ANUNŢ
cu privire la centrul de desfăşurare şi calendarul susținerii/ echivalării probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
ETAPA A II-A DE ADMITERE