Admitere 2023

 

01_OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

02_OME nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

03_Anexa 1 – Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

04_Anexa 2 – Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

05_Anexa 3 – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale

06_Anexa 4 – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

07_Anexa 5 – Declarație notă probă limba maternă

08_OME nr. 3684/15.02.2023 pentru aprobarea Procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competitții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, a listei privind corespondența specificului olimpiadei nationale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a Procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2023-2024, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi