Inspectoratul Școlar Județean Prahova

COMUNICATE DE PRESĂ

Comunicat de presă;   Anul 2 de ZEST4EDU

Rezultate obținute în al doilea an de proiect ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație

 În anul 2 de activitate în cadrul proiectului ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO-AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia au adus un aport important în implementarea proiectului.

Rezultatele principale obținute în perioada 16.11.2021-16.11.2022:

 • Finalizarea primului an de consiliere cu elevii din grupul țintă – 126 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate în Prahova, și 146 de elevi cu Planuri de Dezvoltare Individuală realizate in Neamț
 • Desfășurarea de activități educaționale non-formale și utilizarea instrumentului de sprijin pentru activități antreprenoriale pentru etapa finală a proiectelor dezvoltate în școli, respectiv postarea produselor realizate pentru comercializare.
 • Realizarea și publicarea materialelor educaționale non-formale: Pachet de lecții cu tema CETĂȚENIE ACTIVĂ și EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ; materialele sunt disponibile pe contul de YouTube al proiectului, dar și pe Portalul de dezvoltare personală – https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817
 • https://dezvoltare-personala.org/ ;

 Planificarea, organizarea și realizarea primei serii de materiale video pe teme de dezvoltare personală, cu experții din cadrul proiectului, dar și cu experții experți educaționali externi.

 • Organizarea și desfășurarea programului de formare ”Evaluarea și dezvoltarea personală a copiilor și elevilor” – 220 cadre didactice participante la cursul de formare, dintre care 32 se află în curs de formare; 137 de cadre didactice certificate.
 • Organizarea și desfășurarea programului de formareTehnici aplicative în procesul de predare-învățare a copiilor cu CES” – 94 de cadre didactice au început cursul de formare în luna octombrie 2022.

 Organizarea și desfășurarea de activități creative – Affirmative Art workshops – pe parcursul lunii mai 2022, au avut loc 16 sesiuni de Affirmative Art în format fizic, la care au participat 17 școli din județele Prahova și Neamț, cu un total de 186 de participanți. Totodată, în luna noiembrie s-au desfășurat și sesiunile finale, online, de Affirmative Art, în 14 dintre cele 19 școli incluse în proiect.

 • Desfășurarea de acțiuni și campanii de informare și conștientizare a grupului țintă și la nivelul comunităților pe teme legate de educația incluzivă a continuat cu temele 3 – Măsuri de sprijin pentru combaterea barierelor de atitudine în ce privește integrarea școlară și socială a copiilor și tinerilor cu CES și/sau dizabilități: informarea/formarea elevilor din unitățile de învățământ și a părinților acestora cu privire la educația incluzivă, în vederea creșterii capacității de înțelegere și acceptare a elevilor care învață în ritmuri diferite și 6 – Combaterea violenței în școli, inclusiv a celei de limbaj, cu postări în lunile decembrie 2021, ianuarie 2022, martie și aprilie 2022.

Proiectul „Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație” continuă implementarea activităților specifice în vederea realizării obiectivelor sale prin colaborarea strânsă între parteneri.

Informații referitoare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe:

https://zest4edu.ro/

https://www.facebook.com/zest4edu

https://www.youtube.com/@zest4edu-onouaperspectivai817

https://dezvoltare-personala.org/

………

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu  Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează  „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

 

 

 

 

 

 

 

ZEST

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “Go Ahead” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, implementează „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educatie de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.


 

ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație – cod PN2022

Proiect finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2012-2021

DURATĂ IMPLEMENTARE:  16 nov. 2020 – 15 mai 2023 (30 luni)

LOCALIZARE PROIECT:

 • Sud-Muntenia – județul Prahova

 • Nord-Est – judetul Neamț

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația Art for Change, Norvegia, implementează „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educatie de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1: Combaterea și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea retenției în sistemul educational prin imbunatatirea participarii scolare a minim 40% din elevii din grupul tinta principal cu 10% si cresterea ratei de tranzitie in invatamantul secundar superior (ISCED 3) cu min. 1% la finalul proiectului, fata de situatia initiala colectata la inceputul proiectului, in 19 scoli din judetele Neamt si Prahova, ca urmare a sprijinului integrat primit prin proiect: dotari, activitati si suport material

pentru 650 de elevi (din care 60 cu CES), activitati pentru 200 de cadre didactice, informare, consiliere, educatie parentala cu 200 de parinti desfasurate pe o durata de 2 ani scolari.

OS2: Cresterea numarului de cadre didactice/personal din educatie din scolile tinta instruite cu minim 200 si certificate cu minim 160 in ceea ce priveste lucrul cu elevi cu risc de parasire timpurie a scolii si cu CES prin intermediul programelor de formare purtatoare de credite profesionale transferabile (Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor, Strategii de prevenire și combatere a fenomenului Bullying, Tehnici aplicative in procesul de predare-invatare a copiilor cu CES),  workshopurilor de tip “Affirmative Art” si activitatilor de transfer de bune practici cu partenerul din Norvegia, pe o perioada de 2 ani scolari.

OS3: Extinderea vizibilitatii abordarii introduse de Zest4edu si a activitatilor bilaterale romano-norvegiene, de la nivelul judetelor PH si NT cel putin la nivelul regiunilor Sud-Muntenia si Nord-Est prin evenimente si schimburi de bune practici (1 conferinta nationala, 6 campanii de informare si constientizare pe teme legate de dezvoltare personala, 19 workshopuri de promovare a conceptului de affirmative art,1 schimb de bune practici cu 160 de participanti din Romania si 2 din Norvegia, 19 entitati care aplica cunostintele dobandite in proiect ) si 1 studiu de impact al masurilor aplicate in proiect, pana la finalul proiectului.

GRUPURI ȚINTĂ PRINCIPALE

 • 590 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural444.

 • 60 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 3 și 24 ani, din care, din mediul rural, 46

GRUPURI ȚINTĂ SECUNDARE

 • 200 părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale

 • 200 personal din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale

 • 100 persoane care vor beneficia de activitățile ce se vor derula în cadrul proiectului, cu scopul promovării incluziunii sociale

INDICATORI DE PROGRAM

 • Număr de copii sau tineri cu cerințe educaționale speciale (CES) care au primit servicii de suport – 60

 • Număr de copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit servicii de suport – 590

 • Număr de copii sau tineri care și-au îmbunătățit participarea școlară cu minim 10% – 260

 • Rata de tranziție în învățământul secundar superior (clasa a IX-a) (ISCED 3) în școlile sprijinite – creștere de la 79,27% la 80,83%

 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii educaționale sau sociale copiilor sau tinerilor cu CES – 2

 • Număr de județe în care au fost furnizate servicii de suport copiilor sau tinerilor cu risc de părăsire timpurie a școlii – 2

 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii – 160 (certificate)

 • Număr de cadre didactice formate/ instruite în ceea ce privește lucrul cu copii și tineri cu CES – 160 (certificate)

 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii care au primit sprijin – 175

 • Număr de părinți ai unor copii sau tineri cu CES care au primit sprijin – 25

 • Nivelul de satisfacție privind parteneriatul – 6

 • Nivelul de încredere între entitățile din Statul Beneficiar și Statele Donatoare, care cooperează – 6

 • Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral – 80%

 • Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare – 1

 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar – 160

 • Număr de participanți la schimburi proveniți din Statele Donatoare – 2