Inspectoratul Școlar Județean Prahova

ISJ Prahova publică Procedura operațională privind repartizarea copiilor înscriși în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024 – realizată în conformitate cu dispozițiile Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare, aprobate prin OME nr. 4319/2023 și Raportul locurilor disponibile în unitățile de învățământ antepreșcolar/preșcolar în vederea înscrierii copiilor în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024.

2023-2024_PO_ETAPA AJUSTARI_FINAL

RAPORT DINAMIC LOCURI LIBERE

Erată Procedura operațională privind repartizarea copiilor înscriși în învățământul antepreșcolar/preșcolar, în etapa de ajustări, în anul școlar 2023-2024:

Erata_PO_Etapa ajustari_Gradinita

Declaratie acord_Ed. timpurie

CERERE-TIP-PRESCOLAR

Anunt_Etapa-ajustari_ISJ-PH.pdf

CERERE-TIP_ANTEPRESCOLAR.pdf

Declaratie-pe-propria-raspundere_ISJ-PH.pdf

Declaratie-acord_Ed.-timpurie-1.pdf

A. PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE (31.05.2021 – 24.06.2021)

– Colectare cereri de înscriere (31.05.2021 – 11.06.2021)
– Procesare cereri de înscriere (11.06.2021 -25.06.2021)

Faza 1 în aceasta faza vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitatile de învatamânt exprimate ca prima optiune. Termen-limita: 17.06.2021 ora 14.00

Faza 11 – în aceasta faza vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitatile de învatamânt exprimate ca a doua optiune. Termen-limita: 23.06.2021 ora 14.00

Faza 111 – în aceasta faza vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitatile de învatamânt exprimate ca a treia optiune. Termen-limita: 25.06.2021 ora 14.00
Copiii respinsi în Etapa I faza III vor putea fi înscrisi pe locurile ramase libere pentru Etapa a II-a.

B. A DOUA ETAPA DE ÎNSCRIERE (28.06.2021 – 16.07.2021)

– Colectare cereri de înscriere (28.06.2021 – 02.07.2021)
– Procesare cereri de înscriere (02.07.2021 – 16.07.2021)
Faza I – în aceasta faza vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitatile de învatamânt exprimate ca prima optiune. Termen-limita: 08.07.2021 ora 14.00
Faza II – în aceasta faza vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitatile de învatamânt exprimate ca a doua optiune. Termen-limita: 14.07.2021 ora 14.00
Faza III – în aceasta faza vor fi evaluate cererile de înscriere de la unitatile de învatamânt exprimate ca a treia optiune. Termen-limita: 16.07.2021 ora 14.00
Copiii respinsi în Etapa II – faza III se vor putea înscrie pe locurile ramase libere pentru Etapa de ajustari.
C. ETAPA DE AJUSTARI (02.08.2021 – 31.08.2021)
Inspectoratele scolare se vor asigura ca toate cererile introduse în etapa de ajustari sunt valide si admise la sfârsitul perioadei – Termen: 31.08.2021 ora 14.00