Inspectoratul Școlar Județean Prahova

DEFINITIVAT – centralizator discipline de examen

În atenția candidaților la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2024

A fost publicat Ordinul nr. 4016/14.03.2024 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învățământul preuniversitar, domeniile și specializările absolvenților învățământului liceal pedagogic, postliceal și superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și disciplinele pentru examenul național de definitivare în învățământ 2024

OM_4016_2024

 

Eliberare certificate DEFINITIVAT, sesiunea 2023

În atenția candidaților promovați la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, care nu și-au ridicat certificatele!

Eliberarea certificatelor de obținere a definitivării în învățământ pentru candidații care au promovat examenul în sesiunea 2023 va avea loc la ISJ Prahova, sala 13, după următorul grafic:

Miercuri, 28 februarie 2024, între orele 13.00-15.00
Vineri,        1   martie    2024, între orele 09.00-11.00
Certificatul se eliberează personal, în baza BI/CI.
Compartimentul DRU

Eliberare certificate DEFINITIVAT- sesiunea 2023

Eliberarea certificatelor de obținere a definitivării în învățământ pentru candidații care au promovat examenul în sesiunea 2023 va avea loc la ISJ Prahova, sala 13, după următorul grafic:

Luni,        29 ianuarie 2024, între orele 09.00-15.00
Miercuri, 31 ianuarie 2024, între orele 09.00-15.00
Certificatul se eliberează personal, în baza BI/CI.
Compartimentul DRU

GRAD DIDACTIC I, sesiunea 2026 – informații COLOCVIU

Candidații care au depus în luna noiembrie 2023 dosarul de înscriere pentru Gradul didactic I, sesiunea 2026, vor participa la colocviul de admitere organizat de centrul de perfecționare pe care l-au solicitat în cererea și fișa de înscriere.

Informații despre desfășurarea colocviului de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2024-2026, pentru candidații înscriși la:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – https://www.upg-ploiesti.ro/ro/noutati-dppd

Universitatea din București – https://unibuc.ro/studii/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea Valahia din Târgoviște – https://dppd.valahia.ro/?page_id=24

Universitatea Transilvania din Brașov – https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personalului-didactic/grade-didactice

Universitatea din Craiova – https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/grade_didactice/gradul_I.php

Universitatea Națională de Arte din București – https://unarte.org/grade-didactice-preuniversitare/

Universitatea din Pitești – https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiintele-educatiei-stiinte-sociale-si-psihologie-2/departamentul-de-tiine-ale-educaiei2/formare-continua-programe-si-gradedidactice/gradul-didactic1

Academia de Studii Economice – https://dppd.ase.ro/gradul-didactic-i/

Compartimentul DRU

 

GRADE DIDACTICE – liste candidați

Cadrele didactice care au depus dosare de înscriere în anul școlar 2023-2024 pentru Gradul didactic II, sesiunea 2025, vor susține inspecția curentă 2 în anul școlar 2023-2024.

Lista_cadre didactice_inscrise_grad didactic II_sesiunea 2025

Cadrele didactice care au depus cereri de efectuare a IC1 necesar înscrierii la gradul didactic I, sesiunea 2027, vor susține inspecția curentă 1 în anul școlar 2023-2024 și vor depune dosarul de înscriere în anul școlar 2024-2025.

Lista_sustinere_IC1_grad didactic I_sesiunea 2027

Cadrele didactice care au depus cereri de efectuare a IC1 necesar înscrierii la gradul didactic II, sesiunea 2026, vor susține inspecția curentă 1 în anul școlar 2023-2024 și vor depune dosarul de înscriere în anul școlar 2024-2025.

Lista_sustinere_IC1_grad didactic II_sesiunea 2026

Inspecțiile sunt planificate de către inspectorii de specialitate conform Procedurii operaționale a ISJ Prahova nr. 178/12.10.2023 privind realizarea inspecțiilor de specialitate în anul școlar 2023-2024.

Compartimentul DRU