Inspectoratul Școlar Județean Prahova

MRU_ANUNT_PLANIFICAREA INSPECTIILOR SPECIALE LA CLASĂ

REPROGRAMAREA  UNOR INSPECȚII LA CLASĂ

Planificare_3_inspectii_tit

Planificare2_ 2024_INSPECTII

Reprogramare_ 2024_INSPECTII_titularizare

Planificarea inspecțiilor speciale  postată pe discipline:

EDUCATOR PUERICULTOR

macheta inspecții speciale EDUCATOR PUERICULTOR

EDUCATOARE

macheta inspecții speciale EDUCATOARE

INVATATORI

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__INVATATORI

LIMBA ROMANA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA ROMANA

LIMBA ENGLEZA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_LIMBA ENGLEZĂ

LIMBA GERMANA

2024_INSPECTII TITULARIZARE_GERMANA

LIMBA FRANCEZĂ

LFR_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_LIMBA FRANCEZA

LIMBA NEOGREACĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_neogreacă

MATEMATICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_MATEMATICĂ

CHIMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__CHIMIE

BIOLOGIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__BIOLOGIE

ISTORIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__planificare_ISTORIE

FIZICA

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__fizica

FILOSOFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__FILOSOFIE

EDUCAȚIE SOCIALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__ED SOCIALA

ECONOMIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ECONOMIE

GEOGRAFIE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_22 MAI_GEOGRAFIE

RELIGIE ORTODOXĂ

RELIGIE1_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ARTE

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_ ARTE

EDUCAȚIE MUZICALĂ

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_EDUCATIE MUZICALA

EDUCAȚIE FIZICĂ

PLANIFICARE LECTII_EDUCATIE FIZICA

PROFESOR CONSILIER

Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII__PROFESOR CONSILIER

INVATAMANT SPECIAL

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_TECI

INV SPECIAL_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII_KINETO

DISCIPLINE TEHNICE- PROFESORI

DT_ET_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

ED TEHNOLOG_Fise inscriere_concurs 2024_INSPECTII

 

CANDIDAȚI RESPINȘI

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS_iunie

TITULARIZARE 2024_CANDIDATI RESPINSI_CONCURS

Comisia de mobilitate,

CENTRELE DE SUSȚINERE A PROBELOR PRACTICE ORALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE-SESIUNEA 2024

TABEL PROGRAMARE PROBE PRACTICE 2024 – DE AFIȘAT

ANUNT_PROBE PRACTICE_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

In atenția candidaților care echivalează inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024,  în cadrul concursului național, sesiunea 2024

 

Potrivit art.64 alin.6 din Metodologia cadru…… aprobată prin OME 6877/2024”Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional, sesiunea 2024, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, pe parcursul anului şcolar 2023-2024, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.”

CANDIDAȚII INSCRIȘI IN PERIOADA 09-17 MAI 2024 LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE ADUC  TIPIZATUL DE MAI JOS IN ZILELE DE 03 SI 04 IUNIE 2024, INTRE ORELE 10.00-15.00.

Adev Definitivat_echivalere note tit_2024

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_ETAPA DETAȘARE LA CERERE_PUNCTAJE

DETASARE LA CERERE_PUNCTAJE

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_ETAPA VALIDARE DOSARE INSCRIERE TITULARIZARE_MIERCURI, 22 MAI 2024

CANDIDAȚII INSCRISI IN PERIOADA 09-17 MAI 2024, CU EXCEPTIA CELOR CARE SUNT PROMOTIA 2024, VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE IN DATA DE 22 MAI 2024, INTRE ORELE 8.30-15.30, LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDETEAN PRAHOVA, STR. DEMOCRATIEI NR. 35:

SALA MARE – DISCIPLINELE: PUERICULTOR, EDUCATOARE, INVATATORI, LIMBA ROMANA, LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA GERMANA, NEOGREACA

SALA NR. 13- DISCIPLINELE- MATEMATICĂ, INFORMATICA, FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE, ISTORIE, RELIGIE ORTODOXĂ, GEOGRAFIE

SALA NR. 12- DISCIPLINELE-DISCIPLINE SOCIO-UMANE, ED. MUZICALĂ, ED.PLASTICĂ, ED. FIZICĂ, ED. TEHNOLOGICĂ, DISCIPLINE TEHNICE, INSTRUIRE PRACTICĂ, INVATAMANT SPECIAL, PROFESOR CONSILIER

NOTA_ ABSOLVENTII PROMOTIA 2024 (ABSOLVENTI COLEGIUL ”REGINA MARIA” PLOIESTI, LICENTA, MASTER, NIVEL I DPPD, NIVEL II DPPD) VOR VALIDA FISELE DE INSCRIERE IN DATA DE 09-10 IULIE 2024, DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR. PROGRAMUL DE VALIDARE VA FI POSTAT IN TIMP UTIL.

