Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul
preuniversitar:

LINK PREINSCRIERE VERIFICARE DOSARE

PLANIFICARE INSCRIERE CONCURS TITULARIZARE

PLANIFICARE CANDIDATI INSCRIERE TITULARIZARE 15 , 16 MAI, 17 MAI 2023

Planificare 15 mai 2023

Planificare 16 mai 2023

PLANIFICARE INSCRIERE CANDIDATI_17 mai