ADMITERE 2022-2023

                               CENTRUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE

 

Referitor la admiterea în învățământul liceal de stat în

          anul școlar 2022-2023 pentru candidații care provin din alte județe

 

În baza prevederilor OMECTS Nr. 4802/2010, OM Nr. 5150 din 30.08.2022 și ale Procedurii ME Nr.29777 din 24.06.2022, vă comunicăm următoarele informații privind modalitatea de înscriere a candidaților care provin din alte județe și doresc să participe la admiterea computerizată în județul Prahova, în cadrul procesului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023:

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care participă la admiterea în alt județ și de către părinții acestora se poate realiza:

  1. la sediul unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;
  2. prin formularul – Fișa de înscriere, transmis electronic unității de învățământ pe care a absolvit-o candidatul;
  3. în situații excepționale, la Centrul special de înscriere din județul Prahova, organizat la Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Strada Democrației, Nr. 35, Ploiești, telefon 0244577699, care va funcționa după următorul program:

Luni, 4 iulie 2022:             9.30 – 14.00

Marți, 5 iulie 2022:            9.30 – 14.00

Miercuri, 6 iulie 2022:       9.30 – 14.00

Joi, 7 iulie 2022:               9.30 – 14.00

Vineri, 8 iulie 2022:          9.30 – 12.00

Luni, 11 iulie 2022:           9.30 – 14.00

 

Absolvenții care doresc să participe la admitere în județul Prahova și vor completa opțiuni la Centrul special de înscriere va trebui să prezinte fișa de înscriere cu număr de înregistrare, completată cu datele personale, cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională, cu media de absolvire a claselor V-VIII și media de admitere, datele fiind certificate prin ștampila unității de învățământ și semnătura directorului.

În Centrul special de înscriere, completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se va face de către candidat, în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ persoanei împuternicite prin declarație notarială, pe baza unei programări la numărul de telefon 0800816244.

 

 

 

 

Președinte Comisia de Admitere Județeană

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. Ilona Cornelia RIZEA

 

Secretar Comisia de Admitere Județeană

 Inspector școlar,

Prof. Camelia STROE-BIBESCU