Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Informații pentru candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2023

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ-sesiunea 2023 se va desfășura pe data de 19.07.2023 la Centrul de examen – Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” din Ploiești (Strada Nicolae Iorga Nr. 7).

Listele cu candidații înscriși la examen, care au fișe valide pentru a participa la proba scrisă, se găsesc pe site-ul http://www.definitivat.edu.ro/2023/

LISTA COPIILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI ANTEPREȘCOLAR, CONFORM ART. 50, ALIN (4) LIT p), DIN OME NR.4319/2023 – ETAPA 1.

LISTA COPIILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI ANTEPREȘCOLAR, CONFORM ART. 50, ALIN (4) LIT p), DIN OME NR.4319/2023 – ETAPA 1

LISTA COPIILOR ÎNMATRICULAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI ANTEPREȘCOLAR, CONFORM ART. 50, ALIN (4) LIT p), DIN OME NR.4319/2023 – ETAPA 1/ COMPLETARE

Informații pentru candidații înscriși la gradul didactic II, sesiunea 2023 și gradul didactic I, sesiunea 2024 – Universitatea din București

În atașament, găsiți informații referitoare la graficul activităților de pregătire și examinare pentru obținerea gradului didactic II și legate de depunerea lucrării metodico-știițifice pentru obținerea gradului didactic I, sesiunea 2024.

Adresa_UnivBucuresti

Validare examen de definitivare în învățământ, sesiunea 2023

Validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică pentru candidații înscriși la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, se face personal, pe baza de CI / BI, la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, sala 12, după următorul program:
             JOI, 22.06. 2023     – 9.00 – 14.00
             VINERI, 23.06. 2023- 9.00-14.00
Validarea este obligatorie pentru parcurgerea etapelor următoare ale examenului.

Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2022-2023, a fost modificat prin OME n.4396/30.05.2023

OME nr.4396 din 30.05.2023

Compartimentul DRU