PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR PRIVIND  MOBILITATEA  PERSONALULUI DIDACTIC DIN PERIOADA 21-01 SEPTEMBRIE 2023

21 AUGUST – 1 SEPTEMBRIE 2023
LUNI, 21 AUGUST
Orele 9,00 – 11,00 ședința de soluționare a cererilor de detașare prin concurs specific( punctaj) depuse în perioada 8 – 17 mai )
11,00 -16,00 – alcătuirea deciziilor de încadrare conform art 63 ( cazuri nou apărute după detașări) și 87 din Metodologie ( „incadrarea prin continuitate”)
– 16,00 – 16,45 – ședința de comunicare – înmânare a deciziilor candidaților.
17,00 – 23,00 reactualizarea listei posturilor / catedrelor După ora 23,00 publicarea listei pe site- ul ISJ.

MARȚI,22 AUGUST

ȘEDINȚA DE REPARTIZARE A CANDIDAȚILOR CONFORM ANEXEI 18 DIN METODOLOGIE ( candidați cu medii mai mari sau egale cu 7 la concursul national din 2023 rămași nerepartizați , cu medii între 7 și 5 la concursul național 2023 si cu medii de la concursurile naționale din 2022,2021.2020 ( medii mai mari sau egale cu 5,00) și din 2019,2018,2017 ( medii mai mari sau egale cu 7,00) de la disciplinele:
– orele 8,30 – 13,00 : LRO, LFR, LEN, LGE;
– orele 13,00- 16,00 : MATE, INFO, FIZ, CHI, BIO;
– orele 16,00- 20,00 : IST, SOCIO- UMANE, GEO, RELIGIE, PROFESORI CONSILIERI.

MIERCURI 23 AUGUST

SEDINTA DE REPARTIZAREA A CANDIDAȚILOR DE LA DISCIPLINELE :
-orele 8,30 – 11,00 : ED MUZ SI MUZ INSTR. , ED PLASTICĂ/ VIZUALA / ARTISTICĂ, ED FIZICA;
– orele 11,00 – 13,00 : ED TEHN. DISCIPLINE TEHNICE, MAISTRI INSTRUCTORI, INV. SPECIAL;
– orele 14,00- 17,00 : INVATATORI
– orele 17,00 – 20,30 : PUERICULTORI, EDUCATOARE.
– orele 20,30 -23,00 Actualizarea listei posturilor rămase neocupate

JOI, 24 AUGUST

Încadrarea în regim de plata cu ora a posturilor / catedrelor rămase neocupate DE CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT,conform orarului transmis în școli.
– orele 8, 30 – 14,00 : alcătuirea deciziilor de pretransfer, viabilitatea postului și de modificare a CIM din perioadă determinată în perioadă nedeterminată a cadrelor didactice prevăzute la art. 21 alin 6 din Metodologie care au obținut definitivatul in 2023;
– orele 14,00 – 15,00 : înmânarea deciziilor menționate mai sus ( prin semnătură de primire)
– orele15,00 -22 ,00 – marcarea in aplicație a datelor transmise de unitățile de învățământ privitoare la încadrarea în regim de plata cu ora în vederea reactualizării listei posturilor / catedrelor rămase neocupate.

VINERI, 25 AUGUST

– orele 8,30 – 11,30 : Ședința cu directorii pentru aprobarea încadrării in regim de plată cu ora și transmiterea posturilor rămase neocupate.
– orele 12,00 – 20,00
Verificarea si inregistrarea cererilor/ dosarelor :
* titularilor care solicită detașare prin concurs specific ( punctaj),
* a candidaților cu studii corespunzătoare care participă la concursul județean ;
* a candidaților fără studii corespunzătoare care participă la testare

LUNI, 28 AUGUST

– orele 8,00 – 20,00 – organizarea concursului județean și a testării
– orele 10, 00 – 14,00 : desfășurarea probelor practice.

MARTI,29 AUGUST

– orele 9,00 – 13,00: desfășurarea probei scrise a concursului județean ;
-orele 9,00 – 12,00 desfășurarea probei scrise a testării.
– orele 14,00 – 17,00 desfășurarea probei de interviu din cadrul testării.
– orele 14,00 – 20,00 : evaluarea lucrărilor scrise
– orele 21,00 afișarea rezultatelor.

MIERCURI , 30 AUGUST

orele 8,00 – 11,00 depunerea eventualelor contestații la secretariatul inspectoratului
-orele 11,00 – 16,00 : rezolvarea contestațiilor
– orele 17,00 : afișarea rezultatelor finale

JOI , 31 AUGUST

– orele 8,30 – 12,30 ședința de repartizare a candidaților calificați cu note mai mari sau egale cu 5,00 la concursurile naționale din 2023,2022,2021 sau 7,00 la concursurile naționale din 2019,2018 ,2017 , rămași nerepartizați ;
– orele 12,30 – 19,00 : repartizarea candidaților cu medii mai mari sau egale cu 5,00 obținute la concursul județean

VINERI ,1 SEPTEMBRIE

orele 8,30 – 15, 00 : repartizare candidaților fără studii corespunzătoare care au obținut media minimum 5,00 la testare

COMPARTIMENTUL MRU,