Inspectoratul Școlar Județean Prahova

REZULTATE finale 


REZULTATE -inainte de contestatii

Eventualele contestații la probele scrise se depun și se înregistrează la centrul de examen, conform calendarului, în ziua de joi, 26.05.2022, în intervalul orar 12.00 – 14.00.

Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere-tip, care conține și declarația privind luarea la cunoștință a faptului că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz, conform legislaţiei în vigoare.


Rezultate-Proba D de evaluarea a competenţelor digitale


Probe scrise

Conform Calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2022, probele scrise sunt programate astfel:

Miercuri, 18 mai 2022 – Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă

Joi, 19 mai 2022 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă

Vineri, 20 mai 2022 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) – proba scrisă

Luni, 23 mai 2022 – Limba și literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă

Candidații vor avea asupra lor, în sala de examen, doar cartea de identitate în original și instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră.

 Accesul candidaților în sala de examen este permis până cel mai târziu la ora 8.30. Eventualele bagaje suplimentare se vor depozita în sala de bagaje începând cu ora 7.45, dar nu mai târziu de 8.30.


Proba B-rezultate


Proba B de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă se desfășoară marți, 17 mai 2022 ora 9.00

Candidaţii vor avea asupra lor doar cartea de identitate şi instrument de scris cu cerneală albastră. Eventualele bagaje vor fi depuse de către candidaţi în sala special amenajată.


Proba C- rezultate


Proba D de evaluare a competențelor digitale  se desfășoară luni, 16 mai 2022 ora 10.00

Candidaţii se vor prezenta în sălile de examen începând cu ora 9.00, nu mai târziu de ora 9.30, şi  vor avea asupra lor doar cartea de identitate şi instrument de scris cu cerneală albastră. Eventualele bagaje vor fi depuse de către candidaţi în sala special amenajată.


Proba C de evaluarea a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal- 13 mai 2022 – proba orală: Repartizarea candidaților, în funcție de prima literă a numelui de familie, astfel:

A, B, de la H la M ora 9
C, N, P ora 10
D, S ora 11
E, F, G, de la Ș la Z ora 12

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate în original şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Candidaţii se vor prezenta la centrul de examen cu jumătate de oră înainte de ora programată.


Rezultate-Proba A de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română


Proba C de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal

Joi, 12 mai 2022

ora 10.00 – proba de înţelegere a unui text audiat

ora 11.00 – proba scrisă

Candidaţii se vor prezenta în sălile de examen începând cu ora 9.00, nu mai târziu de ora 9.30, şi vor avea asupra lor doar cartea de identitate şi instrument de scris cu cerneală albastră. Eventualele bagaje vor fi depuse de către candidaţi în sala special amenajate.

Vineri, 13 mai 2022

proba orală – începând cu ora 9.00.


Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – 11 mai 2022 

Repartizarea candidaților, în funcție de prima literă a numelui de familie, astfel:

de la A la C ora 9
de la D la I ora 10
de la J la R ora 11
de la S la Z ora 12

Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate în original şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Candidații se vor prezenta la centrul de examen cu jumătate de oră înainte de ora programată.


CALENDARUL sesiunii speciale a examenului de bacalaureat-2022 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile olimpice și la competițiile sportive și artistice internaționale care se desfășoară în aceeași perioadă cu examenul național de bacalaureat 2022 – sesiunea iunie-iulie și/sau pentru absolvenții de liceu care susțin examenul de admitere la academii militare din Statele Unite ale Americii

9-10 mai 2022     Înscrierea candidaților la sesiunea specială de examen
11 mai 2022         Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română- proba A
12-13 mai 2022  Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională –proba C
16-17 mai 2022  Evaluarea competențelor digitale –proba D
17 mai 2022         Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
18 mai 2022         Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
19 mai 2022         Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
20 mai 2022         Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
23 mai 2022         Limba și literatura maternă proba Eb –probă scrisă
26 mai 2022         Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00
26 mai 2022        Depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 –14,00
26-29 mai 2022  Rezolvarea contestațiilor
29 mai 2022         Afișarea rezultatelor finale


Centru de înscriere şi de examen:

COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Municipiul Ploieşti

B-dul Independenţei, nr.8 , tel.:0244595952

PROGRAMUL ZILELOR DE INSCRIERE A CANDIDATILOR  ÎN CENTRU DE EXAMEN

– luni, 9.05.2022, între orele 08.00-16.00, la secretariatul centrului de examen
– marți, 10.05.2022, intre orele 08.00-16.00, la secretariatul centrului de examen

Centru de cazare

COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEȘTI

Strada Constructorilor nr 8

Pedagog : Niță Petrica/Nițoi Mihaela. Telefon serviciu camin: 0736392079.


DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA SESIUNEA SPECIALĂ DE BACALAUREAT 2022

a) Certificatul de naștere (documentul original și o copie)

b) Cartea de identitate (documentul original și o copie)

c) Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată)completată, avizată și stampilată de unitatea de învățământ de proveniență/centru de examen

d)Copia diplomei/diplomelor prin care se confirmă premiul/premiile la concursurile/olimpiadele internaționale prevăzute în Lista olimpiadelor și concursurilor naționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se pot echivala probele scrise la examenul național de bacalaureat-2022, aprobată cu nr.975/DGIP/26.04.2022;

e) Certificatul /certificatele în original , precum și o copie a acestuia/acestora, în baza căruia/cărora se solicită echivalarea probei C și D, dacă este cazul

f) Foaia matricolă în original

g) Adeverința emisă de unitatea de învățământ prin care se confirmă finalizarea clasei a XII-a/a XIII a și media generală