În vederea completării dosarelor de definitivat- sesiunea 2024, școlile vor desemna un reprezentant care va depune, pentru toți candidații din unitatea respectivă, următoarele documente:

  • procesele-verbale pentru cele două inspecții de specialitate, fișele de evaluare a activității didactice în cadrul acestora, delegațiile inspectorului/metodistului și grila de evaluare a portofoliului, în copie, certificate ,,conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ în care s-au desfășurat inspecțiile;
  • adeverință privind nota obținută de candidat la evaluarea portofoliului, calificativul parțial aferent anului școlar în curs (din toate școlile în care este încadrat) și vechimea de predare efectivă la catedră, ca personal didactic calificat, estimată la data finalizării stagiului, conform modelului solicitat.

Grafic de depunere: 3 iunie 2024, 10.00-15.00, ISJ Prahova, camera 13

                                          4 iunie 2024, 10.00-15.00, ISJ Prahova, camera 13

Validarea datelor de înscriere la examenul de definitivat se va face de către fiecare candidat, după un grafic ce va fi anunțat ulterior.

Compartimentul DRU