CRITERII DE DEPARTAJARE_CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