MRU_ETAPĂ COMPLETARE DE CATEDRĂ_RESTRANGERE DE ACTIVITATE

  • Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului școlar şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ:
  1. afișarea, la inspectoratele școlare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
  2. afișarea, la inspectoratele școlare, a listei cadrelor didactice care intră în reducere de activitate, începând cu data de 1 septembrie 2023;
  3. afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare;

Termen: 21 februarie 2023

  1. înregistrarea cererilor, însoţite de documentele precizate în acestea, cadrelor didactice aflate în reducere de activitate, la inspectoratele şcolare; verificarea și avizarea dosarelor depuse de către comisia judeţeană de mobilitate PRAHOVA se face în perioada  22 februarie- 27 februarie 2023;
  2. PLANIFICARE INSCRIERE TITULARI PENTRU VERIFICARE DOSAR COMPLETARE NORMA LA NIVEL JUDETEAN  SI RESTRANGERE DE ACTIVITATE: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlgCTxlqvkRCz6RiDiSwkPBo5sdO8sn9U3ZOJONhTrq2GDw/viewform

MODELE CERERI:

CERERE COMPLETARE NORMA

CERERE TRANSFER PENTRU RESTRANGERE DE ACTIVITATE_2023

CERERE DI_RESTRANGERE NESOLUTIONATA