Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Unable to display PDF file. Download instead. 

Olimpiadele județeane din aria curriculară ”TEHNOLOGII”, precum şi concursurile pe meserii (proba scrisă), se vor desfăşura sâmbătă, 04.03.2023, în următoarele centre de examen:

Nr.crt.

Olimpiada județeană aria curriculară ”TEHNOLOGII”

 

Centrul de examen

1 Educație tehnologică/educație tehnologică și aplicații practice Școala Gimnazială ”Elena Doamna”, Municipiul Ploiești
2 Mecanică Liceul Tehnologic Energetic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești
3 Construcţii, instalații și lucrări publice
4 Electric, electrotehnic, electromecanic
5 Electronică, automatizări, telecomunicații
6 Industrie textilă și pielărie
7 Fabricarea produselor din lemn
8 Economic, administrativ, comerț
9 Turism şi alimentaţie
10 Agricultură – creşterea animalelor
11 Protecţia mediului
12 Industrie alimentară
13 Analiza produselor alimentare

 

Nr.crt.

Concursul județean pe meserii

Centrul de examen

1 MECANICA –  Mecanic auto Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiești
2 MECANICA- Sudor Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul Ploiești
3 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE -Bucătar Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești
4 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE – Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație Liceul Tehnologic de Servicii ”Sfântul Apostol Andrei, Municipiul Ploiești
5 ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC – Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Municipiul Ploiești

Ora de începere a olimpiadelor şi a concursurilor pe meserii, pentru elevi, este ora 10:00. Elevii participanți vor fi în sălile de examen cel târziu la ora 9.30 şi vor avea asupra lor, obligatoriu, carnetul de elev cu fotografie, completat cu toate datele la zi.

Proba practică a concursurilor pe meserii se va desfășura în data 07.03.2023, începănd cu ora 10,00, în centrele de examen stabilite

Vicepreşedinţii din centrele de examen vor informa şcolile participante la concurs cu detalii privind organizarea fazei județene.

SUCCES ELEVILOR!

Conform Etapei 1 – Informarea operatorilor economici și a autorităților  publice locale cu privire la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilitea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul professional de stat pentru anul școlar 2023-2024, termen 7 noiembrie 2022, în toate acțiunile de popularizare, precum și în anunțul publicat pe site-urile inspectoratelor școlare, operatorii economici vor fi avertizați cu privire la termenul limită ( 25.11.2022) de transmitere a formularelor de solicitare de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în cel profesional de stat pentru a putea fi luate în considerare pentru proiectul planului de școlarizare.

OME 6172/28.10.2022