapa locală a Olimpiadei de Informatică aplicată  – AcadNet 2023 se desfășoară la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploiești, pe 04.03.2023.  Accesați site-ul https://www.liceul-energetic-elie-radu.ro/acadnet-prahova-2023  Concurenții vor fi prezenți în sălile de concurs cu jumătate de oră înainte de  ora anunțată pe site pentru începerea secțiunii la care participă.

Site: https://concurs.acadnet.eu

Consfătuirea profesorilor de Informatica si TIC are loc luni 19 septembrie 2022, ora 14.30 ,online.


Întâlnire de lucru-Informatică si TIC 30 august 2022- Linkul apelului video:   https://meet.google.com/idu-vkcg-nwc

CONSTANTIN G. NATALIA ILEANA Colegiul Național Nicolae Grigorescu Campina
DRAGOMIRESCU I. CRISTINA LAURENȚIA Colegiul National Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești
DRĂGHICI C. SIMONA Colegiul National I.L.Caragiale, Municipiul Ploiești
DUȚĂ I. LAURA DORA Colegiul Spiru Haret , Municipiul Ploiești
LINCAN P. IULIA MONICA Colegiul National Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești
NĂSTASE T. LUMINIȚA- Gabriela Colegiul Național Nichita Stănescu Ploiești
POPA N. MIRELA Luminita Colegiul Spiru Haret , Municipiul Ploiești
IONESCU Daniela Colegiul National Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiesti

2021-2022

 • OLIMPIADA DE Tehnologia Informației

                      Clasa a IX-a si clasa a X-a: Colegiul Spiru Haret, municipiul Ploieşti

                     Clasa a XII-a si clasa a XI-a Secțiunea C#: Colegiul Naţional I.L.Caragiale, municipiul Ploieşti

         Proba începe la ora 9.00 și durează 4 ore. Elevii selectați de unitățile de învățământ sunt prezenți sâmbătă până la ora 8.30 in centrele de concurs.

 • ORDIN Nr.3009 pentru modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfășurare a examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolvenților claselor de matematica-informatica si matematica-informatica, intensiv informatica, aprobata prin Ordinul ministrului educației, cercetării si inovării nr. 4.843/2009
 • O R D I N privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
 • M E T O D O L O G I A de organizare şi desfășurare a examenului de atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensiv informatică
 • Subiecte atestat profesional la informatică 2022

Cercuri pedagogice

 • 21 martie 2022,ora 10.00gimnaziu: Școala Gimnazială „I.A. Bassarabescu” Municipiul Ploiești-Impactul disciplinei Informatică și TIC asupra dezvoltării creativității elevilor de gimnaziu. Link Meet de conectare: https://meet.google.com/ygv-xsmk-dhv
 • 4 aprilie 2022liceu: Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Municipiul Ploiești– Aspecte metodico-științifice privind diversificarea demersului didactic în scopul sporirii interesului elevilor pentru studiul disciplinelor informatice. Provocări și soluții ale procesului de predare-învățare-evaluare în mediul on-line.
 • 8 noiembrie 2021-Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești- Adaptarea programei școlare la elevii de gimnaziu cu profil artistic în vederea formării competențelor cheie- 8 noiembrie 2021
 • 15 noiembrie 2021-Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu Ploiești-Dezvoltarea competențelor digitale prin integrarea strategiilor didactice tradiționale și moderne în cadrul lecțiilor de TIC

Activități CCD -11 aprilie 2022, ora 10.00

 • Secvențe de lungime maxima- teorie si aplicații- prof. Vișinescu Radu, prof. Vișinescu Violeta
 • Creare site-uri folosind  soluțiile Google Site-uri sau Microsoft SharePoint- prof. Văsii Cristian
 • Linkul apelului video: https://meet.google.com/hno-hhxd-fof

Noutăți

Înscrierea și depunerea dosarelor de înscriere (nivel gimnazialdisciplinele: limba română, limba engleză, limba franceză, matematică, religie, istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, educație muzicală, educație socială, educație fizică, TIC, tehnologii), în vederea participării la cursul de formare  profesională „CRED- Curriculum  relevant,  educatie  deschisă  pentru  toți- Formare nivel II – învățământ   gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Teleorman, în cadrul proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți- CRED, se prelungește până la data de 13.05.2022 , ora 16.00. Înscrierea se face prin accesarea și completarea formularului Google, la linkul:   https://forms.gle/CmhXjELqNfKLtB6o6

 

Persoanele care se înscriu online în formular vor depune concomitent și dosarul de înscriere până la aceeași dată,  (luni-joi, orele 8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00), la intrarea în sediul CCD Prahova, folosind anexele atașate.

Dosarul de înscriere al cursantului trebuie să conțină obligatoriu, toate documentele următoare:

  Cererea de înscriere la programul de formare continuă – Anexa 1;

Formularul de înregistrare individuală a participanţilor – Anexa 8;

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal – Anexa 3;

Declaraţie – Anexa 5;

Copie CI/BI;

Copie certificat de naştere;

Copie certificat de căsătorie (unde este cazul);

Copie diplomă de licenţă.

Adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte că predau la nivel gimnazial, funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), dacă  a avut funcţie de conducere (director/ director adjunct, membru al consiliului de administraţie, inspector şcolar- în ultimii doi ani).

 

          Recomandări privind documentele atașate la dosarul de înscriere:

– documentele se vor depune în format A4

– nu se vor realiza copii față-verso a documentelor, pe o foaie va fi copiat un singur document

– documentele nu vor fi capsate

– documentele vor fi așezate în ordinea specificată în enumerarea de mai sus

– toate documentele vor fi puse într-o singură folie, și nu vor fi îndosariate.

 

Anexele pot fi descărcate de mai jos, sau de pe site-ul CCD PRAHOVA, www.ccdph.ro.

Director, prof. Mariana Cazacu

 

 

ANEXA 1_CERERE DE INSCRIERE_PROGRAM

ANEXA 3_ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANEXA 5_DECLARATIE_PROPRIE_RASPUNDERE

ANEXA 8 – Formularul de înregistrare individuala a participantilor