Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Informații pentru candidații înscriși pentru susținerea lucrării scrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024

Proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2024, se va desfășura pe 24 iulie 2024 la Centrul de examen – Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Ploiești.

Proba scrisă începe la ora 9.00, iar durata de redactare a lucrării este de 4 ore. 

Accesul candidaților în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul orar 7.30 – 8.00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza pașaportului în termen de valabilitate. 

Lista candidaților admiși înscriși pentru susținerea lucrării scrise se găsește aici Lista candidatilor inscrisi sa participe la proba scrisa

Repartizarea candidaților pe săli se găsește aici REPARTIZAREA_CANDIDATILOR_ALFABETIC

Contestațiile se înregistrează la centrul de  examen sau pot fi transmise prin email la adresa de email formare.isjph@gmail.com în ziua de 30 iulie 2024 din momentul afișării rezultatelor până la ora 20.00 și pe 31 iulie 2024 până la ora 12.00. 

Informații suplimentare aici Anunt contestatii

TELVERDE NAȚIONAL 0800801100

Telefon gratuit la care cetățenii pot semnala în data de 24.07.2024, în intervalul orar 8.00-17.00, eventualele disfuncționalități în organizarea și desfășurarea examenului.

TELVERDE ISJ PRAHOVA 0800816244

Validare examen de definitivare în învățământ, sesiunea 2024

Validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică pentru candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2024, se face personal, pe baza de CI / BI, la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, sala 12, după următorul program:
             MARȚI,         11.06. 2024     – 9.00 – 15.00
             MIERCURI, 12.06. 2024    –   9.00 – 15.00
Validarea este obligatorie pentru parcurgerea etapelor următoare ale examenului.
Compartimentul DRU

Completare dosare grade didactice, sesiunea 2024

În vederea completării dosarelor pentru gradele didactice II și I – sesiunea 2024, candidații vor depune până la data de 7 iunie 2024, la inspectorul de specialitate, următoarele documente:

  • Pentru GRADUL DIDACTIC II, sesiunea 2024:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a celor 4 fișe de evaluare a activității didactic în cadrul inspecției speciale;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

  • Pentru GRADUL DIDACTIC I, sesiunea 2024:

– Copie din registrul de procese-verbale al școlii a Inspecției speciale, semnată și ștampilată pe fiecare pagină “conform cu originalul”;

– Copie “conform cu originalul” a delegației de efectuare a inspecției speciale;

– Adeverință de vechime efectivă la catedră și calificative.

 

Observații:

  1. Cadrele didactice care au avut perioada de susținere a gradului didactic prelungită vor atașa documentelor de mai sus copii ale documentelor de la inspecțiile curente care au fost refăcute – dacă este cazul (însoțite de copii ale fișelor de evaluare și delegatie), precum și aprobarea eliberată de ISJ Prahova, compartimentul Dezvoltarea Resursei Umane, în ceea ce privește prelungirea gradului didactic cu un an sau doi ani școlari.
  2. În cazul nedepunerii documentelor de la IC2 susținute pentru gradele didactice, în anul școlar 2022/2023, acestea vor fi atașate dosarului.
  3. Cadrele didactice care au fost încadrate, în perioada derulării gradelor didactice, în alte unități școlare decât în cele care au depus dosarele de înscriere, vor atașa o copie a numirii pe post.

Compartimentul DRU

Completare dosare examen național de definitivare în învățământ, sesiunea 2024

În vederea completării dosarelor de definitivat- sesiunea 2024, școlile vor desemna un reprezentant care va depune, pentru toți candidații din unitatea respectivă, următoarele documente:

  • procesele-verbale pentru cele două inspecții de specialitate, fișele de evaluare a activității didactice în cadrul acestora, delegațiile inspectorului/metodistului și grila de evaluare a portofoliului, în copie, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile;
  • adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului, calificativul parțial aferent anului școlar în curs (din toate școlile în care este încadrat) și vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului, conform modelului solicitat.

Grafic de depunere: 3 iunie 2024, 10.00-15.00, ISJ Prahova, camera 13

                                          4 iunie 2024, 10.00-15.00, ISJ Prahova, camera 13

Validarea datelor de înscriere la examenul de definitivat se va face de către fiecare candidat, după un grafic ce va fi anunțat ulterior.

Compartimentul DRU

DEFINITIVAT – program de formare gratuit

Vă anunțăm deschiderea înscrierilor la programul de formare avizat, gratuit – Pregătirea debutanților pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ, 12 ore, organizat de C.C.D. Prahova.

  • Public – țintă vizat: profesori debutanți din învățământul preuniversitar

Calendar de formare: mai – iunie 2024 (online sau față în față, în funcție de disponibilitatea formatorilor)

Înscrierea celor ce doresc să participe la programul de formare se face prin completarea formularului online ce se accesează cu linkul  https://forms.gle/5eYZ6YBXusYs6ErAA    până miercuri, 24 aprilie 2024.