MRU_reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană de mobilitate

18 APRILIE 2024- 8.30-15.00

PH_CERERE PRELUNGIRE CIM_ART.63

PROGRAMUL PENTRU VERIFICAREA DOSARELOR _CONTINUITATE IN BAZA ART.63

MACHETA CONTINUITATI_ART 63_2024_PLANIFICARE

NOTĂ- In situația în care un candidat nu poate ajunge, poate delega o altă persoană pentru verificarea și înregistrarea dosarului.

Alte situații legate de prelungirea CIM în baza art.63 vor fi discutate cu inspectorii școlari MRU în intervalul orar 15.00-15,30.

CANDIDAȚII  CARE AU PRIMIT ACORD DE PRINCIPIU ÎN BAZA ART.87 VOR INREGISTRA DOSARUL LA ISJ PRAHOVA IN PERIOADA 08 MAI-17 MAI 2024.

COMPARTIMENTUL MRU,