În atașament, găsiți informații referitoare la graficul activităților de pregătire și examinare pentru obținerea gradului didactic II și legate de depunerea lucrării metodico-știițifice pentru obținerea gradului didactic I, sesiunea 2024.

Adresa_UnivBucuresti