Model de cerere
Metodologia privind organizarea și desfășurarea grupelor de acomodare