Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Procedură operațională privind testarea elevilor în vederea înscrierii lor în clasa a V – a 2024-2025

Procedură operațională privind testarea elevilor în vederea înscrierii lor în clasa a V – a pentru unităţile de învăţământ la care numărul cererilor de înscriere în clasa a V a depăşeşte numărul locurilor oferite, iar clasele a V-a sunt altele decât cele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulaţie internaţională.

Procedura testare clasa a V-a intensiv LM 2024

PO_Testare clasa a V a MATEMATICA- 2024

Procedura echivalare certficate clasa V LM 2024

ANEXA 1 CERERE ECHIVALARE

ANEXA 2 LISTA EXAMENELOR CU RECUNOASTERE INTERNATIONALA

ANEXA 3 PV COMISIE ECHIVALARE

ANEXA 4 TABEL REZULTATE ECHIVALARE

ANEXA 5 CERERE REEVALUARE LUCRARE

ANEXA 6 CERERE DE INSCRIERE

ANEXA 7 DECLARATIE MEMBRI COMISIE

ANEXA 8 GRAFICUL TESTARII

 

Profesori metodiști-disciplina matematică

Nr crt. Nume și prenume Unitatea de învățământ în care este titular
1. Angelescu Carmen Colegiul National „N. Grigorescu”,Municipiul  Câmpina
2. Angelescu Nicolae Colegiul Național „Mihai Viteazul”,Municipiul  Ploiești
3. Crăciun Gheorghe Colegiul National „IL Caragiale” , Municipiul Ploiesti
4. Doinaru Mihaiela Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Orașul Sinaia
5. Dumitran Sânziana Colegiul National „N. Grigorescu”,Municipiul  Câmpina
6. Ezaru Lorena Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” ,orașul Breaza
7. Ghidu Alexandra Colegiul Național „Regina Maria”, Municipiul  Ploiești
8. Isofache Cătălina Colegiul Național „Al.I.Cuza”, Municipiul  Ploiești
9. Lica Roxana Colegiul Național „Regina Maria”, Municipiul  Ploiești
10. Podumneacă Daniela Liceul Tehnologic „Romeo Constantinescu”,orașul  Vălenii de Munte
11. Țaga Loredana Colegiul National „IL Caragiale” , Municipiul Ploiesti

TEMATICA CERCURILOR PEDAGOGICE pentru matematica, an școlar 2022-2023

Cercul

Responsabil

Activitatea I

Activitatea II

Unitatea Modul/Data Unitatea Modul/Data

1

lista

unități

Prof.  Cezar Corneliu Stoica

Prof.  Anda Marcu

Strategii didactice de abordare a șirurilor de numere reale

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Municipiul Ploiești

 

 

30.01.2023

 

1.Coliniaritate și concurență în plan și spațiu – aspecte metodice

2.Vechi și nou în examenele și concursurile școlare

Școala       Gimnazială      ”Sfânta Vineri”, Municipiul Ploiești

Școala   Gimnazială ”Radu

Stanian” , Municipiul  Ploiești

 

 

22.05.2023

2

lista

unități

 

Prof.  Daniela Lambru

Prof.  Nicoleta Prună

1. De la inițiere la performanță în abordarea noțiunilor de  parte întreagă a unui număr real și parte fracționară a unui număr real

2. Instrumente și metode de evaluare utile în dezvoltarea competențelor specifice în studiul matematicii în gimnaziu și liceu

Colegiul  Național „Alexandru Ioan Cuza”, Muncipiul Ploiești

 

30.01.2023

 

Aspecte didactice ale predării ecuațiilor, inecuațiilor, sistemelor de ecuații la gimnaziu și liceu

 

Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești

Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, Municipiul Ploiești

 

27.03.2023

3

lista

unități

Prof. Carmen Angelescu

Prof. Sînziana Dumitran

1.Aspecte metodico-științifice în predarea capitolului Determinanti

2.Matematica în viața de zi cu zi.Rolul manualului în învațarea matematicii

Liceul “Simion Stolnicu”, orașul Comarnic

 Școala Gimnazială nr. 2, orașul Comarnic

 

