MRU_MODELE CERERI_ CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR CATEDRELOR VACANTE_REZERVATE_2024

FISA DE INSCRIERE CONCURS NATIONAL_DETASARE_2024

CERERE INSCRIERE CONCURS TIT 2024

Cerere prelungire contract individual de munca 2024-2025

CERERE REPARTIZARE NOTE 2023,2022,2021

CERERE REPARTIZARE NOTE PESTE 7 DIN 2023-2018

Cerere de detasare la cerere prin concurs specific 2024-2025

Adev Definitivat_echivalere note tit_2024_cerere

DECLARATIE INCOMPATIBILITATE FUNCȚIA DIDACTICA

COMPARTIMENTUL MRU,