Inspectoratul Școlar Județean Prahova

 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Rezultate dupa contestații
 • REZULTATE INAINTE DE CONTESTATII
 • Afișarea rezultatelor în format letric se va realiza la COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE IORGA” oraș VALENII DE MUNTE –vineri, 26 mai 2023, până la ora 12.00. Rezultatele candidaților anonimizați obținute la sesiunea specială a examenului de bacalaureat sunt afișate și pe website-ul Inspectoratului Școlar Județean Prahova.
 • Eventualele contestații la probele scrise se depun sau se transmit prin mijloace electronice la centrul de examen de la Colegiul Național Nicolae Iorga Vălenii de Munte, conform calendarului, în ziua de vineri, 26.05.2023, în intervalul orar 12.00 – 14.00. Candidații care depun contestații completează și semnează o cerere-tip, care conține și declarația privind luarea la cunoștință a faptului că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz, conform legislației în vigoare.
  • Candidații care depun contestații în format fizic se vor prezenta la centrul de examen – Colegiul Național „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, având asupra lor cartea de identitate.
  • Candidații care depun contestații online vor transmite cererile de reevaluare a lucrărilor la adresa de email 2023bacalaureat@gmail.com, numai împreună cu următoarele documente scanate:
   • Cartea de identitate
   • Declarație tip în care se menționează faptul că au luat la cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, conform articolului 12 alin. 4 și 13 alin. 1 din OME nr.5242/2022.
   • Model declarație tip

 


Calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat 2023  

 • 11 – 12 mai: înscrierea candidaților
 • 15 mai proba scrisă la Limba şi literatura maternă – proba E.b)
 • 16 mai: probă scrisă – proba obligatorie a profilului – proba E.c)
 • 17 mai: probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)
 • 18 mai: proba scrisă la Limba şi literatura română – proba E.a)
 • 19 mai: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 22 – 23 mai: evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 24 mai. evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 25 mai: evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 26 mai: afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
 • 29 mai: afișarea rezultatelor finale.

   ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

  Centru de examen  (unde se desfășoară probele scrise și probele pentru competențele digitale și lingvistice): COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE IORGA” oraș VALENII DE MUNTE

 • Elevii vor fi prezenți în săli, începând cu ora 8:00, dar nu mai târziu de ora 8:30 și vor avea asupra lor doar cartea de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă de culoare albastră, instrumente de desen (la proba de matematică/geografie). Conform procedurii nr. 229/2023, probele încep la ora 9:00, timpul destinat elaborării lucrării scrise este de trei ore, începând din momentul în care s-a finalizat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Centru de înscriere: COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Municipiul Ploieşti (B-dul Independenţei, nr.8 , tel.:0244595952)

PROGRAMUL ZILELOR DE INSCRIERE A CANDIDATILOR

– joi, 11.05.2023, între orele 08.00-16.00                       – vineri 12.05.2023, intre orele 08.00-16.00

Centru de examen (unde se desfășoară probele scrise și probele pentru competențele digitale și lingvistice): COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE IORGA” oraș VALENII DE MUNTE

Cazarea candidaților se va face după înscriere în orașul Vălenii De Munte la Hotel Afrodita si Hotel Ciucaș ( pe baza dovezii de înscriere de la centrul de înscriere)


DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA SESIUNEA SPECIALĂ DE BACALAUREAT 2023

a) Certificatul de naștere (documentul original și o copie)

b) Cartea de identitate (documentul original și o copie)

c) Cerere de înscriere (fișă-tip informatizată)completată, avizată și stampilată de unitatea de învățământ de proveniență/centru de examen

d)Copia diplomei/diplomelor prin care se confirmă premiul/premiile la concursurile/olimpiadele internaționale prevăzute în Lista olimpiadelor și concursurilor naționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se pot echivala probele scrise la examenul național de bacalaureat-2023, aprobată cu nr.27254/DGIP/25.04.2023;

e) Certificatul /certificatele în original , precum și o copie a acestuia/acestora, în baza căruia/cărora se solicită echivalarea probei C și D, dacă este cazul

f) Foaia matricolă în original

g) Adeverința emisă de unitatea de învățământ prin care se confirmă finalizarea clasei a XII-a/a XIII a și media generală