Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Selecție metodiști ISJ Prahova 2023-2024

În urma publicării apelului de selecție a metodiștilor inspectoratului școlar, găsiți în atașament precizări referitoare la etapele de selecție și modele de documente pentru fiecare etapă, conform Procedurii operaționale privind selecția metodiștilor ISJ Prahova pentru anul școlar 2023-2024 nr. 176/27.09.2023.

precizari privind selectia metodistilor 2023-2024

Etapa I -Documente pentru evaluarea, validarea și reconfirmarea metodistilor din anul școlar 2022-2023

Fisa autoevaluare metodisti 2022-2023

Raport justificativ metodist 2022-2023

Acord mentinere metodist 2023-2024

Etapa a II-a – Documente pentru selecția pe locurile rămase neocupate în urma etapei I

cerere inscriere selectie etapaII

fise selectie etapa II

Proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Pentru detalii suplimentare, vizitați https://www.eprof.ro/

Raportare și centralizare date acumulare număr CPT

În conformitate cu Procedura specifică privind operaționalizarea reglementărilor metodologice cu privire la acumularea de către cadrele didactice a 90 CPT din 16.12.2022 (Anexa Notei nr. 5749/DGMRURS/16.12.2022), la nivelul Comisiilor de mentorat didactic și formare în cariera didactică-CMDFCD, s-a completat Anexa 5 (centralizatorul), până în data de 31 ianuarie 2023, pentru toate cadrele didactice care au încheiat perioada de 5 ani la 31 august 2022, respectiv intervalul 01 septembrie 2017-31 august 2022.

În vederea realizării raportării și centralizării datelor, pănă la data de 23.03.2023, se va încărca Anexa 5 Centralizatorul, prin accesarea linkului https://forms.gle/sj348iYKCmf6ZZBf8 atât în format letric (pdf), asumat de către directorul unității de învățământ prin semnătura și ștampilă, cât și în format editabil (link descărcare format Excel).

anunt