Candidații înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2022, care au solicitat utilizarea mediilor obținute la inspecțiile la clasă, în profilul postului, la examenul național de definitivat, sesiunea 2022, vor aduce la compartimentul managementul resurselor umane în data de 09 iunie 2022, între orele 9,00-15,00,

adeverința care atestă notele obținute.
Compartimentul MRU,