Conform Etapei 1 – Informarea operatorilor economici și a autorităților  publice locale cu privire la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilitea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul professional de stat pentru anul școlar 2023-2024, termen 7 noiembrie 2022, în toate acțiunile de popularizare, precum și în anunțul publicat pe site-urile inspectoratelor școlare, operatorii economici vor fi avertizați cu privire la termenul limită ( 25.11.2022) de transmitere a formularelor de solicitare de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în cel profesional de stat pentru a putea fi luate în considerare pentru proiectul planului de școlarizare.

OME 6172/28.10.2022