 

 

 

16.01.2023

 

Teoremele lui Fermat, Rolle, Lagrange.Aplicații

 

Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, orașul Câmpina

Școala Gimnazială „B.P. Hasdeu”,orașul Câmpina

 

 

 

 

 

8.05.2023

4

lista

unități

 

Prof. Ionel Brabeceanu

Divizibilitatea numerelor naturale

 

Școala Gimnazială Toma Socolescu, comuna Păulești

 

12.12.2022

Aspecte privind compunerea problemelor de matematică

Școala Gimnazială, comuna Scorțeni

 

8.05.2023

 

5

lista

unități

Prof. Maria Marghioala-Andrei

 

Aspecte metodice în predarea capitolului Proiecții ortogonale pe plan

 

Şcoala Gimnazială „Ing. Gheorghe Pănculescu”,orașul  Vălenii de Munte

 

 

 

 

16.01.2023

 

Măsura în geometria euclidiană, aspecte metodico-știintifice

 

 

Școala Profesională, comuna  Starchiojd

Şcoala Gimnazială, comuna Bătrâni

 

 

 

8.05. 2023

6

 

lista

unități

Prof.   Anișoara Crăciunescu  Aspecte metodice privind predarea capitolului “Patrulatere”

Școala Profesională, comuna Sângeru

Școala Gimnazială, comuna Lapoș

Școala Gimnzaială, comuna Salcia

 

 

28.11.2022

Metode și tehnici de rezolvare a inegalităților matematice

 

Liceul Tehnologic, comuna Ciorani

Școala Gimnazială, comuna Ciorani

 

 

6.03.2023

7

 

lista

unități

Prof.  Bogdana Ciudin

Prof.  Emilia Părăuță

Aspecte metodice în predarea capitolului Proiecții ortogonale pe plan

 

Școala Gimnazială, comuna Poienarii Burchii

 

30.01.2023

1.Vectori. Probleme cu vectori din subiectele de la examenele de bacalaureat și grade didactice.

2. Probleme de extrem în geometria de gimnaziu.

Liceul Teoretic, comuna  Filipeștii de Pădure

Școala Gimnazială Ion Moga Ditesti,comuna Filipeștii de Pădure

 

8.05.2023

Consiliul consultativ pentru disciplina matematica

1. Bucur Sorin Inspectoratul Școlar Județean Prahova
2. Georgescu  Felicia Inspectoratul Școlar Județean Prahova
3. Angelescu Carmen Colegiul National „N. Grigorescu”,Municipiul  Campina
4. Angelescu Nicolae Colegiul Național „Mihai Viteazul”,Municipiul  Ploiești
5. Bumbăcea Gheorghiţă Scoala Gimnaziala „Nestor Urechia”, orasul Busteni
6. Crăciun Gheorghe Colegiul National „IL Caragiale” , Municipiul Ploiesti
7. Dumitran Sinziana Simona Colegiul National „N. Grigorescu”,Municipiul  Campina
8. Isofache Cătălina Anca Colegiul Național „Al.I.Cuza”, Municipiul  Ploiești
9. Marcu Anda Mihaela Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil” , Municipiul Ploiesti
10. Marghioala-Andrei Maria Colegiul Național  „Nicolae Iorga”, Orașul Vălenii de Munte
11. Parauta Dana Emilia Scoala Gimnaziala, Comuna Brazi
12. Podumneaca Daniela Liceul Tehnologic „Romeo Constantinescu”, Orașul Vălenii de Munte
13. Simion Radu Colegiul Național „Mihai Viteazul”,Municipiul  Ploiești
14. Stoica Cezar Colegiul National „IL Caragiale” , Municipiul Ploiesti
15. Stroe Ştefan Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Municipiul Ploiesti
16. Șcheau Romelia Colegiul Național „Al.I.Cuza”, Municipiul  Ploiești
17. Taga Loredana Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești
18. Vasile Dorin Colegiul Național „Mihai Viteazul”,Municipiul  Ploiești
19. Vasile Emil Colegiul National „IL Caragiale” , Municipiul Ploiesti