• CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 se va organiza la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, str. Democrației, Nr. 35, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

 

Candidații din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, pot depune dosarele de înscriere la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova, în perioada  14-15, 18-20 iulie 2022, astfel:

 

                Joi, 14 iulie                     10.00 – 14.00

                Vineri, 15 iulie               10.00 – 12.00

Luni, 18 iulie                 11.00 – 15.00

Marți, 19 iulie                10.00 – 15.00

Miercuri, 20 iulie           10.00 – 15.00

                 

 

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:
a) cererea de înscriere;
b) certificatul de naştere – copie;
c) cartea de identitate – copie;
d) certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie conform cu originalul (pentru autentificare trebuie prezentate documentele în original);
e) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate – copie;
f) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) – copie;
g) fişa medicală – copie.

                                   21, 22 și 25 iulie – Repartizarea candidaților

 

PREȘEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE JUDEȚENE

INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Prof. Ilona Cornelia Rizea

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

                         Inspector școlar,

             Prof. Camelia Stroe-Bibescu