COMPARTIMENTUL MRU,

 

VINERI- 17 MAI 2024- PROGRAM PRELUARE DOSARE

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_17 MAI 2024

8,15-9,15 INSTRUIREA CANDIDATILOR

9,15-10,15 INREGISTRAREA DOSARELOR

10,15- 11,00 INSTRUIREA CANDIDATILOR

11,00-12,00 INREGISTRAREA DOSARELOR

11,00-12,00 INSTRUIREA CANDIDATILOR ETAPA DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTLUI

12,00-13,00 INREGISTRAREA DOSARELOR ETAPA DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTLUI

13,30-14,00 SITUATII SPECIALE

 

DOSARELE DE DETASARE LA CERERE SI DETASARE IN INTERESUL INVATAMANTULUI VOR FI VERIFICATE, VINERI, 17 MAI 2024- ORELE 10.00-12,00

16 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_16 MAI 2024

15 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_15 MAI 2024

14 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_14 MAI 2024

13 mai 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_13 MAI 2024_actualizat

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_13 MAI 2024

10 mai 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_10 MAI 2024

09 MAI 2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE_09 MAI 2024

NOTA:
1.ABSOLVENTII PROMOTIEI 2024 VOR COMPLETA CU ”9999” LA MEDII.
2.ADEVERINTA MEDICALA ESTE  ELIBERATA  DE MEDICUL DE MEDICINA MUNCII.

3. CAZIERUL ȘI CERTIFICATUL DE INTEGRITATE SUNT DOCUMENTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE INSCRIERE. FIECARE CANDIDAT VA SOLICITA ACESTE DOCUMENTE.
4.ALTE INFORMATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE  la adresa de e-mail  resurseumaneph@gmail.com
5.ORICE INFORMATIE NOU APARUTA, DIN PARTEA ME,  VA FI POSTATA SI PE  SITE-UL ISJ PRAHOVA : www.isjph.ro
6. DATELE CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE CONFORM ANEXEI 3 DIN METODOLOGIA 6877/2023
COMISIA DE MOBILITATE,

MRU_INFORMATII INSCRIERE CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR CATEDRELOR VACANTE_REZERVATE_2024

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE _2024

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnU47A8TSdTlrcgU-Zqjsz1LwTBGIPHcOkuOLTv890H4_uLQ/viewform

 

MRU_EXTRAS METODOLOGIE DE MOBILITATE 6877_CONCURS NAȚIONAL

CERERE INSCRIERE CONCURS TIT 2024

FISA DE INSCRIERE CONCURS NATIONAL_DETASARE_2024

CALCUL MEDIA DE DEPARTAJARE

Anexe_Metodologie-mobilitate-2024-2025_anexa-OME_6877

Centralizator

PROGRAMELE PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL 2024

http://titularizare.edu.ro/2024/

MODELE DE SUBIECTE CONCURS NAȚIONAL 2024

http://subiecte.edu.ro/2024/titularizare/modeledesubiecte/

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE PUBLICATE LA 29 APRILIE 2024

lista_posturi_titularizabile_MRU_29 aprilie

lista_posturi_2904 ptr MRU

 

COMPARTIMENTUL MRU,

 

 

MRU_INMANARE DECIZII PRETRANSFER SI CONTINUITATE ART.63

Cadrele didactice titulare ( care au cel puțin definitivatul) participante la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, care au participat la ședințele de repartizare din 19 și 22 aprilie 2024 și au obținut pretransferul, vor veni pentru înmânarea deciziilor LUNI, 29 aprilie 2024, după următorul program: ora 14.30- profesori, ora 15,00- învățători, educatoare

Cadrele didactice care au primit acordul unităților de învățământ pentru prelungirea CIM, în baza art.63 ( au media peste 7,00 la CN 2023,2022 și cel putin gradul definitiv ), pentru anul școlar 2024-2025, vor veni pentru înmânarea deciziilor MIERCURI, 08 mai 2024, ora 14.00.

