LISTA POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE REACTUALIZATA LA 23 AUGUST 2023

LISTA POSTURI2308B

ACEASTA LISTA A  POSTURILOR/ CATEDRELOR VACANTE/ REZERVATE REACTUALIZATA LA 23 AUGUST 2023 VA FI UTILIZATA PENTRU ETAPA DIN 24-25 AUGUST 2023 ( încadrarea în regim de plata cu ora).

COMPARTIMENTUL MRU,