Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Gradatii 2024

MODEL CERERE INSCRIERE CONCURS PENTRU ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT 1

GM 2024_MODEL DECLARAȚIE CF ANEXA 4

PROCEDURA-GRADATII-DE-MERIT_Personal-DIDACTIC-AUXILIAR_2024

MODEL PAGINA DE GARDĂ 1

NR. GRADATII DE MERIT_ISJ PH_Sesiunea 2024

OME Nr. 4308_2024_Metodologie_gradatie-de-merit-2024

PROCEDURA GRADATII DE MERIT_Personal DIDACTIC AUXILIAR_ 2024

INVATAMANT PRESCOLAR_ANTEPRESCOLAR_Fisa de evaluare_2024

INVATAMANT PRIMAR_Fisa de evaluare_2024

PROFESOR_INV. PREUNIVERSITAR_Fisa de autoevaluare_2024

INVATAMANT SPECIAL_Fisa de evaluare_2024

CJRAE_Cadre didactice_Fisa de evaluare_2024

CSS Cadre didactice_Fisa de autoevaluare_2024

CSS Personal de conducere_Fisa de autoevaluare_2024

INVATAMANT VOCAȚIONAL_Fisa-autoevaluare_2024

MAISTRI_INSTRUCTORI_Fisa de autoevaluare_2024

MANAGEMENT_Fisa de evaluare_gradatie_2024_

PALATE SI CLUBURI ALE COPIILOR_Cadre didactice_Fisa de evaluare_2024

PALATE SI CLUBURI_MANAGEMENT_Fisa de evaluare_2024

SECRETAR_Fisa de evaluare_2024

ADM. PATRIMONIU_FISA_EVALUARE_2024

CONTABIL_Fisa de autoevalure_2024

BIBLIOTECAR_Fisa de autoevaluare_2024

INFORMATICIAN_Fisa_de_autoevaluare_2024

LABORANT_Fisa de evaluare_2024

PEDAGOG_ Fisa de autoevaluare_2024

 

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ obţinute la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa C.A. al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova din data de 03.07.2023 Sesiunea 2023

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ obţinute la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa C.A. al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova din data de 03.07.2023 – Sesiunea 2023