TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ obţinute la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa C.A. al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova din data de 03.07.2023 – Sesiunea 2023