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană de mobilitate

18 APRILIE 2024- 8.30-15.00

PH_CERERE PRELUNGIRE CIM_ART.63

PROGRAMUL PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR _CONTINUITATE IN BAZA ART.63

MACHETA CONTINUITATI_ART 63_2024_PLANIFICARE

NOTĂ- In situația în care un candidat nu poate ajunge, poate delega o altă persoană pentru verificarea și înregistrarea dosarului.

Alte situații legate de prelungirea CIM în baza art.63 vor fi discutate cu inspectorii școlari MRU în intervalul orar 15.00-15,30.

CANDIDAȚII  CARE AU PRIMIT ACORD DE PRINCIPIU ÎN BAZA ART.87 VOR INREGISTRA DOSARUL LA ISJ PRAHOVA IN PERIOADA 08 MAI-17 MAI 2024.

COMPARTIMENTUL MRU,

MRU_ETAPĂ PRETRANSFER_SEDINȚĂ DE REPARTIZARE_19 APRILIE 2024 ȘI 22 APRILIE 2024

SEDINȚA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA ISJ PRAHOVA, SALA MARE, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

VINERI, 19 APRILIE 2024

ORELE 8,30-9,00- Schimb de post disciplinele Limba română, istorie

ORELE 09.00-10.00- Matematică, Fizică, Chimie, Biologie

ORELE 10.00-11.00-Istorie, Profesor- consilier, Profesor- logoped, Religie ortodoxă, Psihopedagogie specială, Profesor itinerant, Logopedie

ORELE 11.00-13.00 Educație plastică, Educație muzicală, Educație fizică, Educație tehnologică, Discipline tehnice, Limba română, Limba engleză, Limba franceză

LUNI, 22 APRILIE 2024

ORELE 8,30- Schimb de post – învățători

ORELE 8,30-12.30- INVATATORI

ORELE 13,30-15,00- EDUCATOARE

Comisia de mobilitate,

MRU_ 11 APRILIE 2024_SEDINTA DE REPARTIZARE A POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE  , IN TIMPUL ANULUI ȘCOLAR 2023-2024,

TRANSMISE DE UNITATILE DE INVATAMANT

SEDINTA DE REPARTIZARE VA AVEA LOC LA SEDIUL ISJ PRAHOVA, STRADA DEMOCRATIEI NR. 35, JOI, 11 APRILIE 2024, ORA 09.00

LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE VA FI POSTATĂ MIERCURI, 10 APRILIE 2024, ORA 16.00.

Lista posturi 11 APRILIE 2024

COMPARTIMETUL MRU,

MRU_ETAPĂ PRETRANSFER_ACORDURI DE PRINCIPIU PENTRU PRETRANSFERUL CONSIMTIT INTRE UNITĂȚILE DE INVATAMANT

CANDIDAȚII PARTICIPANȚI LA ETAPA DE PRETRANSFER CONSITIT INTRE UNITĂȚILE DE INVATAMANT VOR ADUCE ACORDURILE DE PRINCIPIU PRIMITE DE LA UNITĂȚILE DE INVATAMANT, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

LUNI, 15 APRILIE 2024

ORELE 13-14- EDUCATOARE

ORELE 14-16.30- INVATATORI

MARTI, 16 APRILIE 2024

ORELE 10.00-11.00-Limba română,Limba engleză,Limba franceză, Matematică,Fizică,Chimie,Biologie

ORELE 11.00-12.00-Istorie, Profesor- consilier, Profesor- logoped, Religie ortodoxă, Psihopedagogie specială, Profesor itinerant, Logopedie

ORELE 12.00-13.00 Educație plastică, Educație muzicală, Educație fizică, Educație tehnologică, Discipline tehnice

Comisia de mobilitate,

LISTA CU PUNCTAJELE CADRELOR DIDACTICE INSCRISE
LA ETAPA DE PRETRANSFER SESIUNEA 2024

MRU_lista_pretransfer_PUNCTAJE_05 aprilie 2024

LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE INSCRISE PENTRU ETAPA DE PRERANSFER IN ALTE JUDETE

titulari PH inscrisi in alte judete la pretransfer

Compartimentul MRU,

Programarea inspecțiilor la clasă și a probelor practice pentru etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ – 2024

( pentru candidații care solicită pretransfer consimțit între unități pe o altă disciplină decât cea pe care sunt titulari)

MRU_PRETRANSFER_PLANIFICARE LECTII_APRILIE_2024 (1)

COMPARTIMENTUL MRU,