MRU_VALIDARE DOSARE_CONCURS OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR_SESIUNEA 2023

19 MAI 2023, ora 8,30_14.30 _validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați( cu excepția abolvenților 2023)sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs; Notă: Recomandăm la disciplinele educatoare și învățători ca validarea să se efectueze în intervalul orar 12.30-14.30

07 iulie 2023,ora 9,00_15.00 – validarea înscrierii, prin semnătură, de către  absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023 ;

COMPARTIMENTUL MRU,