Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, cu Asociația “GO AHEAD” București și cu Fundația ”Art for Change”, Norvegia, implementează „Zest4Edu –O nouă perspectivă în educație”, proiect finațat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.120.896 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și accesul la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care beneficiază peste 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora, 200 de membri ai personalului didactic și 100 de persoane din alte grupuri secundare (elevi, părinți, alți membri ai comunității) contribuind astfel pe termen lung la creșterea inteligentă și incluzivă a României.

În cadrul proiectului ”Zest4edu – O nouă perspectivă în educație”, a fost realizat, în premieră, portalul de dezvoltare personală (www.dezvoltare-personala.org), care este un instrument inovativ, primul de acest tip din România. Acesta oferă un spațiu de documentare, comunicare și colaborare în ceea ce privește consilierea școlară și dezvoltarea personală a elevilor, cadrelor didactice și altor actori din mediul educațional. Portalul găzduiește resurse educaționale de dezvoltare personală în mediul educațional, create de cadrele didactice și consilierii școlari participanți în proiect și/sau de către alți specialiști, colaboratori cu drept de creator de conținut pe portal.
Portalul pune la dispoziția utilizatorilor atât o bibliotecă cu resurse în domeniul dezvoltării personale în mediul educațional, cât și un calendar de evenimente cu opțiuni de înscriere și plată. De asemenea portalul oferă posibilitatea solicitării de consiliere online către o echipă de psihoterapeuți și specialiști în dezvoltare personală.
Portalul www.dezvoltare-personala.org promovează dezvoltarea personală continuă prin diseminarea online a seminariilor, workshopurilor și evenimentelor dedicate dezvoltării personale în mediul educațional oferind posibilitatea de înscriere la acestea.
Portalul de Dezvoltare Personală a fost gândit și planificat din aprilie 2019, de la momentul scrierii cererii de finanțare a proiectului PN2022, Zest4Edu – O nouă perspectivă în educație de către Asociația GO AHEAD. Portalul este dezvoltat în cadrul proiectului ”ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație”, proiect implementat de ISJ Prahova în parteneriat cu ISJ Neamț, Asociația GO AHEAD și Fundația Art for Change (Norvegia).
Încurajăm cadrele didactice și reprezentanții ONG-urilor din România să se implice în acest efort de colaborare și sprijin, la nivel național, și să împărtășească tuturor colegilor de breaslă resursele dezvoltate prin crearea unui cont de creator de conținut.
Portalul www.dezvoltare-personala.org își propune să construiască astfel o rețea de experți în educație, punând la dispoziția acestora materiale educaționale și resurse educaționale deschise(RED) pe subiecte de educație non-formală orientată pe dobândirea competențelor secolului 21 (antreprenoriat, cetățenie activă), bullying, dezvoltare personală și consiliere școlară.

COMUNICAT DE PRESA 14 FEB 2022 – ZEST4EDU – portal dezvoltare personală