Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Titlul proiectului: DA pentru Dezvoltare!

Cod SMIS: POCU/633/6/14/132820

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Partener: Liceul tehnologic „Anghel Saligny”, municipiul Ploiești

Obiectiv general

Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă și facilitarea integrării pe piața muncii pentru 181 de elevi de la Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Ploiești, printr-un program integrat de consiliere, orientare profesională, dezvoltare de competențe profesionale, parteneriate competitive și stagii de practică la angajatori.​

La finalul proiectului, cel puțin 39 dintre elevi se vor angaja, 19 vor urma programe de formare sau își vor continua studiile.

Obiective specifice

 1. Dezvoltarea și furnizarea de servicii integrate de orientare, consiliere profesională și dezvoltare personală în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru 181 de elevi, dintre care minim 136 (peste 75%) dobândesc o calificare, 39 (minim 21%) se angajează și 19 (peste 10%) își continuă studiile sau urmează alte cursuri de formare. Aceștia vor beneficia de activități de consiliere, orientare profesională și îndrumare cu experți competenți și cu o bogată experiență.​

 2. Participarea la programe de învățare la locul de muncă performante, interactive și inovative, concursuri pe meserii pentru 181 de elevi și angajarea a minim 39 (21%) dintre aceștia ca urmare a finalizării acestora. Se urmărește efectuarea de stagii practice la angajatori din Romania conform planurilor de învățământ aprobate pentru 181 de elevi din domeniile Sănătate și asistență pedagogică, Textile-pielărie, Industrie textilă și pielărie, Estetica și igiena corpului omenesc și organizarea de competiții profesionale cu premii pentru aceștia.​

 3. Dezvoltarea de parteneriate între unitățile de învățământ și partenerii de practică / potențiali angajatori pentru susținerea și îmbunătățirea procesului educațional și în vederea facilitării accesului pe piața muncii, inclusiv prin crearea unui sistem de informare coordonată, între toate părțile implicate (elevi, părinți, angajatori, unități de învățământ).​

Grup țintă

181 de elevi cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României înmatriculați la Liceul Tehnologic Anghel Saligny din Ploiești:​

 • anul II și anul III învățământ postliceal​

 • clasa a X-a și a XI-a învățământ profesional​

 • clasa a XI-a și a XII-a liceu tehnologic​

Indicatori prestabiliți de realizare:

 • 181 Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP

 • 100 Persoane (elevi) din mediul rural care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP

Indicatorii prestabiliți de rezultat:

 • 136 Persoane (elevi) certificate la încetarea calității de participant

 • 39 Persoane (elevi) care își găsesc un loc de muncă la incetarea calității de participant

 • 19 Persoane (elevi) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant

Valoarea totală a proiectului: 2.367.444,16 lei​

Valoare totală nerambursabilă: 2.154.419,54 lei​

Valoarea totală a cofinanțării: 213.024,62 lei

Data începerii proiectului: 10 decembrie 2020

Data finalizării proiectului: 9 decembrie 2022

Localizare proiect: Sud-Muntenia – județul Prahova

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

COMUNICATE DE PRESĂ

132820_Comunicat-finalizare-proiect