Inspectoratul Școlar Județean Prahova

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN JUDEȚUL PRAHOVA,SESIUNEA IUNIE -OCTOMBRIE 2022

PH_CONCURS DIRECTORI_validare dosare_22 IULIE 2022 PH_CONCURS DIRECTORI_validare dosare_22 IULIE 2022

 Având în vedere Adresa M.E. Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″,  se organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special,  care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Prahova, la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022,  având ca obiectiv principal  dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.

          Grupul ţintă pentru judeţul Prahova va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.

          Pentru seria curentă (23 mai-31 iulie 2022 ) sunt eligibili directorii/directorii adjuncți care NU au participat la cursurile CRED, seriile 1-11.

          Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 de ore online sincron și 25 de ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022.

          Link formular înscriere: https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA

Formularul va fi completat până la data de 14 mai 2022. După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, veți fi contactați în vederea depunerii dosarului la sediul CCD Prahova.

         Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesațí: https://ccdph.ro/wp/noutati

 

 

Structura anului școlar 2022-2023

 

[pdf-embedder url=”https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/04/ORDIN_3505_structura_anului_scolar_2022_2023.pdf”]

Lista cu rezultatele finale ale  candidaților declarați reușiti  la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct – 31 martie 2022, validate in Consiliul de administratie al ISJ Prahova din 31 martie 2022

[pdf-embedder url=”https://isjph.ro/wp-content/uploads/2022/03/REZULTATE-INTERVIU_31_martie_2022_afisare_verif_coduri.pdf” title=”REZULTATE INTERVIU_31_martie_2022_afisare_verif_coduri”]

Concurs directori 2022

29.03.2022 – Anunț privind ședința pentru exprimarea opțiunilor candidaților declarați promovați pentru mai multe funcții de conducere, în cadrul concursului  2022

Candidații promovați la mai multe funcții participă fizic la ședința organizată de comisia județeană, în vederea stabilirii opțiunii finale pentru o singură funcție. Candidații  optează în ordinea notelor finale (mediilor obținute), în scris, prin completarea unei cereri. După exprimarea opțiunii scrise, fiecare funcție rămasă vacantă poate fi ocupată de următorul candidat  admis la concurs pentru acea funcție.

Data organizării: 30 martie 2022

Ora: 10.00

Locul desfășurării:sala mare de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean Prahova

Strada Democrației nr.35, municipiul Ploiești

Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova_ 22 martie 2022

Rezultate concurs directori_22 martie 2022

Rezultatele  probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea  funcţiilor vacante de director şi director adjunct  din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova_ 21 martie 2022

Rezultate concurs directori_21 martie 2022

Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea
funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile
de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova_ 18 martie 2022Rezultate concurs directori_18 martie 2022 (1)
Încarc...