Cercul

Responsabil

Activitatea I

Activitatea II

Unitatea Modul/Data Unitatea Modul/Data

1

lista

unități

Prof.  Cezar Corneliu Stoica

Prof.  Anda Marcu

Strategii didactice de abordare a șirurilor de numere reale

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiești

 

 

30.01.2023

 

1.Coliniaritate și concurență în plan și spațiu – aspecte metodice

2.Vechi și nou în examenele și concursurile școlare

Școala       Gimnazială      ”Sfânta Vineri”, Municipiul Ploiești

Școala   Gimnazială ”Radu

Stanian” , Municipiul  Ploiești

 

 

22.05.2023

2

lista

unități

 

Prof.  Daniela Lambru

Prof.  Nicoleta Prună

1. De la inițiere la performanță în abordarea noțiunilor de  parte întreagă a unui număr real și parte fracționară a unui număr real

2. Instrumente și metode de evaluare utile în dezvoltarea competențelor specifice în studiul matematicii în gimnaziu și liceu

Colegiul  Național „Alexandru Ioan Cuza”, Muncipiul Ploiești

 

30.01.2023

 

Aspecte didactice ale predării ecuațiilor, inecuațiilor, sistemelor de ecuații la gimnaziu și liceu

 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, Municipiul Ploiești

 

27.03.2023

3

lista

unități

Prof. Carmen Angelescu

Prof. Sînziana Dumitran

1.Aspecte metodico-științifice în predarea capitolului Determinanti

2.Matematica în viața de zi cu zi.Rolul manualului în învațarea matematicii

Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic

 Școala Gimnazială nr. 2, orașul Comarnic

 

 

 

 

16.01.2023

 

Teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange.Aplicații

 

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, orașul Câmpina

Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu”,orașul Câmpina

 

 

 

 

 

8.05.2023

4

lista

unități

 

Prof. Ionel Brabeceanu

Divizibilitatea numerelor naturale

 

Școala Gimnazială Toma Socolescu, comuna Păulești

 

12.12.2022

Aspecte privind compunerea problemelor de matematică

Școala Gimnazială, comuna Scorțeni

 

8.05.2023

 

5

lista

unități

Prof. Maria Marghioala-Andrei

 

Aspecte metodice în predarea capitolului Proiecții ortogonale pe plan

 

Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”,orașul  Vălenii de Munte

 

 

 

 

16.01.2023

 

Măsura în geometria euclidiană, aspecte metodico-știintifice

 

 

Școala Profesională, comuna  Starchiojd

Şcoala Gimnazială, comuna Bătrâni

 

 

 

8.05. 2023

6

 

lista

unități

Prof.   Anișoara Crăciunescu  Aspecte metodice privind predarea capitolului “Patrulatere”

Școala Profesională, comuna Sângeru

Școala Gimnazială, comuna Lapoș

Școala Gimnzaială, comuna Salcia

 

 

28.11.2022

Metode și tehnici de rezolvare a inegalităților matematice

 

Liceul Tehnologic, comuna Ciorani

Școala Gimnazială, comuna Ciorani

 

 

6.03.2023

7

 

lista

unități

Prof.  Bogdana Ciudin

Prof.  Emilia Părăuță

Aspecte metodice în predarea capitolului Proiecții ortogonale pe plan

 

Școala Gimnazială, comuna Poienarii Burchii

 

30.01.2023

1.Vectori. Probleme cu vectori din subiectele de la examenele de bacalaureat și grade didactice.

2. Probleme de extrem în geometria de gimnaziu.

Liceul Teoretic, comuna  Filipeștii de Pădure

Școala Gimnazială Ion Moga Ditesti,comuna Filipeștii de Pădure

 

8.05.2023