Inspectoratul Școlar Județean Prahova

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN JUDEȚUL PRAHOVA SESIUNEA IUNIE -OCTOMBRIE 2022

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA EVALUAREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN JUDEȚUL PRAHOVA,SESIUNEA IUNIE -OCTOMBRIE 2022

PH_CONCURS DIRECTORI_validare dosare_22 IULIE 2022 PH_CONCURS DIRECTORI_validare dosare_22 IULIE 2022

Selecție directori/directori adjuncți pentru programul de formare continuă ”Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2”

 Având în vedere Adresa M.E. Nr.5677/09.05.2022 privind derularea programului de formare continua ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″,  se organizează selecția directorilor și directorilor adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special,  care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct în județul Prahova, la concursurile organizate conform OME nr.4597/2021 și OME nr.5454/2022,  având ca obiectiv principal  dezvoltarea competențelor managerilor din școli de a realiza coordonarea eficientă a implementării curriculumului național la nivelul unității de învățământ.

          Grupul ţintă pentru judeţul Prahova va fi constituit din directori și directori adjuncți din învățământul gimnazial și/sau primar, respectiv învățământ special care au ocupat prin concurs funcția de director sau director adjunct.

          Pentru seria curentă (23 mai-31 iulie 2022 ) sunt eligibili directorii/directorii adjuncți care NU au participat la cursurile CRED, seriile 1-11.

          Programul de formare continuă este GRATUIT, beneficiază de 12 credite profesionale transferabile, cu durata de 50 de ore, iar activitățile de formare se vor desfășura online, 25 de ore online sincron și 25 de ore online asincron, în perioada 23 mai- 31 iulie 2022.

          Link formular înscriere: https://forms.gle/Rbsrp1kaEHgMTSUYA

Formularul va fi completat până la data de 14 mai 2022. După completarea formularului de înscriere ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național. MANAGER-CRED. Formare nivel 2″, veți fi contactați în vederea depunerii dosarului la sediul CCD Prahova.

         Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesațí: https://ccdph.ro/wp/noutati