Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2023

  • 9 mai 2023: Limba română & limba maternă (scris)
  • 10 mai  2023: Limba română & limba maternă (citit)
  • 11 mai 2023: Matematică
  • 12 mai 2023: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

***

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2023

  • 16 mai 2023: Limba română
  • 17 mai 2023: Matematică
  • 18 mai 2023: Limba maternă

***

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) – 2023

  • 24 mai 2023: Limbă şi comunicare
  • 25 mai 2023: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

***

Ordinul de ministru care aprobă aceste calendare este disponibil aici.

Metodologia de organizare și desfășurare a acestor evaluări este publicată atașat.

Evaluarea Nationala la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a în anul scolar 2020/2021 se organizeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare, aprobata prin O.M.E.N.C.S. Nr 3051/12.01.2016 si a Calendarului aprobat prin O.M.E. nr. 3647/2021 pentru modificarea O.M.E. nr. 3462/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I., nr. 377/12.04.2021.
Astfel, probele scrise se sustin în urmatoarele zile:

La clasa a VI-a
• 12 mai 2021: Limba si comunicare
• 13 mai 2021: Matematica si Stiinte ale naturii

La clasa a IV-a,
• 18 mai 2021: Limba româna
• 19 mai 2021: Matematica

La clasa a II-a
• 25 mai 2021 – Limba româna (scris)
• 26 mai 2021 – Limba româna (citit)
• 27 mai 2021 – Matematica