LISTA FUNCȚIILOR VACANTE PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SESIUNEA IANUARIE-APRILIE 2022

PH_Lista funcții vacante D_DA_SEMNATURA_19IANUARIE_REVIZUITA