Inspectoratul Școlar Județean Prahova

Inspectoratul Școlar Județean Prahova (Partener 1), organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Școala ADȘ Prahova”, codul proiectului: 133456

Inspectoratul Școlar Județean Prahova (Partener 1),  organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului „Școala ADȘ Prahova”, codul proiectului: 133456. Posturile vacante scoase la concurs sunt cu timp parțial și pe perioadă determinată, pe perioada derulării activităților proiectului.

Anunt selectie 2.10.2023
4.1. Model cerere inscriere la concurs LECTORI ADS PRIMAR
4.2. Model declaratie disponibilitate LECTORI ADS PRIMAR
4.3. Model declaratie antecedente penale
4.4 Declaratie consimtamant prelucrare date cu caracter personal

Comunicat de presă: Finalizare proiect ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație

Proiectul ZEST4EDU – O nouă perspectivă în educație, cod PN2022, s-a finalizat în data de 15 iulie 2023. Finanțarea acordată în cadrul Proiectului a avut ca scop creșterea gradului de incluziune socială a elevilor și a accesului la o educație de calitate, echitabilă și incluzivă în județele Prahova și Neamț prin măsuri specifice de care au beneficiat 650 elevi aflați în situație de risc din 19 școli, 200 părinți/tutori și membri ai familiilor acestora și 200 de membri ai personalului didactic…

Comunicat de presă_ZEST4EDU_PN2022_Final proiect