ARONDAREA CENTRELOR DE CONCURS PE DISCIPLINE

TITULARIZARE_CENTRE DE CONCURS_2022

IMPORTANT_DESFASURAREA CONCURSULUI_13 IULIE 2022

3_PO_29917_28.06.2022_desfasurare proba scrisa (1)

REPARTIZARE CANDIDATI PE CENTRE SI DISCIPLINE

REPARTIZAREA CANDIDATILOR IN SALI – TOTAL C1-C2-C3-C4 (3)

  • Accesul candidaţilor în sala de concurs se face începând cu orele 7.30, cel mai târziu până la orele 8.00.
  • PROBA DE CONCURS VA INCEPE LA ORA 9,00.
  • Supraveghetorii de sală verifică identitatea candidaţilor, prin buletinul/cartea/adeverinţa de identitate sau pasaport.

 

  • Redactarea lucrărilor se face cu cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală iar schemele/desenele cu o linie oblică.

 

COMISIA JUDETEANĂ DE MOBILITATE